Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voordelen van het VBVD lidmaatschap

Ben je (startend) diëtist of student-diëtist maar nog geen lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten? Word dan nu lid en bepaal door je participatie mee vanop de eerste rij de toekomst van de diëtist. Alle voordelen van je VBVD lidmaatschap vind je hier. Veel plezier hiermee.
Ben je diëtist of student-diëtist maar nog geen lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten?

Word dan nu lid!

De VBVD staat voor de bekendheid en zichtbaarheid van de diëtist als betrouwbare en goed opgeleide professional in voeding en diëtetiek.
Hier hechten we veel waarde aan en zetten we ons als bestuur, medewerkers en vrijwilligers voor in.

We verwelkomen diëtisten (in spé) die hun competenties en ervaring willen vergroten, hun schouders mee onder de beroepsvereniging willen zetten èn zo ons zorgberoep zichtbaarder maken bij andere zorgverleners en het grote publiek.

Ben je zo iemand, word dan lid via het formulier op de website.

Onze jaarlijkse tarieven:

 • Voor actieve diëtisten: 150 euro
 • Voor studenten Voeding en diëtetiek: GRATIS het lopende academiejaar (vanaf 1 oktober tot 1 oktober het jaar erop volgend) (mits attest)
 • Pas afgestudeerde diëtisten: verlaagd tarief voor 1 jaar (100 euro) (mits diploma)
 • Voor werkzoekende en gepensioneerde diëtisten: 100 euro (mits attest)
 • Steunende leden (niet diëtisten): 250 euro

Wil je als groep lid worden, contacteer ons via info@vbvd.be. In een groepslidmaatschap (vanaf 2 personen) kan je genieten van een voordeliger tarief. 

Lidmaatschap bij de VBVD biedt je heel wat voordelen, of je nu student bent, werkzoekend, werkzaam in de eerste lijn of als diëtist in loondienst. Deze lijst van voordelen is permanent in evolutie. We lijsten de huidige voordelen voor je op:

 • Als pas afgestudeerde diëtist en werkzoekend diëtist kan je al VBVD lid worden aan een voordelig tarief. Elk lid ontvangt jaarlijks een raamsticker.
  Een lidmaatschap loopt gedurende 12 maanden vanaf ontvangst van betaling
 • De VBVD kan jou in samenwerking met haar partner Protectas Risk Management de meest gunstige verzekering beroepsaansprakelijkheid, brand- en autoverzekering aanbieden. En een gratis BA aansprakelijkheidsverzekering voor de begeleiding van stagiairs. Neem een kijkje bij de publicaties waar je alle details kan vinden.
 • Voor starters bieden we bovendien de  “Startersgids voor diëtisten” van Unizo aan en ook de “Infobox voor paramedici” van het RIZIV om je wegwijs te maken in de reglementering. Vorig jaar realiseerden we samen met Unizo ook de GDPR gids voor de diëtist. 
  Al deze publicaties kan je als lid terugvinden op de website.
 • Je hebt onbeperkte toegang tot de VBVD website, met up-do-date en praktische info over regelgeving, wetenschappelijke artikels, praktische tools, het online tijdschrift, een online agenda, vacatures en nog zoveel meer. Daarnaast heb je uiteraard ook de gelegenheid om je eigen praktijkadres(sen) en specialisaties zichtbaar(der) te maken voor bezoekers en zorgvragers.
  Op dit ogenblik proberen we onze site beter aan te passen aan de wensen van onze leden. Om deze reden kunnen de wijzigingen aan uw prive- en/of praktijkgegevens momenteel enkel gebeuren via onze medewerkers. Contacteer hen met uw reacties, vragen of feedback via info@vbvd.be
 • Je kan deelnemen aan de “Week van de Diëtist” waarin we jaarlijks onze expertise extra in de kijker zetten via een nationale campagne en diverse lokale initiatieven.
  In 2018 hebben de VBVD en de UPDLF in de week van 19-25 maart samen gewerkt rond het thema "HAP-klaar advies voor al je voedingsvragen". Lees er alles over op de website en facebookpagina @WeekVanDeDietist. De 3 meest succesvolle initiatieven worden in het tijdschrift vermeld.
  De 2019 editie was genoemd: 50% extra en behandelde het thema metabool syndroom.
  In 16-22 maart 2020 zal de volgende editie doorgaan met het thema de eerste 1000 dagen. De grote doelgroep waaronder vrouwen met zwangerschapswens, zwangere vrouwen, zuigelingen en peuters vallen, heeft ook vaak nood aan betrouwbaar voedingsadvies. De diëtist heeft een belangrijke rol in de opvolging van deze doelgroep, vooral preventief.
 • Als werkend lid, ontvang je jaarlijks aan het begin van het jaar je nieuwe VBVD raamsticker voor gebruik in je praktijk.
 • Je wordt via de 3-wekelijkse nieuwsbrief, de website, de facebookpagina en het 2-maandelijkse tijdschrift als eerste op de hoogte gehouden van belangrijke (inter)nationale nieuwsberichten over je beroep, de zorg en de VBVD;
 • Als VBVD lid geniet je een stevige korting op beide VBVD studiedagen. Zo kun je je wetenschappelijke bagage en je competenties up-to-date houden, collega's ontmoeten en kennis maken met de nieuwste producten of diensten van de partners en sponsors. Op de herfststudiedagen presenteren 7 afstuderende diëtisten, 1 uit elke hogeschool, hun bachelorproef. Gemiddeld nemen zo'n 200 diëtisten deel aan deze studiedagen.
 • Je ontvangt het 2-maandelijkse tijdschrift “Voeding en Diëtetiek”. Eerdere nummers zijn makkelijk terug te vinden op de VBVD website en bij de redactie (redactie@vbvd.be).
 • Je ontvangt 2 keer per jaar gratis het Nederlandse Tijdschrift “Voeding en Visie van “Academic Journals” met publicaties over voeding en metabolisme, praktijk en wetenschap. “Academic Journals” is in Nederland licentiehouder voor de vertaling, publicatie en distributie van geselecteerde artikelen uit Clinical Nutrition, het officiële tijdschrift van ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). 
 • Je krijgt een sterke korting op het PEN (Practice-based Evidence in Nutrition) lidmaatschap: VBVD-leden betalen slechts € 75 (excl. taxen) i.p.v. € 560/jaar (dit is niet in je VBVD lidmaatschap inbegrepen). PEN is een databank voor en door diëtisten met wetenschappelijk onderbouwde informatie, voedingsadviezen en materiaal ter ondersteuning van diëtisten in de praktijk.
 • In een commissie, provinciale afdeling of de redactie van het tijdschrift kan je - volgens je persoonlijke specialisatie en interesse - netwerken met collega-diëtisten (en andere zorgverleners en zorgorganisaties, belangenorganisaties of overheidsinstellingen), je kennis up to date houden, meewerken aan projecten, ... met terugbetaling van je verplaatsingskosten en extra korting op VBVD events.
 • Zo beschikt de VBVD over 2 compendiums met voedingsaanbevelingen en 2 flyers: “Wat doet de diëtist?” en “Wat kan de diëtist-diabeteseducator voor jou betekenen?” die te koop worden aangeboden. Contacteer hiervoor info@vbvd.be.
 • Elke commissie en provinciale afdeling kan op de eigen webpagina doelen, realisaties en evenementen vermelden.
  Je kan het beroep vertegenwoordigen op beurzen en symposia, de VBVD vertegenwoordigen in de media (TV en pers) of tijdens de Week van de Diëtist of mee lobbyen bij de overheid, andere zorgberoepen of mutualilteiten en zo vol zelfvertrouwen en samen onze doelen realiseren.  
 • VBVD partners en sponsors bieden regelmatig interessante aanbiedingen aan, zoals
  • 250 EUR korting op de opleiding “Masterclass zorgmanagement” van Unizo
  • 10-20% korting op studiedagen van nationale en internationale partnerorganisaties zoals Pit Actief, Han, Nutrimedes, Unizo

