Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | September - Oktober 2020

Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck
Kort nieuws: Gezond eten en bewegen in de opvang?
Rosa Luyten | Flink wat baby’s blijven een groot deel van hun dag bij een onthaalouder of in een kinderdagverblijf. Als ze daar goede eet- en beweeggewoontes meekrijgen, is dat mooi meegenomen. De nieuwe online tool van Gezond Leven helpt kinderopvangen & co daarbij.
Kort nieuws: varia
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
Kort nieuws: NICE voor diëtisten
Om makkelijk en snel informatie en inspiratie te vinden, heeft NICE (Nutrition Information Center) interessante info over en voor diëtisten gebundeld in een nieuw online-dossier.
Nieuws van de VBVD: Varia
VBVD-bestuur en -coördinatoren | In dit artikel krijgt u overzicht van enkele belangrijke nieuwsfeiten vanuit de VBVD.
Commissies: Alle neuzen in dezelfde richting…: casusbespreking van voeding bij personen met een beperking
Commissie DGZ – Diëtisten gehandicaptenzorg | Aangezien de zorgverlening bij personen met een beperking aan het verschuiven is wegens een veranderde financiering, bestaat de kans dat ook meer (zelfstandige) diëtisten geconfronteerd zullen worden met deze doelgroep. In onderstaande casus tracht de commissie DGZ de complexiteit en het multidisciplinair karakter bij de voedingsbegeleiding bij personen met een beperking toe te lichten.
Hoofdartikel: Het genuanceerde verhaal van ultrabewerkte voeding
Nena Van Hemelryck | De laatste jaren wordt steeds vaker gesuggereerd dat voedselbewerking, meer bepaald het type, de intensiteit en het doel van de voedselbewerking, kan gelinkt worden aan gezondheid. De zogenaamde ‘ultrabewerkte voedingsmiddelen’ komen steeds meer in opspraak. Ook in de aanbevelingen van de herziene voedingsdriehoek en Belgische ‘Food Based Dietary Guidelines’ werd het vermijden van ultrabewerkte voeding meegenomen. Maar wat zijn nu juist ‘ultrabewerkte voedingsmiddelen’? Hebben ze effectief een invloed op de gezondheid? En zijn alle bewerkte voedingsmiddelen even slecht? Een gesprek met Mieke Uyttendaele (UGent), Stefanie Vandevijvere (Sciensano) en Loes Neven (Vlaams Instituut Gezond Leven) over dit zeer actuele thema.
De wetgeving zegt: Mag u reclame maken?
Ann Dierickx | In deze column licht advocate Ann Dierickx toe wanneer en hoe ene diëtiste reclame mag maken volgens de nieuwe Kwaliteitswet.
Onderzoek: Minimale kostprijs voor gezonde voeding van een baby
Marieke Frederickx, Hilde Boeckx | Onderzoek wijst uit dat slechts 12% van de Vlaamse baby’s gedurende de eerste maanden exclusief borstvoeding krijgt. Bovendien is er een sociale gradiënt: baby’s in kansarme gezinnen krijgen minder vaak borstvoeding ten opzichte van baby’s in kansrijke gezinnen. Gebaseerd op een wetenschappelijk theoretisch en methodisch kader maken we in dit onderzoek de vergelijking van de minimale kostprijs van een gezond dieet van een baby die borstvoeding krijgt ten opzichte van dit van een baby die flesvoeding krijgt.
Onderzoek: Dieetrichtlijn voor chronische nierinsufficiëntie stadium 3 en 4 bij volwassenen
Laura Verbeyst, Marie Wuyts, Mercedes Vignioble, Erika Vanhauwaert | Om (eerstelijns)diëtisten te ondersteunen bij de begeleiding van patiënten met CNI, ontwikkelde UCLL een dieetrichtlijn voor volwassenen met CNI stadium 3 en 4. Deze richtlijn is een verdiepende voedingsrichtlijn bij de reeds bestaande multidisciplinaire richtlijn rond CNI van de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerstelijn (WOREL) uit 2016. Een overzicht.
Overzichtsartikel: Zorgen voor mens en milieu: 8 aanbevelingen
Commissie duurzaamheid VBVD | In 2017 stierven naar schatting 950.000 mensen in de Europese Unie ten gevolge van ongezonde eetpatronen. Tegelijkertijd horen we steeds vaker over klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitsverlies, een steeds groter wordende wereldbevolking,… De uitdagingen waar we voor staan zijn groot en veelzijdig. Bovendien zijn ze allemaal in kleine of grote mate te linken aan ons voedsel. Hoe kunnen diëtisten bijdragen aan oplossingen? Dit artikel neemt je mee door 8 duurzame aanbevelingen voor in je praktijk.
Voor u gelezen: STERK – lekker eten en variëren met medische drinkvoeding
Nena Van Hemelryck | Recensie van deze boeiende samenwerking tussen ervaringsdeskundige Carrie van den Akker en diëtist Quirine Altorf.
Voor u gelezen: 16:8 – met intermittent fasting naar een gezonder gewicht
Nena Van Hemelryck | Recensie van het derde boek van Dr. Servaas Bingé.
Verslag: ‘Bridging innovations into allergy and asthma prevention’
An De Busser, Kelly Van Meerbeek, Evi Van den Bossche, Hilde Winters | Een verslag van het jaarlijkse congres van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology. De rode draad door deze editie was ‘de preventie van allergie’.
Onderzoek: Fact sheet: Voedingskennis van de Vlamingen
Erica Rutten | Niet alleen de (sociale) media, nieuwsberichten, en talloze kookboeken en -programma’s voeden ons met informatie over voeding, ook ‘jan modaal’ heeft een mening over voeding. Maar in hoeverre zijn die meningen correct? Als een onderdeel van een bevraging over levensstijl gerelateerde topics werden aan meer dan 1000 Vlaamse volwassenen 14 kennisvragen over voeding gesteld.