Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Mei - Juni 2017

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Nieuws van VBVD
Nieuwe naam / Nieuwe coördinator
VERSLAG
Porseleinen jubileum, 20 jaar opleiding voedings- en dieetkunde aan de Thomas More Hogeschool
Duurzame voeding
Ons voedingsysteem staat voor belangrijke uitdagingen om ons in de toekomst te verzekeren van voldoende en gezonde voeding. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet de milieu-impact van ons voedingssysteem naar omlaag. Hiervoor moeten zowel op het vlak van de productie als de consumptie inspanningen geleverd worden. Wij als burger en dus ook als consument staan mee aan het roer om onze ecologische voetafdruk te laten dalen. Ieder van ons draagt hierbij een verantwoordelijkheid, elke dag opnieuw.
Biovoeding en duurzaamheid
We kunnen besluiten dat biolandbouw en biovoeding het potentieel hebben om de duurzaamheid van ons voedingssysteem te verhogen, maar dat dit in grote mate afhangt van ons consumptiegedrag. De grootste hefboom naar duurzaamheid toe is het verminderen van de vleesconsumptie, wat bovendien ook onmiskenbaar beter is voor de menselijke gezondheid. In tweede instantie is de consumptie van seizoensgebonden en lokale producten beter voor het milieu. Het heeft dus weinig zin naar duurzaamheid toe om verse, lokale bio-tomaten in de winter te eten, want de milieuwinst door het minder gebruik van kunstmeststoffen en pesticiden wordt gecompenseerd door de extra energie die er nodig is om die tomaten hier te kunnen telen. Consumptiegedrag is echter moeilijk te wijzigen, omdat het in grote mate bepaald is door onze cultuur en gewoonten, maar ook door onze inherente aanleg voor suiker en vet. Om gedrag te veranderen is een geïntegreerde benadering nodig waarbij, volgens het Britse ministerie van milieu, voeding en platteland (DEFRA) moet worden ingezet op vier gebieden: 1.het gemakkelijker maken om te veranderen (enable) door gepaste informatie en alternatieven aan te bieden, 2. mensen betrokken maken (engage) door te werken via de gepaste intermediairen en netwerken, 3. het goede voorbeeld te geven (exemplify) door consistent beleid te voeren en te tonen dat verantwoordelijkheid gedeeld is, en 4. de juiste prikkels aan te bieden (encourage) via de wortel (bv. subsidies) of de stok (bv. belastingen). Recent zijn ook overheden geïnteresseerd in de toepassing van inzichten uit de gedragswetenschappen ter wille van maatschappelijke doeleinden, zoals het verhogen van de duurzaamheid en de gezondheid. Nudging, wat je zou kunnen vertalen als ‘een duwtje in de goede richting geven’, is niet nieuw, want op grote schaal toegepast in commerciële reclame. Je kunt echter dezelfde inzichten gebruiken om op een subtiele manier de consument aan te zetten om de ‘juiste’ keuze te maken. Recent bestelde het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een aantal studies om na te gaan hoe nudging geïmplementeerd kan worden in de supermarkt en in het bedrijfsrestaurant, zoals door seizoensgroenten beter in de kijker te plaatsen (in het midden van het schap te plaatsen in plaats van opzij, beter verlicht, enz.), duurzame alternatieven in het schap te plaatsen naast de minder duurzame, enzovoorts.
Op weg naar meer duurzaam verpakte voedingsmiddelen
Een gesprek met professor dr.ir. Peter Ragaert van de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent.
Insecten als voedsel: Productontwikkeling op basis van halffabricaten
Er kan besloten worden dat er een markt bestaat voor insect-gebaseerde sportrepen en dit voornamelijk bij jonge, mannelijke en/of sportieve studenten uit de opleidingen Bouw en Sport & Bewegen. Een goede smaak van de sportrepen wordt daarbij aangeduid als voornaamste kenmerk. De combinatie van koolhydraten en hoogwaardige eiwitten afkomstig van insecten maakt de ontwikkelde sportrepen geschikt als sportsnack bij krachttraining of na duurinspanningen. Bovendien kunnen ze ingeschakeld worden als tussendoortje in een gezonde, evenwichtige voeding. Beide sportrepen werden, omwille van hun goede smaak, gewaardeerd door het sensorisch panel. Gezien voedselkeuzes voornamelijk sensorisch gestuurd zijn, is dit belangrijke informatie richting een meer regelmatige consumptie van insect-gebaseerde producten.
Meer plantaardig eten bespaart ook gezondheidskosten
Na 20 jaar onderzoek, ondersteund door Alpro Foundation, kunnen we vaststellen dat plantaardige voeding op drie niveaus uitzonderlijk scoort: op het vlak van gezondheid, duurzaamheid én kosteneffectiviteit. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt meer dan ooit dat het NU het moment is om over te schakelen op een meer plantaardig voedingspatroon. De volgende 20 jaar gaan we verder op de ingeslagen weg.” zo besloot Stephanie De Vriese van de Alpro Foundation dit interessante symposium
De Good Foodstrategie: naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
De Good Foodstrategie: naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
VERSLAG: Stralend door de overgang
Men kan concluderen dat heel wat klachten de kop opsteken tijdens de overgang. Hoewel het hier niet gaat om een ziekte, zijn de veranderingen in de hormoonspiegels onvermijdelijk3. Een vitale levensstijl en gezonde voeding kunnen deze klachten al heel wat reduceren. De inname van bijkomende suppletie dient steeds op advies en in overleg met de behandelende arts of diëtist te gebeuren. Indien je last hebt van overgangsklachten, kan het belangrijk zijn hierover te praten met je diëtist. Goed geïnformeerd, kan je namelijk beter omgaan met je klachten
VOOR U GELEZEN: de rol van de diëtist bij de diagnose en het beheren van een voedingsallergie
De diëtist maakt een belangrijk deel uit van de zorggroep rond de individuele patiënt. Door de ernst van de ziekte en de snel evoluerende kennis blijft het uiterst belangrijk dat de diëtist zich continu bijschoolt. De diëtist biedt een service aan die levensbelangrijk is voor zowel de individuele patiënt als zijn omgeving. Deze service omvat de medisch noodzakelijke nutritionele therapie, voedingseducatie en begeleiding tot een betere zelfcontrole en een betere kwaliteit van leven
VERSLAG: Lentestudiedag VBVD "Malnutritie"
De lentestudiedag “Malnutritie, ook uw zorg” op 6 mei te Gent was een groot succes. De diëtisten waren talrijk aanwezig en hebben een zeer leerrijke dag achter de rug. Ook bezochten ze met grote interesse de standen van onze sponsors.