Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Maart- April 2020

Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck
Kort nieuws
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist.
Nieuws van de VBVD: Jaarverslag 2019 en beleidsplan 2020
Bestuur VBVD | Een overzicht van de belangrijkste realisaties in 2019 en een toekomstblik op de plannen voor 2020. Terugbetaling consultatie kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas geschreven door Rian Van Schaik | Korte toelichting bij de nieuwe terugbetalingsregeling die ingaat vanaf 1 april 2020.
Hoofdartikel: Voor mijn nieren, een zuiders slaatje misschien?
Prof. Dr. Bart De Moor, Bie Germeaux | We weten al langer dat de nierfunctie stijgt na een eiwitrijk diner. Dit is uiteraard een nuttig effect, want zo worden de metabolieten sneller geëlimineerd. Maar indien de nieren zwak of ziek zijn is het beter om overmatige stimuli te limiteren. Een stressarme nier zal immers trager aftakelen. In de tekst wordt dieper ingegaan op het beschermen van de nieren door een wijziging van het voedingspatroon. Een zuiders slaatje is vriendelijker voor de nier dan een stoofpotje. Een teveel aan zout en dierlijke eiwitten wordt vermeden en de inname van plantaardige eiwitten en kalium verhoogd. De nieren zullen rustiger hun werk kunnen doen en langer aan de slag blijven. Dit bijsturen naar een hogere inname van plantaardige eiwitten is nieuw en wordt uitgebreid in de tekst toegelicht.
Cochrane Corner: Zijn voedingsinterventies na het herstellen van kanker nuttig?
Cebam | Voeding wordt in verband gebracht met het voorkomen van kanker waardoor er verschillende nationale voedingsrichtlijnen voor kankerpreventie beschikbaar zijn. Deze cochrane review gaat na of voedingsinterventies nuttig kunnen zijn voor volwassenen die kanker hebben gehad.
Commissies: Project ‘Voeding en vertering’ – commissie oncologie
Katlijn Sanctorum | Toelichting bij het project ‘voeding en vertering’ voor patiënten met Familiale Adenomateuze Polypose (FAP), uitgevoerd door de commissie oncodiëtisten in samenwerking met de Familial Adenomatous Polyposis Association.
Commissies: Diane Buekers met poster op EFAD-congres – commissie DGZ
Diane Buekers, voorzitster van de VBVB commissie DGZ (Dietisten gehandicaptenZorg), had de eer om op het EFAD-congres een poster te presenteren omtrent haar activiteiten bij Special Olympics Belgium en Health Promotion.
Bachelorproef: Een verstandelijke beperking en diabetes type 2
Andrea Vanhoorne, Chadia Beerten en Evi Meulendijks | Diabetes type 2 komt vaak voor bij volwassenen met een lichte (IQ 50-70) en matige (IQ 35-50) verstandelijke beperking. Er is echter weinig voorlichtingsmateriaal over diabetes type 2 dat toegespitst is op deze doelgroep. In de bespreking van hun bachelorproef geven de auteurs meer toelichting bij deze problematiek en de praktische materialen die ze ontwikkelden om hierin tegemoet te komen.
Onderzoek: Actiepunten om een gezonde leefstijl en een gezond gewicht in de eerste lijn te implementeren
Erica Rutten, Erika Vanhauwaert | Uit literatuur blijkt dat binnen een multidisciplinair team de huisarts een geschikte persoon is om een ongezonde leefstijl te bespreken. In de praktijk wordt er slechts bij 20% van de patienten ingegaan op bv. overgewicht zonder gerelateerde gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd is gezondheidswijsheid een veel besproken term in de huidige (eerstelijns)zorg, er wordt meer ingezet op een dialoog met de patient die actieve partner wordt in zijn eigen behandeling. Om meer inzicht te krijgen in de barrières en noden met betrekking tot preventie in de zorg– en het stellen van een gezondheidsvraag- is een bevraging bij de Vlaamse bevolking gedaan. In dit artikel bespreken de onderzoekers de resultaten van dit onderzoek.
Project: Preventie van type 2 diabetes in Vlaanderen: HALT2Diabetes en de diëtist als spilfiguur hierbinnen
Lampaert, A., Verstraete, S., & Dr. Buyse, L. | Naast leeftijd en erfelijkheid zijn ook overgewicht en ongezonde leefstijl (ongezonde voeding, te weinig beweging, roken) belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van diabetes type 2. In het project HALT2Diabetes worden hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes systematisch opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om het diabetesrisico aan te pakken. In dit artikel kan u een toelichting terugvinden bij het project én de belangrijke rol van de diëtist daarbij.
Overzichtsartikel: Voeding en levercirrose
Marie Van Dooren | Dit artikel geeft een overzicht van de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten omtrent de voeding van patiënten met levercirrose.
Uitgeklaard: Intermitterend vasten
Bente Le Bruyn, Jan Lodewijks | Is intermittent fasting meer dan je ontbijt overslaan of ’s avonds niet meer eten? 16/8, 5/2, ADF, Modified ADF, PF, TRF: verschillende hippe termen maar wat moet je geloven van één van de meest op Google gezochte dieettrends? De auteurs maken je in dit artikel wegwijs in de wereld van het vasten.
Verslag Diëtistenbeurs 2020
Margot Camps, Nena Van Hemelryck | Op 15 februari 2020 vond de eerste diëtistenbeurs plaats, een initiatief van de VBVD. Allerlei nuttige informatie over het vakgebied werd er ter beschikking gesteld en verschillende juridische aspecten van het beroep werden toegelicht. Daarnaast was er de kans om te netwerken met andere collega’s en kon er deelgenomen worden aan diverse workshops met vernieuwende thema’s. Een dag gevuld vol interessante onderwerpen!
Voor u gelezen: Eurobarometer: Voedselveiligheid in de EU
Nena Van Hemelryck | In april 2019 werd in opdracht van EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) een speciale Eurobarometer afgenomen bij 27.655 Europeanen, waaronder ook 1029 Belgen. De doelstelling van deze Eurobarometer was voeling krijgen met de interesse van de Europese burger in voedselveiligheid alsook de bekendheid en risicoperceptie hieromtrent. De belangrijkste resultaten voor België worden in deze tekst samengevat.