Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Homepage

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Welkom op de website.

Het bestuur en de  medewerkers van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  (VBVD) hebben als doel het beroep van de diëtist op een positieve manier op de kaart te zetten bij de burgers, de zorgvragers, de andere zorgverleners en de overheid. Dit doen we door bruggen te bouwen tussen onze leden en ook door deel te nemen aan nationaal overleg zodat de diëtist als paramedicus een prominente plaats krijgt bij de preventie en behandeling van ziekten.

Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend (KB van 10 mei 2015, KB van 19 februari 1997 en KB 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De kwalificatievereisten en een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, zijn daarin vastgelegd.

Ook werken we mee aan het aanbieden van permanente vorming en het aanbieden van een vaktijdschrift.

Op 25 januari 2018 heeft de Vlaamse regering de "Beroepskwalificatie diëtist” goedgekeurd.  Dit besluit verscheen op 1 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad.

De VBVD is lid van de Europese en internationale beroepsverenigingen van diëtisten (EFAD en ICDA) en werkt met hen samen om ook internationaal afspraken te maken over de standaardisering van voorwaarden en eisen waaraan de opleiding en het beroep van de diëtist moeten voldoen.

Aankomende events

20 apr
Begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders in hun zoektocht naar juiste voedingsgewoonten is een grote uitdaging voor alle voedings-en dieetkundigen.
20 apr
Mensen motiveren om evenwichtiger te eten, meer te bewegen, om gezonder te leven tout court: daar komt wat bij kijken. Gelukkig zijn er trucjes voor.
23 apr
Slapen en Eten blijken niet altijd de meest eenvoudige taken van een mens te zijn en zeker al niet als ze elkaar versterken tot een minder gewenst gedrag.

Nieuws van VBVD

15-04-2021
Word je binnenkort normaal gezien ingeënt met AstraZenica? Kan de ingeplande inenting wel doorgaan? Is het vaccin wel veilig?
02-04-2021
Vanaf april moeten werkgevers maandelijks meedelen hoeveel personen werkzaam zijn in hun onderneming en hoeveel van hen een niet-telewerkbare functie uitoefenen.