Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | September - Oktober 2018

Editoriaal
Inleiding door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Een stap dichter naar een wettelijk kader voor permanente vorming voor diëtisten
Samenvatting door Eva Kennis | Permanente vorming of levenslang leren is essentieel voor gezondheidsberoepen. In België bestaat hier er momenteel geen uniforme regeling voor. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) heeft nu een advies opgesteld aan de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met betrekking tot permanente vorming en individuele kwaliteitscontrole voor de gereglementeerde zorgberoepen. Hier vind je de samenvatting van dit advies.
Meer mogelijkheden voor sondevoeding thuis - Nieuwe internationale consensus voor de diagnose van ondervoeding
Samenvatting door Eva Kennis | Lees hier over meer het nieuwe koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat RIZIV terugbetaling voorziet voor sondevoeding bij meerdere ziekten en aandoeningen. Ook de nieuwe internationale consensus voor de diagnose van ondervoeding wordt hier kort besproken.
Voedselvaardigheid
Auteur: European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), tekstbewerking door Eva Kennis | In maart 2018 ontwikkelde de European Specialist Dietetic Network for Public Health (ESDN-PH) een factsheet rond “food literacy” of “voedselvaardigheid”. Dit artikel vat die factsheet kort samen.
Minister De Block voert voedingslabel Nutri-Score in voor België
Persbericht Kabinet Volksgezondheid | Op 22/08/2018 stuurde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een persbericht rond met betrekking tot de beslissing om in België de Nutri-Score in te voeren als voedingslabel. Dit om de consument op een eenvoudige manier te informeren over de mate waarin een voedingsmiddel deel uitmaakt van een evenwichtige voeding. Naar aanleiding van dit persbericht hebben we meer informatie gevraagd aan het Kabinet Volksgezondheid. Hun antwoord lees je hier.
Advies voor communicatie over voeding en gezondheid
Samenvatting door Eva Kennis | Resultaten van de voedselconsumptiepeiling van 2014 in België wijzen op een onevenwichtig voedingspatroon wat betreft meerdere macro-en micronutriënten en verschillende voedingsmiddelen. Aan de basis ervan liggenfactoren die te maken hebben met aanbod en prijs van de voedingsmiddelen, de socio-culturele omgeving en de kennis van de consument. Maar ook voedingsvoorlichting en communicatie spelen een belangrijke rol. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) heeft daarom aanbevelingen geformuleerd om decommunicatie over voeding en gezondheid te bevorderen. In dit artikel lijsten we ze voor je op.
Preventie van overgewicht en markteconomie
Auteur: Prof. dr. Patrick Mullie | Laten we eerlijk zijn: de preventie van overgewicht is geen aangename opdracht voor politici, omdat deze preventie impliceert dat we minder consumeren, een attitude die in tegenstelling staat met de wetten van onze markteconomie. Minder consumeren betekent minder omzet, minder groei, minder jobs en minder inkomsten. Hoe kunnen we dan aan preventie doen zonder de markteconomie te schaden? Prof. dr. Patrick Mullie geeft zijn visie.
Bestrijding van voedselverspilling met innovatieve verpakkingen
Tekstbewerking door Agnes De Ruyter | De wereldbevolking zal in 2050 de kaap van 9 miljard bereiken. Om iedereen voldoende voedzaam voedsel te kunnen blijven bieden met behoud van natuurlijke bronnen, moeten we duurzamere voedselsystemen adopteren. Dit betekent niet alleen dat we de manier dienen te veranderen waarop we wereldwijd voedsel produceren, maar ook dat we verliezen en verspilling in de voedselketen moeten verminderen, net zoals de impact van verpakkingsafval op het milieu. In dit artikel van The European Food Information Council (Eufic) vind je een overzicht van innovaties op het gebied van voedselverpakkingstechnologie, gericht op het voorkomen van voedselverspilling.
Nieuwe aanbevelingen voor alcoholgebruik
Auteur: Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) | In mei 2018 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad nieuwe aanbevelingen met betrekking tot alcoholgebruik. Het VAD vatte die aanbevelingen mooi samen in een infographic. Neem zeker ook eens een kijkje op http://www.vad.be/assets/richtlijn-voor-alcoholgebruik.
Ketogeen dieet bij epilepsie
Auteur: Elise Allison | We horen de laatste tijd veel over het ketogeen dieet via de pers en sociale media: dit nieuwe wonderdieet zou effectief zijn bij onder andere gewichtsverlies, diabetes en kanker. Hier is tot op heden echter onvoldoende bewijs voor. Wel is bewezen dat het ketogeen dieet effectief is als behandelmethode bij therapieresistente epilepsie bij kinderen. Het precieze mechanisme daarachter, maar ook de risico’s van het dieet en enkele voorbeeldrecepten lees je in dit artikel.
