Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding en Diëtetiek | Mei - Juni 2022

Editoriaal
Voorwoord hoofdredactrice Britt Van de Voorde
Kort nieuws: varia
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
VBVD nieuws 1
Verhuis werkplek VBVD en hybride studiedag diabetes type 2
VBVD nieuws 2 + Cocharine Corner Nutrition 16
Interview met Rian van Schaik en Cocharine Corner Nutrition 16: heeft een vermindering inname aan verzadigde vetten effect op het risico te overlijden door alle oorzaken of specifiek door hart- en vaataandoeningen? De onderzoekers vonden 15 gerandomiseerde studies met 56.675 deelnemers. Ontdek in dit artikel de resultaten.
Eerstelijnszone
In dit artikel maak je kennis met het actie- en beleidsplan van VIVEL. VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. Op Vlaams niveau is VIVEL het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en gebruikers, de lokale besturen en de expertisecentra.
VBVD nieuws 3
Een verslag van de Week van de Diëtist 2022
Smiley project
Een erkenning van de dagelijkse inspanningen om patiënten en klanten een lekkere en veilige maaltijd aan te bieden.
Wegwijs in de Marokkaanse eetcultuur
De samenleving heeft de laatste jaren een enorme groei gekend in multiculturaliteit. Dit gaat gepaard met diverse cultuur-gerelateerde eetgewoonten. In samenwerking met de diëtisten van de diabetesconventie van Algemeen Ziekenhuis Groeninge Kortrijk en de co-hogeschool Odisee (Gent) werd er opzoek gegaan naar een relevante onderzoekvraag voor het uitwerken van een bachelorproef. Hierbij kwamen reeds snel de extra uitdagingen naar boven die de multiculturele patiëntenpopulatie met zich meebrengt. Het eindresultaat is een instrument, bruikbaar in de klinische praktijk door diëtisten/diabeteseducatoren. De tool bevat een checklist van belangrijke zaken waarop gelet kan worden bij een voedingsanamnese. Alsook werden 78 relevante voedingsmiddelen uit de Marokkaanse cultuur onder de loep genomen.
Glutenvrij dieet
Ontdek in dit artikel handvaten rond de allergenenwetgeving, etiketten en de toegemoetkoming voor aangepaste voeding in het kader van coeliakie.
Lokale voedselomgevingen in kaart en in beeld
Mensen bepalen hun gedrag niet alleen. Ook de context of de omgeving waarin we leven heeft een grote impact op onze keuzes. Deze studie en de voedsellens kan inspiratie bieden aan lokale besturen om de publikee ruimte zo in te richten dat ze gezonde en mllieuvriendelijke eetkeuzes stimuleert. Door lokale en sociale beleidsinterventies te organiseren in de publieke ruimte, kunnen we kwetsbare doelgroepen ondersteunen in hun voedingskeuzes. Zo worden ook andere doelgroepen bereikt om diezelfde betere voedingskeuzes te maken.
Verslag basisopleiding Allergiediëtisten 2022
Lees hier het volledige verslag van de basisopleiding van de Allergiediëtist dat plaatsvond op 28 en 29 maart 2022.
Voor u gelezen 1
Recensie "Eet als een expert mini", recensie: Britt Van de Voorde
Voor u gelezen 2
Recensie "Bye bye dieet", recensie: Sharryse Houtmeyers