Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding en Diëtetiek | November - December 2018

Editoriaal - Het tijdschrift doorheen de jaren
Auteur: Agnes De Ruyter | Het ontstaan van het tijdschrift in 1975 en de ontwikkeling ervan doorheen de jaren worden kort geschetst. Dit is het laatste editoriaal van Agnes die na 44 jaar de fakkel doorgeeft aan Eva Kennis en de lezers bedankt voor hun trouw en hun waardering. Voorzitster Rian van Schaik dankt haar namens de raad van bestuur en de leden van de VBVD.
Vergoeding van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht
Persbericht Kabinet Volksgezondheid, visie van de VBVD door Nathalie De Jonghe en Rian van Schaik | De visie van de VBVD over de aanpak van obesitas in België werd wel degelijk gehoord in de Kamer Van Volksvertegenwoordigers op 30-05-2018! In de begroting Gezondheidszorg 2019 worden namelijk budgetten vrijgemaakt voor de terugbetaling van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht, na doorverwijzing door de huisarts. De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan, wat de drempel voor een bezoek aan de diëtist zou moeten verlagen. In dit artikel vind je het persbericht van het kabinet van Maggie De Block hieromtrent, alsook de oproep van de VBVD om jezelf als diëtist zichtbaar te maken in jouw regio. Sluit je aan bij de veranderfora van de Eerstelijnzorg projecten in jouw regio en/of een regionale diëtistenkring!
Nieuwe VBVD commissie duurzaamheid opgericht
Auteur: Lotte Bakker namens de Commissie Duurzaamheid | Recent is de nieuwe VBVD Commissie Duurzaamheid opgericht. Met deze tekst stellen ze hun visie en streefdoelen graag aan je voor.
Voedingskompas, winkelketen geeft klanten persoonlijk voedingsadvies
Persbericht Colruyt Group | Dit najaar lanceerde Bio-Planet, de biosupermarkt van Colruyt Group, ‘Voedingskompas’: een uniek platform dat klanten gepersonaliseerd voedingsadvies geeft. Klanten die toestemming geven, kunnen hun aankopen laten analyseren en ontvangen daarop adviezen per leeftijdsgroep volgens de nieuwe voedingsdriehoek. Hebben de deelnemers vragen bij hun gepersonaliseerd voedingsadvies, dan staat een diëtist voor hun klaar. Het volledige persbericht vind je hier.
Evidence-based practice in de dieetpraktijk: kennis, attitudes, hindernissen en voorkeuren van Belgische diëtisten
Auteurs: Laura Verbeyst, Nena Van Hemelryck, Erika Vanhauwaert | Binnen het beroep van diëtisten is evidence-based handelen geen keuze meer. Het is eerder een vereiste om kwaliteitsvolle zorg voor cliënten te bieden. Het vergt echter tijd en vaardigheden om de meest recente beste evidentie te vinden, de kwaliteit ervan in te schatten en toe te passen op cliënten. Tot op heden zijn er weinig gegevens omtrent de toepassing van evidence-based practice (EBP) bij Belgische diëtisten en de potentiële barrières die daarbij ondervonden worden. In dit onderzoeksproject werd het evidence-based handelen van Belgische diëtisten in kaart gebracht.
Nieuwe ESPEN-richtlijnen voor de geriatrische voedingszorg
Auteur: Domien Van Dijck | In september 2018 stelde de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) haar nieuwe richtlijnen voor voeding bij de geriatrische doelgroep voor. De belangrijkste thema’s van de richtlijnen zijn ondervoeding, sarcopenie, kwetsbaarheid en dehydratatie. In dit artikel wordt de publicatie overlopen, met hier en daar een kritische noot.
