Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | November - December 2017

Editoriaal & Inhoudstabel
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Nieuws van de VBVD
Beleidsplan 2018 - 2020
Verslag Week van de Diëtist 2017
Door de commissie Week van de Diëtist
Gezond omgaan met suiker en zoetstoffen
Tot een paar jaar geleden werden vetten beschouwd als de oorzaak van overgewicht en welvaartsziekten. Tegenwoordig is suiker de zondebok. Slogans als ‘suiker is vergif’ en ‘suiker is het nieuwe roken’ telen wierig op sociale media. Maar niet alleen suiker staat in een negatief daglicht. Ook de consumptie van zoetstoffen, die meer en meer als alternatief voor suiker gebruikt worden, wordt in vraag gesteld. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het effect van suiker en zoetstoffen op het ontstaan van welvaartsziekten. Zowel prospectief onderzoek als interventiestudies worden onder de loep genomen. Tevens wordt bekeken hoe diverse instanties deze wetenschappelijke informatie vertaald hebben in hun aanbevelingen. Tot slot worden een aantal aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd.
Glycemische controle met fytotherapie
Auteurs: Geert Vergrote Diabetes is een chronische aandoening met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Momenteel hebben meer dan 500 000 Belgen een gediagnosticeerde vorm van diabetes, waarvan ongeveer 90% diabetes type 2. Eens de diagnose van diabetes gesteld, behoren aanpassing van voedingsgewoonten en levensstijl tot de basisinterventies. Een medicamenteuze behandeling met verschillende hypoglycemiërende geneesmiddelen of insuline is vaak onafwendbaar. Er is een beperkte plaats voor fytotherapeutische interventies met een glycemisch effect. Maar op basis van de huidige literatuur is eenduidig advies onmogelijk. In dit artikel lees je meer over de bewijslast van enkele vermoedelijk werkzame fytotherapeutica en over hoe die te adviseren binnen de diëtistenpraktijk.
Voedingsproductie in korte keten
De Korte Keten zit de laatste jaren in de lift en wordt beschouwd als een belangrijke invulling van de lokale voedselsystemen. De Korte Keten in de land- en tuinbouw, de naam zegt het zelf, betekent dat het aantal schakels tussen de landbouwer en de eindconsument heel beperkt is. Vaak is er een direct contact tussen beide partijen en is een vertrouwensband de basis om duurzame voedingsaankopen te doen. De Korte Keten is duurzaam op sociaal, economisch en ecologisch vlak en biedt voordelen voor zowel de landbouwer als de consument. Dit artikel toont aan dat Korte Keten meer is dan verkoop van producten op de hoeve. Er wordt dieper ingegaan op de veiligheid en kwaliteitsbewaking van de producten, alsook op de natuurlijke variatie in smaken.
Publireportatge
Ajunec - Plaats van fruitsap in Europese voedingsrichtlijnen
Voedselallergie bij kinderen: foute voeding of dieet afschaffen.
Voedselallergie bij kinderen is een alsmaar frequenter voorkomend probleem. Niet alleen het aantal kinderen dat hier aan lijdt stijgt, ook de ernst van de allergische symptomen neemt toe. Bovendien worden we meer en meer geconfronteerd met overdiagnosticering van voedselallergie. Hierdoor hebben we enerzijds een groep echt chronisch zieke, hoog-risicokinderen en anderzijds een groep kinderen die onterecht chronisch ziek gehouden worden. De basis van het correct begeleiden en behandelen van ieder van deze kinderen staat en valt met en accurate diagnostiek. Pas als de juiste diagnose is gesteld, kan een behandelings- en opvolgschema op maat gecreëerd worden. In dit artikel lees je over het belang van een correcte diagnose en behandeling in de strijd tegen de overrapportering van voedselallergie bij kinderen, maar ook tegen het ongeloof bij veel verzorgers en leerkrachten.
De Proeftoren: spelenderwijs groenten en fruit leren eten.
Voedselneofobie is een natuurlijk proces voor kinderen tussen 2 en 6 jaar, maar wordt problematisch wanneer kinderen ook op latere leeftijd verschillende gezonde voedingsmiddelen weigeren te eten. Hierdoor komt een gevarieerd voedingspatroon in het gedrang. De Proeftoren is een educatief spel om jonge kinderen spelenderwijs fruit en groenten te leren proeven en om maaltijden zonder stress of dwang te beleven. Het is gebaseerd op wetenschappelijk effectief gebleken (op)voedingsstrategieën en tracht een gezond voedingspatroon bij kinderen, ook op lange termijn, te ondersteunen. Dit artikel toont de effectiviteit aan van de Proeftoren als preventief en curatief hulpmiddel bij het aanpakken van voedselneofobie. Het spel wordt gespeeld in gezinscontext, maar ook in de diëtistenpraktijk of in klinische setting kunnen gezondheidsprofessionals met het spel aan de slag.
Reacties vanuit het werkveld
Kritische blik op de nieuwe voedingsdriehoek
Verslag
10e EFAD congres