Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diëtistenbeurs

Wil jij als diëtist updates over wat er allemaal op de markt is? Zie je als (startende) diëtist het bos door de bomen niet meer? Wil je netwerken, meedoen aan de week van de diëtist, de laatste informatie over de wetgeving in de gezondheidszorg te weten komen? Dan is deze beurs echt iets voor jou! Stel vragen aan experten, netwerk met collega’s en wissel ervaringen uit.
Inschrijvingen zijn gesloten
15 feb

Praktische info

Wanneer? Zaterdag 15/02/2020

Waar? Crowne Plaza Brussels Airport
Da Vincilaan 4, 1831 Brussel

Inschrijven kan tot 5 februari 2020
Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt via het webformulier

Tarief
Leden VBVD, UPDLF, NVD     € 100
Niet leden                                   € 160
Studenten                                  € 80

Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille. De instructies vind je hier.

 

We starten in de voormiddag met een plenair gedeelte met informatie die elke diëtist aanbelangt. In de namiddag is er een ruim aanbod aan workshops. Kies zelf aan welke workshops je wenst deel te nemen. Wees gerust, al het cursusmateriaal komt op een USB-stick te staan. In het kader van duurzaamheid kiezen we voor een stick i.p.v. de papieren versie.

We voorzien veel pauzes zodat je kan kennismaken met boeiende en nieuwe ontwikkelingen op de markt: weegschalen, bio-impedantie metingen, softwarepakketten, stalen en brochures van de voedingsindustrie, tools en boeken. Er is ook een netwerklokaal waar de praatcafés van de week van de diëtist doorgaan. Je bent heel de dag welkom in het netwerklokaal en je kan er de materialen voor de WvdD ophalen en kennismaken met onze commissies.

Programma

Voormiddag: lezingen

8u30-9u00          Ontvangst en registratie

9u00-9u15          Welkomstwoord & introductie
Rian van Schaik, voorzitter VBVD
Jolien Kennis, coördinator VBVD en zelfstandig diëtist 

9u15-9u35         De plaats van de diëtist in de eerstelijnszone
Nathalie De Jonghe, zelfstandige diëtist & VBVD projectmedewerker eerste lijn

9u35-10u05        GDPR voor de diëtist  
Professor Tom Goffin, docent gezondheidsrecht UGent

10u05-10u45     Pauze

 

10u45-11u30      Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
Professor Tom Goffin, docent gezondheidsrecht UGent

11u30-11u45      Info over terugbetaling en handige tools voor diëtisten en diabeteseducatoren
Gitte Verhoeven, zelfstandig diëtist en voorzitter VBVD commissie diabeteseducatoren  

11u45-12u00      Teaser week van de diëtist: de eerste 1000 dagen
VBVD commissie week van de diëtist

12u00-14u00      Lunch

 

Namiddag: Workshops & Netwerken

Volg workshops en kom kennismaken met onze commissies en gezellig netwerken met collega diëtisten!

Mogelijkheid tot volgen van 4 workshops in de namiddag. Maak bij de inschrijving jouw keuze.  
 

PraatCafé week van de diëtist, De eerste 1000 dagen – (w)eten voor 2
Commissie Week van de Diëtist

Wissel ideeën uit om jouw week van de diëtist een succes te maken!

 

Stress en burn-out voorkomen
Evi Van den Bossche, zelfstandig diëtist en stress coach

Wat is stress en wat doet het met ons lichaam? Welke signalen geeft jouw lichaam bij stress en rust?
Wat kan jij doen opdat jouw lichaam in rust komt en blijft?

In de workshop gaat Evi met de deelnemers aan de slag met enkele kleine coaching oefeningen om zelf
te ervaren en inzicht te krijgen in hoe zij met bepaalde stressfactoren omgaan. Wat de deelnemers hier
zelf ervaren kunnen ze gebruiken om hun spanning te doen dalen en energie te doen stijgen. De
oefeningen kunnen worden meegenomen in de begeleiding van cliënten.

De workshop geeft ook een inzicht voor doorverwijzing aan psycholoog, kinetherapeut,
mindfulnesstraining, yogatherapie, stresscoach, burn-outcoach, …

 

Instagram voor diëtisten
Britt Vandevoorde, EPT-expertise ondersteuning voor jouw praktijk & zelfstandig diëtist

Deze workshop is specifiek gericht op beginners op instagram. Tijdens deze workshop krijg je volgende tips en tricks mee:

- Hoe maak ik een aantrekkelijke biografie?
- Hoe maak ik mijn eigen huisstijl?
- Over welke thema's kan ik bloggen?
Je gaat naar huis met praktische tips en tricks. Je krijgt ook de kans om je eerste 10 blogs op te maken.

