Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Deelname VBVD/UPDLF en diëtisten experts aan de werkgroepen van 6 transversale* RIZIV projecten ter verbetering van de zorg van de patiënt.

Op uitnodiging van het RIZIV nemen vertegenwoordigers VBVD/ UPDLF én diëtisten experts sinds april 2022 deel aan werkgroepen van 6 (van de 7) transversale projecten betreffende prioritaire gezondheidsdoelstellingen. Wij lichten je graag de projecten en onze rol daarbij toe.

Op uitnodiging van het RIZIV nemen vertegenwoordigers VBVD/ UPDLF én diëtisten experts sinds april 2022 deel aan werkgroepen van 6 (van de 7) transversale projecten betreffende prioritaire gezondheidsdoelstellingen. Het gaat om zo’n 6-7 bijeenkomsten per werkgroep in 2022. Als eerste resultaat werd de terugbetaalde multidisciplinaire behandeling van long-COVID patiënten per 1 juli jl. door het RIZIV gepubliceerd. De andere 6 werkgroepen hopen hun opdracht later in 2022 af te ronden. Het doel van onze deelname is om toe te lichten hoe de diëtist kan bijdragen aan verbetering van de zorg van de patiënt als dé expert in voeding en diëtetiek en binnen de (multidisciplinaire) behandeling in de zorgtrajecten de plaats te geven die zij/hij verdient. 

Het RIZIV Verzekeringscomité schreef in 2021 een nota over de gemeenschappelijke aanpak van transversale projecten betreffende prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen. Op 14 maart 2022 verscheen hierop de RIZIV Nota CGV 2022/073 waarvan we een samenvatting geven.
In de RIZIV begroting 2022 werd een transversale budgetlijn opgenomen. Hierin zijn 15 projecten opgenomen, waarvan er 7 transversaal worden uitgevoerd via specifiek op te richten werkgroepen. Met deze nota wordt een gemeenschappelijke aanpak voorgesteld, alsook een huishoudelijk reglement met afspraken rond samenstelling, vertegenwoordiging en werking van de werkgroepen. Uitvoering van budgetlijn 22 (transversale budgetlijn) volgt uit het budget voor geneeskundige verzorging 2022.

 

Lees meer over de transversale werkgroepen en de 7 projecten in het artikel hieronder.

 

Het officiële document met meer uitleg over de werkgroepen vind je hieronder.