Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Vacatures

Heb je een vacature als diëtist? Stuur een duidelijke beschrijving ervan door naar info@vbvd.be. De tekst wordt ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de betaling geplaatst. De vacature blijft online zolang het nodig is en met een max. termijn van 6 maanden.

Voor VBVD leden is dit gratis.
Niet leden en bedrijven betalen € 100,00 vooraf op rekeningnummer BE50 7330 3288 1818 KREDBEBB met als communicatie "vacature website VBVD".

Diëtist(e) of laatstejaars diëtist(e) in opleiding voor BVI/MPT (09/07/2018)

Beter voor Iedereen/Mieux pour Tous (BVI/MPT) is op zoek naar een enthousiaste diëtist(e) of laatstejaars diëtist(e) in opleiding die tastings kan ondersteunen. Opdracht: toelichting geven over de troeven van deze manier van voedsel produceren waarbij het milieu en de gezondheid van mens én dier centraal staan.

Diëtist (m/v) (18/06/2018)

Huisartsen De Kaai heeft als doel een multidisciplinaire groepspraktijk te worden om alzo een complete medische en psychosociale zorg te leveren aan de patiënt. 
Hiervoor zijn we vanaf 1/9/18 op zoek naar een diëtist ​voor volwassenen en/of kinderen. 
Wie zoeken we: 
● Iemand die enthousiast wordt van het werken met volwassenen en/of kinderen met uiteenlopende voedingsproblematieken, 
● met een diploma voeding- en dieetkunde, extra opleidingen zijn een pluspunt, 
● erkend door het RIZIV als diëtist en diabeteseducator,

Voorzitter commissie ouderenzorg (VLaDiO)

Als ‘Vlaamse diëtisten ouderenzorg’ werd er in  2011 gestart met een heel dynamische commissie met enthousiaste en creatieve diëtisten waarin ze zich vooral focussen op de problemen rond geriatrische voedingszorg en -beleid. Na gezamenlijk denkwerk en overleg kreeg de commissie de roepnaam ‘VlaDiO’ en met evenveel animo werd ook de eigen website www.vladio.be  opgericht.

Provinciale werkgroep Oost-Vlaanderen

De provinciale werkgroep Oost-Vlaanderen op zoek naar leden. Onder de leden zal een voorzitter gekozen worden.
De voorzitter wordt normaal gesproken door de leden van de werkgroep zelf naar voren geschoven voor een zelf afgesproken termijn. Er wordt ook een plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Zowel de leden als voorzitter dienen lid te zijn van de VBVD.