 

Starten als zelfstandige diëtist - Strategieën en work-life balans in de diëtistenpraktijk
Sara Lauwers, EPT-expertise ondersteuning voor jouw praktijk & zelfstandig diëtist

We starten de workshop met een interactieve opdracht. Aan de hand van deze opdracht en persoonlijke praktijkvoorbeelden komen we zo tot strategieën die de work-life balans voor zelfstandige diëtistes optimaal kunnen houden of verbeteren.

Alles wordt voorzien, je hoeft enkel je smartphone mee te brengen!

 

Je impact vergroten via krachtig motivationeel werk
An Vandeputte, coördinator Kenniscentrum Eetexpert

Ondanks goede intenties doen mensen niet steeds wat ze moeten doen. Wat kunnen we doen om meer
impact te hebben ? Hoe we invoegen, welke taal we gebruiken en welke interventies we doen maken een
wereld van verschil. Deze workshop is een toepassing van de drie belangrijkste motivationele kaders (Prochaska, Miller en Ryan en Deci).

 

Administratie, BTW, reclame maken voor zelfstandige diëtisten
Nathalie De Jonghe, zelfstandige diëtist & VBVD projectmedewerker eerste lijn

In deze workshop praktijkmanagement zullen 3 topics besproken worden. Een eerste topic handelt over de administratie wat betreft de inkomsten en de uitgaven. Een tweede topic handelt over welke activiteiten er voor een diëtist vrijgesteld zijn aan BTW en welke verplicht zijn. Als derde topic wordt ingegaan op reclamevoering. We staan stil bij wat er in een diëtistenpraktijk zowel wetteljk als deontologsich wel en niet kan.

 

Werken met software pakketten, een duidelijk overzicht
CGM Compufit, Nutrilink, Crossuite, Corilus

Deze 4 software firma’s zullen zich voorstellen en tonen over welke functionaliteiten voor de diëtist zij beschikken. Het zal duidelijk zijn hoe het gebruik van software je kan helpen als diëtist om E-health in de dagelijkse praktijk toe te passen en beter multidisciplinair samen te werken en GDPR-compliant te communiceren.

 

Dietetic pocket guide
Dr. Hinke Kruizenga, coördinator  onderwijs en onderzoek afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC

In deze workshop gaan we in op de rol van nutritional assessment in de dagelijkse diëtetiek praktijk. We beginnen met enkele stellingen om de discussiepunten en standpunten van de deelnemers boven water te krijgen.

Vervolgens bespreken we de drie onderdelen van nutritional assessment:
- Voedselinname, verbruik en verliezen
- Lichaamssamenstelling en micro- en macronutriëntenreserves
- Functionele parameters

In het Zakboek Diëtetiek zijn deze onderdelen uitgewerkt. Tijdens deze workshop zullen we de onderdelen op meer helikopterniveau bespreken. Daarin gaan we in op de vragen waarom?, hoe? en wat is de rol van de diëtist?

De workshop wordt afgesloten met een korte casus van een persoon met overgewicht en diabetes waarbij alle onderdelen van nutritional assessment toegepast worden.

 

Proeftoren om jonge kinderen spelenderwijs fruit en groenten te leren proeven
Vicky De Beule, erkend diëtist & uitgever van de proeftoren 

In deze workshop wordt het spel "De proeftoren" toegelicht. Het is een educatief spel om jonge kinderen spelenderwijs (meer soorten) groenten en fruit te leren eten of om de overgang van halfvaste naar vaste voeding te ondersteunen. Het spel is gebaseerd op twee basisregels: de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid (Ellyn Satter) en het opvoeden volgens het ABC-principe (zelfdeterminatietheorie van Cécy). Dankzij het spel volgen ouders effectief bewezen voedingsstrategieën, zoals het betrekken van hun kind, het herhaaldelijk blootstellen van een voedingsmiddel, mondeling en positieven bekrachtiging. Het spel kan op verschillende manieren toegepast worden in de praktijk van de diëtist: als consultatie-, uitleen- of verkoopstool of als semospel. Het kan ook ingezet worden als leidraad bij het geven van workshops rond leren proeven, bij het organiseren van kookkampen enzovoort. Er worden tijdens deze workshop vele casussen gedeeld en er is ruimte voor interactiviteit.

