Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Mei - Juni 2020

Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck
Kort nieuws (deel 1)
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
Kort nieuws (deel 2): Palforzia: het nieuwe geneesmiddel voor pinda-allergie, of toch niet? + overzicht Eetexpert – Tools voor de diëtist
Liselot De Vlieger, Dominique Bullens | Twee mg pindaproteïne kan reeds een allergische reactie uitlokken. Pinda-allergie is dan ook de voornaamste oorzaak van voedingsgerelateerde allergische reacties, anafylaxie en zelfs overlijden. Orale immunotherapie (OIT) kan een oplossing bieden om pinda-allergische personen te beschermen bij accidentele blootstelling. Tot op heden gold een negatief advies om OIT op te nemen in de dagelijkse klinische praktijk, aangezien een door de regelgevende instanties goedgekeurd product ontbrak.
Nieuws van de VBVD: Week van de diëtist - 2020
Margot Camps | Een verslag van de week van de diëtist 2020 met als thema “De eerste 1000 dagen: (w)eten voor 2”.
Nieuws van de VBVD: Overzicht terugbetalingen bij verschillende mutualiteiten
Een overzicht van de verschillende terugbetalingen die voorzien worden door de mutualiteiten. Welk bedrag wordt er voorzien? Hoeveel sessies komen in aanmerking tot terugbetaling? Welke voorwaarden gelden er?
Hoofdartikel: Van eetprobleem naar weer voluit leven.
Ann Lambert | In de klinische praktijk is er een groeiende interesse in het inzetten van Acceptance en Commitment Therapie (ACT) bij eetproblemen. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van ACT voor het behandelen van eetproblemen nog in de kinderschoenen staat, zijn de eerste bevindingen wel veelbelovend. Dit artikel introduceert ACT als therapievorm en gaat in op het gebruik ervan bij mensen die een moeilijke relatie met eten hebben.
De wetgeving zegt: Diëtisten, bescherm uw beroep!
Ann Dierickx | In deze column licht advocate Ann Diericx toe welke bevoegdheden de wet aan diëtisten toekent, die een andere niet-zorgverstrekker niet heeft.
Commissies: Nieuwe voorzitter commissie duurzaamheid
Begin 2020 gaf Lotte Bakker na 1,5 jaar de fakkel als voorzitster van de commissie duurzaamheid door aan Amy Verbeke, die nu samen met Dante Tampère de activiteiten van de commissie verder opvolgt. We stellen Amy graag aan je voor: een gedreven collega met een duidelijke missie.
Bachelorproef: Praktische tool voor patiënten met orale voeding op IZ
Anne Symons | Eén van de meest voorkomende voedingsproblemen op de dienst intensieve zorg is malnutritie. Deze toestand wordt geassocieerd met een toenemende comorbiditeit en mortaliteit. Naast enterale of parenterale voeding kan ook orale voedingsinname een belangrijk aandeel hebben in de preventie of aanpak van malnutritie. Voor deze bachelorproef werd een tool ontworpen om de orale voedingsinname van patiënten op IZ te evalueren.
Onderzoek: InFlOOD, een introductie
Met het InFlOOD project bundelen academici, gezondheidsorganisaties, voedingsproducenten en mediaproducenten sinds 2019 de krachten om positieve en eenduidige evidence-based boodschappen over voeding te kunnen verspreiden. Het doel van InFlOOD is te bestuderen of en hoe food media de voedselconsumptiepatronen in Vlaanderen beïnvloeden.
Hoofdartikel: Mijngezondleven.be: stap voor stap persoonlijke doelen behalen
Dr. Jolien Plaete | Weten wat gezonde voeding en gezond bewegen is, leidt vaak alleen tot de intentie om gezonder te eten, meer te bewegen en/of minder te zitten. Om de kloof tussen intenties en gedrag te overbruggen kunnen haalbare en persoonlijke doelen helpen. Het is belangrijk dat doelstellingen voor gedragsverandering vanuit een autonome motivatie worden opgesteld. Autonome motivatie kan gecreëerd of versterkt worden m.b.v. verschillende gedragsveranderingstechnieken. Het Vlaams Instituut Gezond Leven paste deze technieken toe op www.mijngezondleven.be.
