Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Homepage

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Welkom op de website.

Het bestuur en de  medewerkers van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten  (VBVD) hebben als doel het beroep van de diëtist op een positieve manier op de kaart te zetten bij de burgers, de zorgvragers, de andere zorgverleners en de overheid. Dit doen we door bruggen te bouwen tussen onze leden en ook door deel te nemen aan nationaal overleg zodat de diëtist als paramedicus een prominente plaats krijgt bij de preventie en behandeling van ziekten.

Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend (KB van 10 mei 2015, KB van 19 februari 1997 en KB 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De kwalificatievereisten en een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, zijn daarin vastgelegd.

Ook werken we mee aan het aanbieden van permanente vorming en het aanbieden van een vaktijdschrift.

Op 25 januari 2018 heeft de Vlaamse regering de "Beroepskwalificatie diëtist” goedgekeurd.  Dit besluit verscheen op 1 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad.

De VBVD is lid van de Europese en internationale beroepsverenigingen van diëtisten (EFAD en ICDA) en werkt met hen samen om ook internationaal afspraken te maken over de standaardisering van voorwaarden en eisen waaraan de opleiding en het beroep van de diëtist moeten voldoen.

Aankomende events

06 feb
Tijdens de workshop zal er na een korte theoretische inleiding vooral veel praktische informatie meegegeven worden.
07 feb
Op 07 februari eerstkomend organiseert de Belgian Section for Upper GI Surgery (BSUGIS), deelgroep van de Royal Belgian Society for Surgery (het Koninklijk Belgisch Genoo
08 feb
Le samedi 8 février 2020 au matin, le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) des Cliniques universitaires Saint-Luc vous invite à son Symposium de Nutrition Clin

Nieuws van VBVD

24-01-2020
Elk jaar worden de RIZIV tarieven voor revalidatieverstrekkingen (met nomenclatuurnummers) geüpdatet. Hieronder een overzicht voor onze leden.