 

Preventie moeilijke eters
Vicky De Beule, erkend diëtist & uitgever van de proeftoren

Ouders van moeilijke eters kloppen meestal aan wanneer het kind ouder is dan 3 jaar, omdat ze vanaf dan het moeilijke eetgedrag op school of elders als problematisch ervaren. Nochtans kan moeilijk eetgedrag vanaf de geboorte en zelfs tijdens de zwangerschap preventief aangepast worden en kan de diëtist hierin een belangrijke rol spelen. Via het overbrengen van de juiste (op)voedingsstrategieën kunnen ouders ondersteund worden in het (op)voeden van hun kind. Zo dient ondermeer de regel van de gedeelde verantwoordelijkheid ten allen tijde toegepast te worden (Ellyn Satter) en hebben ouders er alle baat bij om aan de basisbehoeften van een kind te voldoen, opdat het kind optimaal kan groeien en functioneren (zelfdeterminatie van Décy). Bij elke fase worden specifieke richtlijnen en tips meegegeven, ter preventie van moeilijk eetgedrag (zwangerschap, vloeibare voeding, halfvaste voeding, vaste voeding). Eens het natuurlijke en universele fenomeen voedselneofobie de kop op steekt, is het belangrijk om als opvoeder adequaat te reageren. De diëtist kan ouders hierin helpen door hen de juiste voedingsstrategieën aan te leren. Er worden tijdens deze workshop vele casussen gedeeld en er is ruimte voor interactiviteit.

 

Efficiënt betrouwbare informatie opzoeken
Marie Vanneste, EBPracticenet
Erika Vanhauwaert, commissie evidence-based diëtetiek

Op de hoogte blijven en evidence-based werken is een uitdaging voor elke zorgverlener in de 21e eeuw. Betrouwbare bronnen vinden op het ongecontroleerde internet vraagt veel tijd en moeite. Hoe kan je snel in de informatiejungle relevante Evidence-based informatie terugvinden? Tijdens deze infosessie gaan we dieper in op Ebpracticenet, hét referentieplatform met praktijkrichtlijnen, gevalideerd door het Belgische Center voor Evidence-Based Medicine (Cebam). Achterliggende informatie is via de Cebam Digital Library for Health (CDLH) consulteerbaar. Via een link naar Gezondheid-en-Wetenschap kan je snel tot aan de patiënteninfo alsook medianieuws dat gecheckt is. In samenwerking met UCLL zal het 5-stappenproces van evidence based werken voorgesteld worden, evenals het implementatieproject specifiek voor diëtisten toegelicht worden.

 

Duurzaamheid: leidraad voor een gezonde en duurzame voeding,
Amy Verbeke, diëtist en lid commissie duurzaamheid

Diëtisten zijn de gezondheidsprofessional bij uitstek om mensen te ondersteunen bij een duurzaam eetpatroon, gezond voor mens en planeet. Maar waarom is het zo belangrijk hierbij stil te staan? We gaan dieper in op een aantal (inter)nationale tendensen en bekijken enkele frameworks die onze acties richting en vorm kunnen geven. De SDG’s, doughnut economie en het EAT Lancet Rapport komen aan bod. Daarna verkleinen we onze scope en staan we kort stil bij de duurzame elementen van de Vlaamse voedingsdriehoek. Om dit allemaal zo tastbaar mogelijk te maken overlopen we 6 criteria voor een gezonde en duurzame voeding. Die maken we zo concreet mogelijk door een aantal projecten, websites en applicaties te overlopen. Tussendoor gaan we na wat de kennis is van de deelnemers ahv een aantal mentimeter vragen. We sluiten af met de mogelijkheid om vragen te stellen.  

 

Routebeschrijving

Met de wagen

Vanuit Antwerpen volg je de E40 naar de ring van Brussel. Eens op de ring volg je Zaventem Luchthaven.

Vanuit Oostende/Gent volg je de E40 naar de ring van Brussel. Eens op de ring volg je Zaventem Luchthaven.

Eens op de A201 richting Zaventem luchthaven, neem je de afrit ‘Zaventem-Centrum / Da Vinci’. Op het ronde punt, neem je de 3e afslag richting ‘Da Vinci’. Neem dan de eerste afslag links en vervolg de route door de tunnel. Op het eerstvolgende ronde punt ga je rechtdoor. Het hotel bevindt zich aan de linkerkant.

Er is voldoende gratis parkeermogelijkheid ter plaatse voor het hotel.

 

Met het openbaar vervoer

Indien je de trein neemt naar Brussels airport, kan je daar een gratis shuttle naar het hotel nemen. Deze kan je alle 25 minuten nemen op niveau 0. De shuttle is in het groot bestickerd met Crowne Plaza. Verdere info hierover vind je in onderstaande pdf.

Indien je met de trein naar Zaventem komt (bv. vanuit Leuven of Brussel), kan je van daaruit op 15 minuten naar Crowne Plaza wandelen. Eens buiten het station, vertrek in westelijke richting, volg de Keibergstraat voor 500m. Vervolgens sla je linksaf naar de Fabrieksstraat, vervolgens rechtsaf naar de Lambroekstraat en ten slotte linksaf op de Da Vincilaan. Crowne Plaza bevindt zich op de rechterzijde.