Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Mei - Juni 2018

Editoriaal
Inleiding door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Nieuws uit de VBVD
Verslag infosessie eerstelijnszones
Nieuws uit de VBVD
Verslag algemene ledenvergadering
Nieuws uit de VBVD
Verslag vergadering VBVD-commissies en provinciale groepen
Nieuws uit de VBVD
Goedkeuring beroepskwalificatie diëtist
Halt2Diabetes: Vlaamse uitrol van een innovatief diabetespreventieproject
Auteur: Diabetes Liga vzw - Intensieve leefstijlinterventies bij personen met prediabetes kunnen de evolutie naar type 2 diabetes verminderen en het cardiovasculair risicoprofiel verbeteren. Dit biedt mogelijkheden voor gerichte diabetespreventie. Ook screening naar (risico op) type 2 diabetes moet worden aangemoedigd als kosteneffectieve preventiestrategie, aangezien vroegdetectie en identificatie van hoogrisicopersonen het risico op type 2 diabetes en complicaties kunnen voorkomen. In Vlaanderen wordt er tot op vandaag niet systematisch gescreend naar (pre)diabetes en voor de grote groep hoogrisicopersonen ontbreekt een gestructureerde aanpak. In kader van haar partnership met de Vlaamse overheid voor de ‘preventie van type 2 diabetes’ bouwt de Diabetes Liga sinds 2012 activiteiten uit om diabetespreventie te stimuleren. Zoet Zwanger en HALT2Diabetes zijn twee concrete projecten die momenteel geïmplementeerd zijn. In dit artikel lees je meer over deze projecten, alsook over de rol van de diëtist in diabetespreventie en de ondersteuning van de diëtist door de Diabetes Liga.
Diabetes type 2: voortraject en zorgtraject
Auteur: An De Busser - In mei 2015 heeft het RIZIV een ad hoc werkgroep opgericht ‘diabetes type 2 en comorbiditeit’. Dit in het kader van de hervorming van het zorgmodel voor patiënten met type 2 diabetes. Een afgevaardigde van de commissie Diabeteseducatoren VBVD zetelde in deze werkgroep. In artikel vind je de wijzigingen in het voor- en zorgtraject terug. Deze wijzigingen zijn eveneens in het staatsblad gepubliceerd en gaan in vanaf 1 mei 2018.
Verslag Lentestudiedag
Lees hier het verslag van de Lentestudiedag van de VBVD. Het voormiddagprogramma stond in het teken van diabetes. In de namiddag werden de actuele dieetontwikkelingen en tendensen wat betreft de macronutriënten koolhydraten, vetten en eiwitten behandeld. Uiteraard mocht ook het bewegingsluik niet ontbreken in het kader van gezond leven.
Nieuws vanuit het werkveld
Auteurs: An Dantinne en Olivia Erkelbout - Naar aanleiding van de Lentestudiedag worden 2 casussen i.v.m. diabetes besproken. In de 1e casus lees je meer over de aanpak en adviezen bij een patiënt met diabetes type 1 die graag intensief zou sporten. De 2e casus handelt over een patiënt met diabetes type 2, een slecht geregelde bloedsuiker en obesitas.
Koolhydraatarme voeding bij overgewicht en diabetes type 2
Auteur: Nina Van Den Broecke - Het koolhydraatarm dieet en meer specifiek het ketogeen dieet lijkt de nieuwe hype. Nieuw is het nochtans niet. De eerste wetenschappelijke artikelen over het ketogeen dieet dateren van begin vorige eeuw. Waar het aanvankelijk vooral gepromoot werd in het kader van de behandeling van epilepsie bij kinderen, wordt het tegenwoordig aangeraden bij allerlei welvaartsziekten. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de diverse types koolhydraatarme voeding en de voor- en nadelen bij overgewicht en diabetes type 2.
Opleiding, eet- en leefgewoonten: wat zegt de voedselconsumptiepeiling 2014?
Auteur: prof. dr. Patrick Mullie - De Voedselconsumptiepeiling 2014 had als doel de consumptie, de eetgewoonten en de lichaamsbeweging van de Belgische bevolking te beschrijven. De gegevens werden in de rapporten gestratifieerd naar opleidingsniveau, i.e., geen of lager of secundair diploma, hoger diploma van het korte type, en hoger diploma van het lange type. Het doel van deze analyse is om de invloed van het opleidingsniveau na te gaan op Body Mass Index (BMI), fysieke activiteit, consumptie van groenten, fruit, vlees en vleeswaren, en gesuikerde dranken. De resultaten worden in dit artikel besproken.
Verslag
Vaak loopt het mis met de communicatie over voeding en gezondheid. Het publiek krijgt zo vaak onjuiste of tegenstrijdige berichten te verwerken. Hoe komt dat en hoe kunnen we die communicatie verbeteren? Dat was de rode draad doorheen het Symposium “Communicatie omtrent voeding en gezondheid”. In dit verslag lees je de visie van de sprekers uit verschillende disciplines.
Voor u gelezen
Voedingssupplementen zijn bedoeld om het voedingspatroon aan te vullen wanneer dit niet voorziet in voldoende hoeveelheden van nutriënten die nodig zijn voor het behoud van een goede gezondheid. In België werd bij wet bepaald (KB 1992) welke nutriënten in welke hoeveelheden in de samenstelling van voedingssupplementen mogen worden opgenomen. Echter, die wetgeving houdt geen rekening met de werkelijke behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen, noch met bijzondere situaties in de verschillende Europese lidstaten. In dit artikel hebben we het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) hieromtrent kort voor je samengevat.
Voor u gelezen
Aanpassingen aan voeding en levensstijl onder begeleiding van een diëtist of andere gezondheidsprofessionals kunnen de incidentie alsook de progressie van obesitas-gerelateerde kankers verminderen en het herstel ervan bevorderen. Deze en andere bevindingen uit het themanummer van het Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics worden hier opgelijst.