Online bijscholen: veranderbereidheid, voorkeur eigenschappen en soort online cursus bij diëtisten
Auteurs: Axelle Beuselinck en Eline Baete | In Vlaanderen groeit het aanbod van online leeractiviteiten voor het werkveld van diëtisten, doch vinden zij niet altijd de weg hier naartoe. Dit was de aanleiding om onderzoek te voeren gericht op de doelgroep erkende diëtisten en laatstejaarsstudenten Voedings- en dieetkunde. In dit artikel lees je resultaten wat betreft de voorkeur van diëtisten en diëtisten in spe in verband met het online bijscholen alsook hun veranderbereidheid.
Voeding en voedselzekerheid in België: drijfveren van verandering en rol van de erkende diëtist
Auteur: Marie-Laure Brimbois | Het voedingsbeleid is altijd een belangrijk beleid geweest voor onze overheid. Samen met de groeiende populatie geeft dit een toename in de druk voor ons huidig voedingssysteem, met voeding en voedselzekerheid (VEVZ) dat in het gedrang komt. De Westerse wereld, voornamelijk Europa, is een plaats die vaak wordt vergeten binnen VEVZ. Ook in de ontwikkelde gemeenschap, zoals bijvoorbeeld in België, leeft een relevant aandeel van de populatie in voedselonzekerheid. Het doel van deze bachelorproef was de verschillende drijfveren van verandering in onze Westerse samenleving te onderzoeken die een impact kunnen hebben op onze voedselveiligheid. Meer specifiek werd toegespitst op de rol van een diëtist bij het helpen van minderbedeelden. De resultaten vind je hier.
Leidt het ketogeen dieet tot prestatieverbetering bij sport?
Auteurs: Cis Van Herck en Philip Van der Vloet | Het ketogeen dieet is momenteel hot topic. In de pers en op sociale media wordt het ketogeen dieet gepromoot als het nieuwste wonderdieet. Maar ook in de sportwereld is de interesse in het dieet groot, na speculatie rond de toepassing ervan door professionele wielerploegen en atleten zoals Christopher Froome. Er is echter nog heel wat onduidelijkheid omtrent de invloed van het ketogeen dieet op sportprestaties, laat staan op de gezondheid van sporters. Via een literatuurstudie en een bevraging van deskundigen in dit vakgebied tracht deze bachelorproef meer duidelijkheid te scheppen hieromtrent. De bevindingen werden samengevat in deze factsheet.
Vlees als bron van essentiële vetzuren
Auteurs: Prof. Stefaan De Smet en Els Vossen | Het ene vers vlees is het andere niet. Voedingsmiddelentabellen geven waarden voor de brutosamenstelling, de vetzuursamenstelling en het gehalte aan essentiële nutriënten per vleessoort en vleesproduct. Maar de samenstelling van eenzelfde vleesproduct is geen constante. Het gehalte aan essentiële micronutriënten is sterk afhankelijk van onder andere de diersoort, spier en leeftijd van het dier. Verder kan het gehalte aan bepaalde nutriënten, zoals selenium, jood en vetzuren via het voeder van de dieren beïnvloed worden. Vandaag is er vlees op de markt dat verrijkt is met omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren. Wat en hoe groot zijn de verschillen in samenstelling tussen deze labels en conventioneel vlees? Hoe wordt dit bekomen en wat is de impact op de voorziening van deze nutriënten? Het antwoord op deze vragen lees je hier.
Verslag EFAD congres Rotterdam september 2018
Auteurs: Lieve Acke, Ingrid Aerts, Veerle Huysmans, Bente Le Bruyn en Karin Van Ael | Dit jaar viert de European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) haar 40ste verjaardag! Onder het motto ’Let’s make the difference’ vond op 28 en 29 september het 11de EFAD congres plaats in Rotterdam met 445 deelnemers! Ook vanuit Vlaanderen en Wallonië waren we vertegenwoordigd met een aantal diëtisten uit het werkveld, bestuursleden van de beroepsverenigingen, docenten en studenten van de opleidingen Voedings- en dieetkunde! In dit artikel brengen enkele docenten van de aanwezige hogescholen verslag van enkele topics die hen interessant lijken om te delen met het werkveld.