Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voordelen van het VBVD lidmaatschap

Ben je (startend) diëtist of student-diëtist maar nog geen lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten? Word dan nu lid: door je participatie bepaal je mee vanop de eerste rij de toekomst van de diëtist. Alle voordelen van je VBVD lidmaatschap vind je hier.
Ben je diëtist of student-diëtist maar nog geen lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten?

Word dan nu lid!

De VBVD staat voor de bekendheid en zichtbaarheid van de diëtist als betrouwbare en goed opgeleide professional in voeding en diëtetiek.
We verwelkomen diëtisten (in spé) die hun competenties en ervaring willen vergroten, hun schouders mee onder de beroepsvereniging willen zetten èn zo ons zorgberoep zichtbaarder maken bij andere zorgverleners en het grote publiek.

Ben je zo iemand, word dan lid via het formulier op de website.
Wil je als groep lid worden, contacteer ons via info@vbvd.be.

Lidmaatschap bij de VBVD biedt je heel wat voordelen, of je nu student bent, werkzoekend, werkzaam in de eerste lijn of als diëtist in loondienst. Deze lijst van voordelen is permanent in evolutie. We lijsten de huidige voordelen voor je op:

 • Je wordt via de 3-wekelijkse nieuwsbrief, de website, de facebookpagina en het  2-maandelijkse tijdschrift als eerste op de hoogte gehouden van belangrijke (inter)nationale nieuwsberichten over je beroep, de zorg en de VBVD;
 • Dankzij je lidgeld zorgt de VBVD voor de realisatie van onze jaarlijkse doelstellingen.
  In 2019 zijn dit de kwaliteit van de opleidingen en de stage, diverse provinciale navormingen, accreditatie, een tijdschrift, de week van de diëtist, een betere terugbetaling van consultaties in het kader van prediabetes, de uitrol van het HALT2diabetes project, de terugbetaling van dieetconsultaties voor kinderen met obesitas, de opname van de diëtist in de indexkorf, de organisatie van studiedagen, de samenwerking met EFAD, ICDA, ONCA en VIVEL en nog een aantal projecten met kennisorganisaties en mutualiteiten waarover we later dit jaar communiceren.
  Op regelmatige basis hebben we overleg met de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de Hoge Gezondheidsraad, het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ivm de eerstelijnshervorming), het FOD Economie (ivm klachtenbehandeling), de Federatie van Vrije Beroepen, het Overleg Zelfstandige Zorgverleners, Domus Medica, EB Practicenet,  Gezond Leven, de ziekenfondsen, de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten), de Provinciale Geneeskundige Commissies (ivm klachtenbehandeling), de voedingsindustrie (Fevia en de medische voedingsbedrijven) (in het kader van productinformatie en sponsoring).
  In 2018 hebben we je lidgeld oa ingezet voor de freelance diëtisten die hun schouders zetten onder de eerstelijnshervorming, de organisatie van studiedagen en provinciale info-avonden, de organisatie van de Week van de Diëtist, de GDPR gids voor diëtisten, de herziening van het wettelijke kader voor de diëtist, de uitwerking van een elektronisch patiëntendossier voor de diëtist samen met het RIZIV, de toetreding van de diëtisten tot EB Practicenet, diverse initiatieven ter verbetering van de zichtbaarheid van het beroep en de samenwerking met andere zorgberoepen, enz.  Het volledige beleidsplan 2018-2010  vind je hier.
 • Je kan deelnemen aan de “Week van de Diëtist” waarin we jaarlijks onze expertise extra in de kijker zetten via een nationale campagne en diverse lokale initiatieven.
  In 2018 hebben de VBVD en de UPDLF in de week van 19-25 maart  samen gewerkt rond het thema  "HAP-klaar advies voor al je voedingsvragen". Lees er alles over op de website en facebookpagina @WeekVanDeDietist. De 3 meest succesvolle initiatieven worden in het tijdschrift vermeld.
  De voorbereidingen voor de "Week van de Diëtist 2019" zijn inmiddels gestart.  De inschrijvingen starten op 21 januari 2019.  Meer info vind je in de nieuwsbrief en op de website. 
 • Als student en werkzoekend diëtist kan je al VBVD lid worden aan een voordelig tarief.
  Voor starters is er bovendien de vernieuwde “Startersgids voor diëtisten”, aangeboden door Unizo en de “Infobox voor paramedici” van het RIZIV om je wegwijs te maken in de reglementering.
  Vorig jaar realiseerden we samen met Unizo de GDPR gids voor de diëtist.
  Al deze publicaties kan je als lid lezen.
 • Als werkend lid, ontvang je jaarlijks aan het begin van het jaar je nieuwe VBVD sticker voor gebruik in je praktijk.