Onze jaarlijkse doelstellingen 

Dankzij je lidgeld zorgt de VBVD voor de realisatie van de jaarlijkse doelstellingen die we jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteren.

 • In 2019 waren we bezig met de kwaliteit van de stage voor de studenten voeding- en dieetkunde, diverse provinciale navormingen, een betere terugbetaling van consultaties in het kader van prediabetes, de uitrol van het HALT2diabetes project, de terugbetaling van dieetconsultaties voor kinderen met obesitas en overgewicht, de opname van de diëtist in de indexkorf, belangenbehartiging via IFIC, herziening van KB97, ...
  Op regelmatige basis hebben we overleg met de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de Hoge Gezondheidsraad, het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ivm de eerstelijnshervorming), de Federatie van Vrije Beroepen, het Overleg Zelfstandige Zorgverleners, Domus Medica, EB Practicenet, Gezond Leven, de ziekenfondsen, de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten), de Provinciale Geneeskundige Commissies (ivm klachtenbehandeling), de software-leveranciers (m.b.t. E-health), voedingsindustrie (algemene voeding, catering en de medische voedingsbedrijven, in het kader van productinformatie en sponsoring).

Tot slot deze niet-te-missen “Save the dates”

 • De VBVD organiseert van 16-22 maart 2020 de "Week van de Diëtist". In de loop van januari vind je hierover alle info terug op de homepage van de website.
  Heb je een suggestie of vraag, contacteer ons via info@vbvd.be.
 • De VBVD najaarsstudiedag van donderdag 28 november 2019 gaat door in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven met als titel "de nier in het vizier".
  De VBVD lentestudiedag over eetstoornissen zal doorgaan op 7 mei 2020 in de Stroming in Antwerpen.
  Het programma incl. het inschrijvingsformulier vind je in onze kalender.  

Conclusie?  Samen zijn we sterk en bereiken we méér.  We hebben elkaar nodig!

Heb je suggesties of vragen, neem dan contact op met de VBVD (info@vbvd.be) op 02 380 80 98. 

Word je lid, dan bouwen we samen verder aan een succesvolle toekomst voor elke diëtist.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en het VBVD-team