Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Kalender

Vorming voor diëtisten wordt (na evaluatie) vermeld op de website en in het tijdschrift. Organisaties die korting verlenen, worden bovendien vermeld in de digitale nieuwsbrief. VBVD studiedagen en evenementen krijgen extra aandacht via al onze informatiekanalen. Lees de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden op het inschrijvingsformulier.
Een activiteit, vorming of event aankondigen?

Neem contact op via info@vbvd.be.

 

UPDATE CORONA: Volg de actualiteit van elke opleiding op hun website zelf goed op. Zo weet je of de opleiding al dan niet doorgaat en of er een alternatieve cursus wordt aangeboden.

 

 

09 apr
Behoud en verhogen van spiermassa is essentieel voor behoud van functionaliteit en hiermee de zelfredzaamheid van zieken en (kwetsbare) ouderen.
14 apr
Ben je diëtist op een dialyseafdeling of predialyse polikliniek? Of werk je in de thuiszorg en wil je patiënten met een verminderde nierfunctie beter begeleiden?
20 apr
De FOCUS TOP dag MDL ziekten is bestemd voor diëtisten, die patiënten begeleiden in de kliniek met complexe MDL problematiek.
21 apr
Praktijkgerichte bijscholing voor diëtisten over plantaardige voeding
21 apr
Diëtisten in alle sectoren zien cliënten met een grote verscheidenheid aan oncologische aandoeningen.
21 apr
Concreet worden 8 navormingen georganiseerd waarbij telkens één misvatting onder de loep genomen wordt door een externe expert.
28 apr
Werk je als diabeteseducator of heb je een bijzondere interesse in de zorg voor mensen met diabetes en wens je je bij te scholen?
05 Mei
Concreet worden 8 navormingen georganiseerd waarbij telkens één misvatting onder de loep genomen wordt door een externe expert.
16 Mei
Dit symposium wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM).
16 Mei
Levenslang leren programma van de Europese Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (ESPEN) in samenwerking met de EU. Programma volgt binnenkort.
20 Mei
OPGELET: Nationale spelen special olympics Belgium 2020 werden GEANNULEERD
27 Mei
Het bepalen van de voedingstoestand bij chronische nierschade vraagt om specifieke deskundigheid.
02 jun
LM Plus, de Liberale Mutualiteit, organiseert samen met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en dr.
03 jun
LM Plus, de Liberale Mutualiteit, organiseert samen met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en dr.
04 jun
Als lid van de VBVD kun je mee met het bestuur het beleid van je beroepsvereniging bepalen. Dit gebeurt op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
04 jun
LM Plus, de Liberale Mutualiteit, organiseert samen met de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en dr.
08 jun
Deze scholing is bedoeld voor diëtisten en artsen in alle sectoren van zorg die aan de slag willen met bio-elektrische impedantie analyse.
10 jun
In deze cursus hoor je in één dag wat je moet weten voor de begeleiding van een patiënt met sondevoeding.
10 jun
De nierfunctie daalt met het ouder worden. Hiermee daalt ook de verwerkingscapaciteit van de nier voor voedingsstoffen en hun metabolieten.
11 jun
Praktijkmodule voor diëtisten die mensen met voedselallergie begeleiden en extra oefening wensen voor het toepassen van kennis in de praktijk
12 jun
Diarree en obstipatie zijn vervelende klachten die bij mensen van alle leeftijden voorkomen. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen.
15 jun
PRISMA is een zelfmanagement programma in groepsverband voor mensen met (risico op) leefstijl gerelateerde ziekten.
09 sep
Werk je als diëtist ook met kinderen? En wil je ze beter begeleiden? Of wil je je specialiseren in voedings- en dieetadviezen voor kinderen?
15 sep
Locatie: Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South-Africa  Thema: Improving nutrition, unlocking p
15 sep
Om adequate zorg te leveren in de 1e lijn biedt deze module inzicht in de pathofysiologie, medicamenteuze behandeling, interpretatie van de labwaarden en de predialysefas
18 sep
Bent je diëtist en wil je patiënten met diabetes optimaal begeleiden?
30 sep
This 3-day course is designed for dietitians in clinical practice who regularly see patients with functional gastrointestinal disorders
01 okt
Tijdens de praktijkdagen COPD leer je om, aan de hand van casuïstiek (live patiënten), de diëtistische behandeling af te stemmen op de individuele patiënt.
15 okt
Ingangscontrole – product release - en alle processen daartussenin.
26 okt
In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij HAN VDO leer je hoe je gedragsverandering tot stand brengt.
09 nov
De gezondheid en ziekten van hart, vaten en nieren zijn nauw met elkaar verweven. De onderliggende pathofysiologie verklaart deze overeenkomsten.
26 nov
Wegens COVID-19 werd de lentestudiedag uitgesteld naar het najaar. Deze studiedag zal gaan over de behandeling van eetstoornissen.
12 mrt
#NVDD21 is een inhoudelijk en collegiaal festijn voor alle diëtisten in Nederland.