Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding en Diëtetiek | Maart - April 2022

Editorial
Inleiding door Britt Van de Voorde
Kort nieuws: varia
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
VBVD nieuws
Toelichting jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022
VBVD nieuws
Interview met Dirk Lemaître
VBVD nieuws
Ondertekening charter preventieplatform
Eerstelijnszone
Nathalie De Jonge: tips voor een actieve (online) kringvergadering en -werking Dat kringwerking kan “werken aan je werk zijn” komt tot stand wanneer je de kringvergadering op een georganiseerde en actieve manier weet in te richten als kringverantwoordelijke. Ontdek de 10 tips uit de webinar van 18/10/2022 voor kringverantwoordelijken.
Bachelorproef
Marthe Ooms, Lotte Stouthuysen, Erica Rutten en Jan van Hee – vanuit het Expertisecentrum Health Innovation van de Hogeschool UCLL werd in het kader van deze bachelorproef gevraagd om richtlijnen op te stellen voor het formuleren van geschreven feedback. Ontdek de resultaten en handvaten voor de diëtist in de artikel.
Hoofdartikel: Othorexia herkennen en begeleiden in de diëtistenpraktijk
Nina Van den Broecke, Nena Van Hemelryck, Ellen Moens, Tiffany Naets, Liselotte Van Hevele, Anouk Windey – projectteam Odisee Hogeschool opleiding voedings- en dieetkunde | Vandaag de dag is ‘gezonde voeding’ een hype. De meerderheid van de mensen slaagt erin om de gezondheidsrichtlijnen in zekere mate te volgen. Er is echter een toenemende groep die (niet altijd op evidentie gebaseerde) gezondheidsinstructies (te) rigide opvolgt. Er kan dan sprake zijn van orthorexia nervosa (ON). Het is een uitdaging voor de diëtist om correct in te schatten wanneer een gerichtheid op gezondheid een ongezonde fixatie wordt. In het onderzoeksproject ‘Orthorexia: wanneer gezond eten ongezond wordt’ richtten we ons op deze noden uit de klinische praktijk. In de eerste fase van ons onderzoek vertaalden we een betrouwbare en gevalideerde vragenlijst om ON in kaart te brengen. Deze Vlaamse versie werd vervolgens toegepast in een ruime studiegroep (zowel in de algemene populatie als in diverse risicogroepen). Vervolgens onderzochten we verbanden met verschillende nutritionele, psychologische en sociale variabelen, om een profilering op te maken van de persoon met ON. Daarnaast verworven we meer inzicht in hoe je als zorgverlener kan vaststellen wanneer de focus die men legt op gezonde voedingskeuzes en een gezonde levensstijl te rigide en/of obsessief wordt. Samen met onze partner Eetexpert ontwikkelden we enkele handvaten voor de screening en de begeleiding van ON in de diëtistenpraktijk.
Verslag webinar Week van de Diëtist: voeding en sport
Elke Godden. Human Healht Ingenieur | Elke heeft een samenvatting gemaakt van de webinar op 24/02/2022.
Uitgeklaard: superdivers voedingsadvies
An Lebacq, senoir stafmedewerker voeding bij Vlaams Instituut Gezond Leven | In dit artikel kunt u praktische handvaten en tools terugvinden om om te gaan met superdiversiteit in de praktijk.
Project: Nieuw verschenen - boek gezond shiftwerk van Lotte Lemoine
Lotte licht in de artikel haar pas verschenen boek toe en geeft enkele praktische tips mee.
Voor u gelezen: Prikkelbare darmen van prof. Dr. Heiko De Schepper
Recensie door Jo Mons en Ann Parmentier.
Voor u gelezen: Karola's Kitchen: het kookboek door Karolien Olaerts
Recensie door Nena Van Hemelryck
Voor u gelezen: Portiegrootteboek van Trees Peersman
Recensie door Tijl Bertels