Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | September - Oktober 2016

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Nieuws van de VBVD
Beleidsplan VBVD 2016-2017
Verrassend gesprek met minister De Block
Verrassend gesprek met minister De Block
Moeten we meer verzadigd vet eten?
Moeten we meer verzadigd vet eten?
2016: Nieuwe richtlijnen voor nutriënten en energie
Auteur: Hoge Gezondheidsraad. De voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) leggen voor elke nutriënt zowel de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH), als de niet te overschrijden maximale hoeveelheid vast. Ze vormen fundamentele richtlijnen waarop voedingsadviezen zouden moeten worden gestoeld, om de gezondheidstoestand van de bevolking te optimaliseren. De wetenschappelijke kennis evolueert voortdurend; het is dan ook belangrijk om rekening te houden met nieuwe inzichten en wetenschappelijke gegevens die een herziening van deze richtlijnen rechtvaardigen. In 2016 werden de richtlijnen van 2009 grondig herzien en gepubliceerd in de zesde uitgave van de voedingsaanbevelingen. In dit artikel vind je de voornaamste aanpassingen.
Wat hebben onze Belgische Medaillewinnaars gemeen met ons Belgisch Nationaal voetbalteam?
Wat hebben onze Belgische Medaillewinnaars gemeen met ons Belgisch Nationaal voetbalteam?
Een gesprek met Stephanie Scheirlinck, sportdiëtist
Een gesprek met Stephanie Scheirlinck, sportdiëtist
Special Olympics - Een belangrijke taak weggelegd voor diëtisten
Auteur: Diane Buekers. Special Olympics is een internationale vereniging die sporttrainingen en -wedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert. Om de 4 jaar, net zoals de Olympische spelen, organiseert Special Olympics International (SOI) de Wereld Zomer- en Winterspelen. Maar het jaarlijkse orgelpunt is zonder twijfel de Nationale Spelen! Deze gaan afwisselend door in Wallonië en Vlaanderen en om de 5 jaar in Brussel. Tijdens de Nationale Spelen wordt aan de atleten een gratis en vrijblijvend gezondheidsprogramma, het Special Olympics Healthy Athletes Program (HAP), aangeboden om de lichamelijke gezondheid en de fysieke conditie van de atleten te evalueren. In dit artikel lees je meer over de functie van diëtisten binnen deze gezondheidsscreenings.
Voeding als moderator van laaggradige inflammatie bij adolescenten
Auteurs: Aline Arouca en Nathalie Michels. Inflammatie is een essentieel afweermechanisme om de gastheer te beschermen tegen infecties en zo de homeostase te onderhouden. Echter, door metabole verstoring kan de tolerantie voor inflammatie verminderen en ontstaat een chronische laaggradige inflammatie. Dergelijke inflammatie wordt vaak gelinkt aan het vetweefsel of adipositas, gezien de uitscheiding van hormonen en (pro-)inflammatoire mediatoren, zoals acute-fase eiwitten en cytokines, door de vetcellen. Bijgevolg hebben personen met obesitas een grotere kans op de ontwikkeling van metabole stoornissen en inflammatie. Deze adipositas-geïnduceerde inflammatie is reeds bij adolescenten zichtbaar via ontstekingsmarkers in het bloed en er bestaat een verband met het voedingspatroon. Dit onderzoek focust daarom op de rol van voeding in adipositas-gerelateerde inflammatie bij Europese adolescenten. In dit artikel lees je meer over het verloop en de bevindingen van het onderzoek.
Campagne gezonde voeding en beweging
Campagne gezonde voeding en beweging
Voor u gelezen
Voor u gelezen: Sportkookboeken/ Ned.voedingsmiddelentabel/ Debat aanbevelingen mbt vetten
Productinformatie
Productinformatie