Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding en Diëtetiek | September - Oktober 2022

Editoriaal
Inleiding door Britt Van de Voorde
Kort nieuws
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist.
VBVD nieuws: commissie Intuïtief Eten
We verwelkomen de commissie Intuïtief Eten.
VBVD nieuws: verslag studiedag
Een verslag van de septemberstudiedag rond diabetes type 2.
Bachelorproef: Voedingsaanbevelingen bij ouderen met diabetes
Auteur: Nathalie Machiels Bij de behandeling van de oudere, krijgen we te kampen met extra uitdagingen. Naast de vele veranderingen die plaatsvinden op het cognitieve, lichamelijke, fysiologische, endocrinologische en motorische niveau, bemoeilijken polypathologie, polymedicatie en het ontwikkelen van frailty de therapie. Tot hiertoe zijn studies uitgevoerd bij ouderen beperkt, ook al wordt men zich meer bewust van het belang van adequate richtlijnen specifiek voor deze bevolkingsgroep. Meer en meer zorgverstrekkers raken erover eens dat vanaf 75 jaar de aandacht van een strikte gewichts-, glycemie-, lipiden- en bloeddrukcontrole, moet verschuiven naar een preventief beleid ter voorkoming van frailty.
Diëtist aan het werk: Sofie De Laet
Sofie De Laet werkt als diëtist in het Obesitascentrum in het Heilig Hartziekenhuis van Mol en heeft daarnaast haar eigen praktijk als zelfstandig diëtist in Dessel. Zij geeft al heel wat jaren voordrachten in opdracht van Logo Kempen, waaronder de workshop ‘Kleurrijk Gezond’. Deze workshop richt zich tot mensen met een migratie-achtergrond en wil hen motiveren tot gezond eten en voldoende beweging.
Eerstelijnszone
Auteurs: Britt Van de Voorde en Nathalie De Jonge Toelichting zomercursus Academie voor De Eerstelijn, verslag vorming kringverantwoordelijken en interview met Lieve Snoeckx, voorzitter diëtistenkring Noorderkempen.
Hoofdartikel: nieuw WHO-rapport rond obesitas
Op 3 mei 2022 werd een nieuw rapport rond overgewicht en obesitas van de WHO gelanceerd. Het rapport spoort landen in Europa aan om dringend maatregelen te nemen om de “obesitasepidemie” een halt toe te roepen. De WHO besprak, vermoedelijk om hun boodschap kracht bij te zetten, “nieuwe” Europese prevalentie van overgewicht en obesitas en gebruikte daarvoor nogal alarmerend en dramatisch taalgebruik. Taalgebruik dat door de media werd overgenomen bij het bespreken van de Belgische WHO-cijfers voor overgewicht en obesitas. Het zijn die laatste cijfers die toch wat bedenkingen oproepen wanneer we ze kaderen tegenover recente Belgische en Vlaamse cijfers. Eetexpert zocht uit waar de cijfers van de WHO vandaan komen en hoe ze zich verhouden tot de meest recente Belgische en Vlaamse cijfers.
Dossier Kind & Voeding, deel 2
Auteur: Laura Vandeweghe Kinderen stimuleren om gezond te eten: 1 gouden regel en 12 tips.
Ratatouille
Auteurs: Marjolein Tratsaert, Lize Vanhaverbeke, Leen Lancksweerdt Een groepsgerichte methodiek over voeding en opvoeding.
Onderzoek: help, mijn cliënt heeft een buitenlandse roots!
Auteur: Elke Godden In 2017 werd de Vlaamse voedingsdriehoek grondig herzien. Het vormt nu een tool die door het merendeel van de diëtisten omarmd wordt. Wanneer je een cliënt met buitenlandse roots over de vloer krijgt, kent deze die driehoek echter niet. Misschien is hij/zij opgevoed met een ander model, en soms zelfs met tegenstrijdige richtlijnen. Bij het aanleren wat een gebalanceerd dieet is, hou je deze verschillen best voor ogen. Misschien leerde jouw cliënt wel meer vlees te eten of beschouwt hij aardappelen als groenten. Met de achtergrond uit dit artikel, begrijp je je cliënt beter en kan je hem feilloos coachen.
Project: Doelgerichte zorg als gemeenschappelijke visie in de eerstelijnszorg: de ontwikkeling van een trainingspakket
Auteur: Reini Haverals Verslag deelnemer Katia Van der Auwera Doelgerichte zorg betekent het verlenen van zorg en ondersteuning die vertrekt van de persoon zelf en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid waarbij er wordt gestreefd naar het hoogst mogelijke niveau van gezondheid en welbevinden van de persoon. Wat dit niveau van gezondheid betekent, wordt bij doelgerichte zorg door de persoon zelf gedefinieerd. Bij doelgerichte zorg wordt er gestart vanuit de persoonlijke doelen van de hulpvrager. Doelgerichte zorg vergt bepaalde vaardigheden bij zowel de hulpverlener als bij de persoon zelf.
Voor u gelezen: 180° gezonder - 60 snelle bakplaat- en ovengerechten
Auteur: Sabrine Zarti Recensie: Tijl Bertels, diëtist
Voor u gelezen: Help, mijn mestcellen zijn van slag!
Auteur: Gonnie Van de lang Recensie: Marieken Callebaut en Kelly van Meerbeek, AllergieDiëtisten