Project: Preventie van type 2 diabetes in Vlaanderen (2): 10 jaar zoet zwanger
Verstraete, S., Dr. Buyse, L., & Lampaert, A. | De voorbije 10 jaar registreerde het project Zoet Zwanger meer dan 12.000 vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Een jaarlijkse uitnodiging naar de geregistreerde vrouwen slaagt erin om bijna de helft aan te zetten tot een nuchtere glycemiebepaling bij de huisarts. Een overzicht van de belangrijkste resultaten en speerpunten voor de toekomst.
Overzichtsartikel: Nutritionele uitdagingen tijdens zwangerschap en lactatie
Karolien Simons | Tijdens zwangerschap en lactatie is een optimale maternale voeding essentieel om risico’s op korte en lange termijn te vermijden, voor zowel moeder als kind. Dit is echter een uitdaging in een maatschappij met steeds meer zwaarlijvige zwangere en lacterende vrouwen, alternatieve voedingspatronen en modediëten die de norm lijken te worden. Hierbij is een professionele voedingsbegeleiding noodzakelijk.
Overzichtsartikel: Voeding en vruchtbaarheid
Tessy Boedt, Christophe Matthys, Sharon Lie Fong | Meer en meer onderzoek focust zich op modificeerbare factoren zoals voeding en andere levensstijlfactoren en hun invloed op de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. Een overzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten rond voeding en vruchtbaarheid.
Diëtist aan het werk: Leefstijladvies bij zwangere vrouwen ter preventie van zwangerschapsdiabetes
Nadieh Verhoest | Eind 2019 werd in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende een nieuw traject uitgerold, waarin zwangere vrouwen met een risico op zwangerschapsdiabetes leefstijladvies krijgen van bij het begin van de zwangerschap. Nadieh Verhoest startte het traject mee op als diëtiste.
Verslag Wintermeeting Geriatrie
Domien Van Dijck | Op 14 februari vond naar jaarlijkse traditie de Wintermeeting Geriatrie plaats te Oostende. De VBVD-commissie ouderenzorg (Vlaamse Diëtisten Ouderenzorg of VlaDiO) organiseert daar reeds enkele jaren een programma rond voeding en ouderenzorg. Dit jaar was het thema "Voeding, medicatie en supplementen: een kritische blik".
Verslag: Interdisciplinair werken in de zorg
Erica Rutten | Op 4 maart 2020 vond een studiemiddag ‘Interdisciplinair werken in de zorg’ plaats op de campus Gasthuisberg van de UCLL. Een kort verslag van de belangrijkste bevindingen.
Voor u gelezen: Borstvoeding voorkomt obesitas
Prof. Dr. E. Robberecht | Grote, meestal epidemiologische studies, worden uitgevoerd om onderliggende factoren voor overmatig lichaamsgewicht te benoemen, zodat die op jonge leeftijd kunnen herkend en behandeld worden. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door de ‘European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)-studie’, besteld door de WHO, uitgevoerd op meer dan 100.000 kinderen tussen 6 en 9 jaar in 22 Europese landen. De studie onderzocht de relatie tussen geboortegewicht en zuigelingenvoeding en het ontstaan van obesitas op latere leeftijd. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.
Voor u gelezen: Van melk naar vaste voeding – Rolinde Demeyer & Eline Tommelein
Nena Van Hemelryck | Recensie van het derde deel in een reeks over voeding voor zuigelingen en jonge kinderen.
Voor u gelezen: Lekker Lang Leven – Michaël Sels
Nena Van Hemelryck | Recensie van het debuut boek van Michaël Sels.