Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding en Diëtetiek | September - Oktober 2021

de voedingsdriehoek goed voor jezelf en de planeet
Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck.
Kort nieuws: Gezond gebeten voor Yummies
Voorstelling van de nieuwe NICE-brochure ‘Gezond gebeten voor yummies en factsheets voor diëtisten.
Kort nieuws: varia
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
VBVD-nieuws: Ledenvoordelen VBVD
Een overzicht van jouw voordelen als lid bij de VBVD.
Cochrane Corner Nutrition 13
Wat is het effect van een verlaagde vetconsumptie op het lichaamsgewicht en het cholesterolgehalte in het bloed bij kinderen?
Hoofdartikel: De voedingsdriehoek: goed voor jezelf én de planeet
Jolien Jonckheere | Gezien de huidige milieuproblematiek en klimaatcrisis groeit het bewustzijn bij beleidsmakers, intermediairs en burgers om betere voedingskeuzes te maken voor het milieu. Het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Departement Landbouw sloegen daarom de handen in elkaar om een kader te creëren voor communicatie en interventies. Dit resulteerde in een update van de voedingsdriehoek, waarin nu advies voor zowel gezonde als milieuverantwoorde voeding geïntegreerd wordt.
Bachelorproef: Kazou aan de kook 2.0
Nicky Van Geel | Voedselallergieën, -intoleranties en diëten komen ook op Kazou-vakanties voor. Dat maakt het de kookploeg vrijwilligers niet altijd even gemakkelijk. In het kader van deze bachelorproef werd het reeds bestaande Kazou-kookboek herwerkt naar een 2.0-versie, waarin extra aandacht werd besteed aan aangepaste recepturen voor deze doelgroepen.
Commissies: De ‘korte keten’
Ariane Louwage, Dante Tampère, Amy Verbeke | De voorbije jaren zagen we een toenemende interesse van de consument ten aanzien van lokaal geproduceerde producten. Voedselcrises en duurzaamheidskwesties liggen hieraan ten grondslag. Deze trend werd bovendien door de komst van de coronapandemie nog meer versterkt. Kortom, de hedendaagse consument wilt transparantie en informatie, een vraag die ook tot bij jou in de diëtistenpraktijk geraakt. Wat zijn de belangrijkste zaken om mee te geven aan je cliënten? De commissie duurzaamheid lijst ze voor je op.
Diëtist aan het werk: Van ‘ondervoed’ naar ‘fingerfood’
Katrien Vandenbroucke | Procesbegeleider ondervoeding worden bij één of meerdere woonzorgcentra? Diëtiste en ervaringsdeskundige Katrien Vandenbroucke raadt het iedereen aan.
Uit de praktijk: Aandachtspunten bij het laag FODMAP dieet
Jo Mons, Ann Parmentier | Het laag FODMAP dieet kent zijn oorsprong aan de Monash University in Australië. Uit een recente meta-analyse blijkt dat deze wetenschappelijk onderbouwde dieetbehandeling de klachten vermindert en de levenskwaliteit verbetert bij mensen met PDS. In dit artikel worden de aandachtspunten besproken die volgens Ann en Jo cruciaal zijn voor het welslagen van het dieet.
Uitgeklaard: De Eco-score
Kristof Rubens | De Nutri-score kenden we al. Sinds kort zien we de Eco-score voor voedingsproducten verschijnen. Maar wat is die Eco-score nu precies en hoe wordt het berekend? Hoe moeten we de Eco-score gebruiken? Waar komt het vandaan en kunnen we het in België al terugvinden? Hoe verhoudt de Eco-score zich tot de Nutri-score? Dit artikel geeft enkele antwoorden op deze
Kort nieuws: Rijkelijk gezond
De Stichting tegen Kanker bracht recent een gratis receptenboek uit met smakelijke energie- en eiwitverrijkte gerechten.
Bachelorproef: Voldoet de nutritionele intake bij patiënten met een diabetische voetwonde aan de behoefte?
Annelies Monbaliu, Sofie Van Laer, Carolien Van Gils, Ilse De Peuter, Prof. Dr. Eveline Dirinck, Dr. Patrick Lauwers | Een diabetisch voetulcus (DVU) is een van de meest ernstige complicaties van diabetes mellitus. Hoewel het belang van nutritionele ondersteuning bij patiënten met een DVU op basis van theoretische inzichten zinvol lijkt, is er op dit moment weinig evidentie voor het effect ervan beschikbaar. Om de effectiviteit van de huidige nutritionele behandeling van patiënten, opgenomen met een DVU in het UZA, te onderzoeken, werd de nutritionele intake van gehospitaliseerde DVU-patiënten berekend en beoordeeld.
Allergiedetectiemethoden: Waarom paradoxaal genoeg de gouden standaard niet wordt gebruikt?
Mathias De Mesmaeker | Elke diëtist komt regelmatig in contact met een patiënt die te kampen heeft met een voedselallergie. In sommige gevallen is deze reeds vastgesteld, bij anderen staat men nog aan de start van de zoektocht. In dit overzichtsartikel wordt dieper ingegaan op het mechanisme achter de allergische reactie, wordt het belang van een goede teststrategie onderstreept en worden de verschillende allergietesten ingeleid en besproken. Voor elk van de testen wordt de bruikbaarheid en betrouwbaarheid onder de loep genomen en wordt een blik geworpen op de voor- en nadelen verbonden aan elke methode.
Voor u gelezen: Ik lust dat niet
Babette Demuynck | Recensie van het boek van collega-diëtist Vicky De Beule
Voor u gelezen: Het Stippenboek
Lien Joossens | Recensie van de derde herwerking van het ‘Stippenboek’.