Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Homepage

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Het bestuur en de  medewerkers van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  (VBVD) hebben als doel het beroep van de diëtist op een positieve manier op de kaart te zetten bij de burgers, de zorgvragers, de andere zorgverleners en de overheid. Dit doen we door bruggen te bouwen tussen onze leden en ook door deel te nemen aan nationaal overleg zodat de diëtist als paramedicus een prominente plaats krijgt bij de preventie en behandeling van ziekten.

Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend (KB van 10 mei 2015, KB van 19 februari 1997 en KB 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De kwalificatievereisten en een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, zijn daarin vastgelegd.

Ook werken we mee aan het aanbieden van permanente vorming en het aanbieden van een vaktijdschrift.

Op 25 januari 2018 heeft de Vlaamse regering de "Beroepskwalificatie diëtist” goedgekeurd.  Dit besluit verscheen op 1 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad.

De VBVD is lid van de Europese en internationale beroepsverenigingen van diëtisten (EFAD en ICDA) en werkt met hen samen om ook internationaal afspraken te maken over de standaardisering van voorwaarden en eisen waaraan de opleiding en het beroep van de diëtist moeten voldoen.

Aankomende events

25 jan
Praktijkgerichte Masterclass over gebruik van parenterale voeding
27 jan
Wil je deelnemen aan de week van de diëtist en ideeën uitwisselen met andere diëtisten? Neem dan als lid gratis deel aan onze brainstormsessie.
27 jan
Voor voedingsprofessionals die de anti-dieet benadering Intuïtief Eten in hun praktijk willen implementeren.

Nieuws van VBVD

07-01-2022
Ben jij betrokken bij de Vlaamse eerstelijnszorg en thuiszorg als zorgvrager, zorgverlener, beleidsmaker of finacier?
Beleidsplan 2022 Ledennieuws
04-01-2022
Ons beleidsplan voor 2022 vind je hier terug.