Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Mei - Juni 2019

Editoriaal: Food talk
Inleiding door Eva Kennis.
Actueel
Voeding en diëtetiek in de media
Cochrane Corner: De invloed van omega-3 vetzuren op cardiovasculaire pathologieën, mortaliteit en bloedlipiden
Cebam | Wat is de invloed van dierlijke en plantaardige omega-3 vetzuren op de incidentie van cardiovasculaire pathologieën, de mortaliteit en de bloedlipiden? Biedt suppletie of omega-3 verrijkte voeding een extra bescherming t.o.v. een evenwichtig voedingspatroon? Deze Cochrane Corner vat de laatste onderzoeksresultaten voor je samen.
Dieetbegeleiding op de werkvloer
Linda Vanlommel | Steeds meer bedrijven ondernemen actie om de gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. De bedrijfsdiëtist kan hierin een belangrijke rol spelen. In deze bachelorproef wordt het effect onderzocht van een dieetbehandeling door een bedrijfsdiëtist op gezondheidsparameters bij werknemers van een groot Belgisch bedrijf in de metaalsector. De onderzochte parameters zijn gewicht, middelomtrek, lichaamssamenstelling en bloedlipidenprofiel.
Naar een duurzamer voedselsysteem in Vlaanderen
Loes Neven en Kristof Rubens | De aandacht voor gezonde en duurzame voeding is groter dan ooit. We staan immers voor een immense uitdaging. Hoe slagen we erin om de nog steeds groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, lekker, gezond en veilig voedsel? En hoe doen we dat op een duurzame manier? In dit artikel lees je wat er momenteel gebeurt in Vlaanderen hieromtrent en hoe duurzaamheid verweven zit in de voedingsdriehoek. Daarnaast krijg je nog een handige infochart mee met tips voor een duurzaam voedingspatroon.
Diëtist aan het werk: StratiVeg
Lotte De Vrindt | Vijf studenten Voedingsindustrie uit de Master Biowetenschappen aan KU Leuven Geel ontwikkelden StratiVeg, een bladerdeeg dat bestaat uit 30% groenten en met zijn meer dan 3g vezels / 100g mag beschouwd worden als een bron van vezels. Met hun product namen de studenten deel aan Ecotrophélia, een Europese wedstrijd die draait om het ontwikkelen van een eco-innovatief product. Lotte De Vrindt, tevens afgestudeerd als Bacherlor Voedings- en dieetkunde, en haar team leggen uit.
Interprofessioneel samenwerken over de grenzen heen
Lien Joossens | Tot op vandaag zijn niet-overdraagbare ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker ‘s werelds belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak en verantwoordelijk voor meer vroegtijdige overlijdens. In het voorjaar van 2017 startte een onderzoeksgroep van Hogeschool Vives, samen met de University of Venda te Zuid-Afrika, een project rond gezondheidspromotie en niet-overdraagbare ziektes. Het verslag van dat project, met enkele belangrijke thema’s zoals leren van en met andere professionals, lees je hier.
Preventie van ondervoeding: Draaiboek voor woonzorgcentra
Sarah Dries | Twaalf procent van de Belgische 70-plussers is ondervoed en 45% loopt een risico op ondervoeding. In ziekenhuizen en woonzorgcentra (WZC) liggen de cijfers nog hoger. Het is dan ook van maatschappelijk belang om in woonzorgcentra een beleid uit te werken dat ondervoeding voorkomt. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft daarom het draaiboek ‘Preventie ondervoeding’ uitgewerkt. Dit is een werkinstrument met richtlijnen en tools om organisaties en hulpverleners te ondersteunen in het ontwikkelen en integreren van een beleid ter preventie van ondervoeding. Of om het bestaand voedingsbeleid te verbeteren. In dit artikel vind je meer info over de inhoud en het gebruik van het draaiboek.
Levensstijl gerelateerde factoren meer op tafel brengen tijdens een huisartsconsult
Erica Rutten, Jozefien Sterckx, Valérie Baes en Erika Vanhauwaert | Veel chronische ziekten zijn veroorzaakt door levensstijl gerelateerde factoren zoals overgewicht, sedentair gedrag en ongezonde voeding. Om de stijgende problematiek van chronische ziekten aan te pakken, dient risicogedrag tijdig gedetecteerd en behandeld te worden. Ondanks huisartsen van mening zijn dat de bespreking ook in hun consult moet plaatsvinden, wordt het in praktijk te weinig gedaan. In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een literatuurstudie naar de moeilijkheden en barrières voor deze bespreking. Hiernaast wordt ook een mogelijke methodiek geschetst die deze moeilijkheden (deels) kan ondervangen. Rechtzetting: Jozefien Sterckx en Valérie Baes, afgestudeerde diëtisten UCLL Hogeschool
Summit Special Olympics Beglium – RIZIV/INAMI
Verslag door Diane Buekers | Op 12/12/2018 werd de eerste Summit Special Olympics Belgium – RIZIV/INAMI georganiseerd. Deze Summit bundelde getuigenissen van ouders/voogden, begeleiders en coaches samen met de expertise en aanbevelingen van professionals om een unieke blik te bieden op de gezondheidsstatus van personen met een verstandelijke beperking. Een verslag van deze Summit lees je hier.
Voor u gelezen: Medische mensentaal
Recensie door Eva Kennis | Er zijn 2 talen waarmee gesproken kan worden over gezondheid, ziekte en zorg: er is de taal van “medische mensen” en “gewone“ mensentaal over medische zaken. In het boek “Medische mensentaal” willen de auteurs Frans J. Meijman en Annelies Bakker een brug slaan tussen beide talen. Het boek is gericht op gezondheidsdeskundigen, die beroepsmatig communiceren over gezondheid, ziekte en zorg. Want communicatie met patiënten of cliënten kan mooi, maar ook ongelukkig uitpakken. Hier vind je een korte recensie van het boek.