Graanvezel als onderdeel van een gezond voedingspatroon
Auteur: Prof. Christophe Courtin | Wanneer we aan een gezond voedingspatroon denken, denken we vaak aan voeding met minder suiker, minder vet, minder zout en dergelijke, maar bijna nooit aan levensmiddelen met meer dieetvezel. Een groot aantal internationale studies tonen echter het belang van dieetvezel aan voor een goede darmgezondheid, die sterk verbonden is met de complete gezondheidstoestand van mens en dier. Aan het Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en –biochemie wordt sinds jaar en dag onderzoek gedaan naar dieetvezel van granen. Prof. Christophe Courtin legt uit.
Oplossingsgerichte psychodiëtetiek voor duurzame gewoonteverandering
Auteur: Anneleen De Lille | Mensen willen zo graag geholpen worden. Ze willen voorgoed van de kilo’s af, maar het lukt hen niet alleen. Dus rapen ze al hun moed bijeen om een afspraak te maken bij de diëtist. Daarworden ze zich bewust van wat ze kunnen veranderen om hun doel te bereiken. En dan laat je ze even loslaat, en slaat de helft van hen je advies in de wind met de woorden “ja maar…”. Anneleen De Lille, oplossingsgerichte coach en psychotherapeut, geeft tips en tricks voor een oplossingsgericht aanpak.
Onderzoek naar samenwerking tussen huisartsen en diëtisten
Auteur: Jolien Jonckheere | Huisartsen bevinden zich, als ‘gatekeepers’ van de eerstelijnszorg, in de ideale positie om het belang van voeding en een gezonde levensstijl te benadrukken. Door verschillende beperkende factoren is het nochtans beter om patiënten voor voedingsadviezen en opvolging door te verwijzen naar een erkend diëtist. Zowel huisartsen als diëtisten ervaren echter problemen bij de samenwerking waardoor er slechts een beperkt aantal patiënten wordt doorverwezen. Jolien Jonckheere bracht, in kader van haar bachelorproef, deze problemen voor de regio Vlaanderen in kaart door middel van afname van een enquête bij Vlaamse huisartsen. Daarnaast gaf ze ook enkele suggesties voor oplossingen zodat actoren zoals Lokaal Multidisciplinaire Netwerken (LMN’s) hiermee aan de slag kunnen om de samenwerking te verbeteren. In dit artikel wordt een samenvatting weergegeven van de belangrijkste resultaten van deze bachelorproef.
Uitkomsten van het IMPECD project
Auteurs: Eline Baete en Koen Vanherle | Van september 2015 tot september 2018 liep het Europees project IMPECD (Improvement of EducationandCompetences in Dietetics, www.impecd.eu). Het consortium bestond uit vijf hogescholen uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk, allen met een professionele diëtistenopleiding. Het hoofddoel was de ontwikkeling van een MOOC cursus (massive open online course), opgebouwd rond verscheidene casussen, en die internationaal en gratis ter beschikking gesteld wordt. Het project werd ondersteund door EFAD (European Federation of the Associations of Dietetics), ENDietS (European Network of Dietetic Students) én de diëtistenverenigingen van alle deelnemende partners die samen deel uitmaken van de zogenaamde “Sustainability and Impact Board”. In dit artikel lees je meer over het IMPECD project, maar ook over de ervaringen van de studenten van “Team AP” in het kader van hun stageweek.
Voedingspatronen met lage glycemische index hebben geen invloed op cardiovasculaire risicofactoren
Bron: Minerva | De glycemische index (GI) is een fysiologische maat voor de postprandiale glycemiestijging gedurende 2 uur na de consumptie van 50 g koolhydraten in vergelijking met 50 g glucose. De GI kan variëren van 0 tot 100. Hoe lager de GI, hoe kleiner het effect op de glycemie. De relatie tussen de GI van voedingspatronen en het voorkomen van overgewicht en chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, is al vaker onderzocht. Zo suggereert recent observationeel onderzoek dat diëten met een hoge GI gepaard gaan met een groter cardiovasculair risico. Echter, interventioneel onderzoek lijkt deze bevindingen niet te ondersteunen. Prof. Dr. Patrick Mullie geeft duiding bij dit onderzoek.
Kennisdag Eetexpert
Verslag door Eva Kennis | Er leven heel wat mythes over voeding, gewicht en gezond zijn, zowel bij cliënten als bij gezondheidsprofessionals zelf. Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, organiseerde op 6 september 2018 een studiedag rond dit actuele thema. Experts ontkrachtten mythes aan de hand van recente wetenschappelijke bevindingen, maar ook de vertaling naar de praktijk werd gemaakt. Een panelgesprek met hulpverleners toetste good practices ter behandeling en motivatie van personen met eet- en gewichtsproblemen af bij leden van de patiëntenvereniging ANBN. Eetexpert vatte de voornaamste tips & tricks van de studiedag samen op een handige fiche, die je hier kan downloaden.