Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Homepage

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Het bestuur en de  medewerkers van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  (VBVD) hebben als doel het beroep van de diëtist op een positieve manier op de kaart te zetten bij de burgers, de zorgvragers, de andere zorgverleners en de overheid. Dit doen we door bruggen te bouwen tussen onze leden en ook door deel te nemen aan nationaal overleg zodat de diëtist als paramedicus een prominente plaats krijgt bij de preventie en behandeling van ziekten.

Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend (KB van 10 mei 2015, KB van 19 februari 1997 en KB 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De kwalificatievereisten en een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, zijn daarin vastgelegd.

Ook werken we mee aan het aanbieden van permanente vorming en het aanbieden van een vaktijdschrift.

Op 25 januari 2018 heeft de Vlaamse regering de "Beroepskwalificatie diëtist” goedgekeurd.  Dit besluit verscheen op 1 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad.

De VBVD is lid van de Europese en internationale beroepsverenigingen van diëtisten (EFAD en ICDA) en werkt met hen samen om ook internationaal afspraken te maken over de standaardisering van voorwaarden en eisen waaraan de opleiding en het beroep van de diëtist moeten voldoen.

Aankomende events

21 Mei
Interactieve opleiding, bijscholing bewegen & voeding tijdens en na kanker. Mensen met kanker begeleiden rond beweging en voeding vraagt maatwerk.
24 Mei
De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactmiddag. De zelfstudie kan je in je eigen tempo en tijd volgen. Je kan direct starten na het inschrijven.
10 jun
Deze leergang past in de specialisaties Acute en chronische zorg | Kinderen | Geriatrie en ouderen en | Psychiatrie en Verstandelijk gehandicapten zorg.

Nieuws van VBVD

09-05-2022
Sinds het ingaan van de kwaliteitswet op 1 januari 2022 zijn we verplicht een portfolio bij te houden met al onze relevante ervaring.
06-05-2022
Gezond Sporten is een kenniscentrum voor alles wat met sport en gezondheid te maken heeft.