 • Als VBVD lid geniet je een stevige korting op beide VBVD studiedagen. Zo kun je je wetenschappelijke bagage en je competenties up-to-date houden, collega's ontmoeten en kennis maken met de nieuwste producten of diensten van de partners en sponsors. Op de herfststudiedagen presenteren 7 afstuderende diëtisten, 1 uit elke hogeschool, hun bachelorproef.
  Gemiddeld nemen zo'n 200-250 diëtisten deel aan deze studiedagen.
 • Je ontvangt het 2-maandelijkse tijdschrift “Voeding en Diëtetiek”. Eerdere nummers zijn makkelijk terug te vinden op de VBVD website en bij de redactie (eva.kennis@vbvd.be).
 • Je ontvangt 2 keer per jaar gratis het Nederlandse Tijdschrift “Voeding en Visie van “Academic Journals” met publicaties over voeding en metabolisme, praktijk en wetenschap. “Academic Journals” is in Nederland licentiehouder voor de vertaling, publicatie en distributie van geselecteerde artikelen uit Clinical Nutrition, het officiële tijdschrift van ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). 
 • Je hebt onbeperkte toegang tot de VBVD-website, met up-do-date en praktische info over regelgeving, wetenschappelijke artikels, praktische tools, het online tijdschrift, een online agenda, vacatures en nog zoveel meer. Daarnaast heb je uiteraard ook de gelegenheid om je eigen praktijkadres(sen) en specialisaties zichtbaar(der) te maken voor bezoekers en zorgvragers.
 • Je krijgt een sterke korting op het PEN (Practice-based Evidence in Nutrition) lidmaatschap: VBVD-leden betalen slechts € 75 (excl. taxen) i.p.v. € 560/jaar (dit is niet in je VBVD lidmaatschap inbegrepen).
  PEN is een databank voor en door diëtisten met wetenschappelijk onderbouwde informatie, voedingsadviezen en materiaal ter ondersteuning van diëtisten in de praktijk.
 • In een commissie, provinciale afdeling of de redactie van het tijdschrift kan je - volgens je persoonlijke specialisatie en interesse - netwerken met collega-diëtisten (en andere zorgverleners en zorgorganisaties, belangenorganisaties of overheidsinstellingen), je kennis up to date houden, meewerken aan projecten, ... met terugbetaling van je verplaatsingskosten en extra korting op VBVD events.
  Zo zijn 2 compendiums met voedingsaanbevelingen opgesteld en 2 flyers: “Wat doet de diëtist?” en “Wat kan de diëtist-diabeteseducator voor jou betekenen?” die te koop zijn via info@vbvd.be.
  Elke commissie en provinciale afdeling kan op de eigen webpagina doelen, realisaties en evenementen vermelden.
  Je kan uitgenodigd worden om de VBVD te vertegenwoordigen op beurzen en symposia, de VBVD te vertegenwoordigen in de media (TV en pers) of tijdens de Week van de Diëtist of mee te lobbyen bij de overheid, andere zorgberoepen of mutualilteiten en zo vol zelfvertrouwen en samen onze doelen realiseren.  
 • VBVD partners en sponsors bieden regelmatig interessante aanbiedingen aan, zoals:
  • 40% korting op de Airfryer van Philips voor caloriearme bereidingen
  • 250 EUR korting op de opleiding “Masterclass zorgmanagement” van Unizo
  • 10-20% korting op studiedagen van nationale en internationale partnerorganisaties zoals Pit Actief, Han, Nutrimedes, Unizo
  • Korting op boeken over je vakgebied bij Acco
  • De VBVD kan jou in samenwerking met haar partner de meest gunstige verzekering beroepsaansprakelijkheid, brand- en autoverzekering aanbieden.  En een gratis BA aansprakelijkheidsverzekering voor begeleiding van stagiairs.

Tot slot deze niet-te-missen “Save the dates”

 • De VBVD organiseert van 18-24 maart 2019 de "Week van de Diëtist".  In de loop van januari vind je hierover alle info terug op de homepage van de website.
  Heb je een suggestie of vraag, contacteer ons via annsofie.pusceddu@vbvd.be.
 • De VBVD lentestudiedag van zaterdag 27 april 2019 gaat door in het Vormingscentrum Guislain in Gent met als thema “Obesitas bij kinderen".
  In het najaar spreken we opnieuw af in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven voor een studiedag over "Voeding bij Nefropathologie".    
  Het programma incl. het inschrijvingsformulier vind je in onze kalender.  

Conclusie?  Samen zijn we sterk en bereiken we méér.  We hebben elkaar nodig!

Heb je suggesties of vragen, neem dan contact op met de VBVD (info@vbvd.be) op 02 380 80 98. 

Word je lid, dan bouwen we samen verder aan een succesvolle toekomst voor elke diëtist.

Met vriendelijke groet,

Rian van Schaik
Voorzitter VBVD namens het VBVD bestuur