Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Maart - April 2019

Editoriaal: Food talk
Inleiding door Eva Kennis.
Actueel
Voeding en diëtetiek in de media.
Nieuws van de VBVD
Het VBVD-team kijkt terug op wat de VBVD samen met de leden heeft gerealiseerd in 2018 . De highlights kan je hier nalezen. Het beleidsplan voor 2019 kan je raadplegen op de website www.vbvd.be. Hier volgt een korte bespreking van de highlights te beginnen met een korte omkadering.
Cochrane Corner: Interactieve computersystemen en de strijd tegen de epidemie van overgewicht en obesitas
Cebam | De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal mensen met overgewicht en obesitas wereldwijd op 1,5 miljard en in verschillende landen maken de kosten gerelateerd aan obesitas een significant deel uit van de totale uitgaven van de gezondheidszorg. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van interactieve computerinterventies voor gewichtscontrole of gewichtsbehoud bij mensen met overgewicht of obesitas. Gezien een klein effect reeds gezondheidsvoordelen oplevert en gezien interactieve computerinterventies goedkoop of zelfs gratis kunnen zijn voor de gebruiker, zijn deze interventies potentieel kosteneffectief en dus inzetbaar in de gezondheidszorg.
Meer bewegen, maar ook minder zitten
Tjieu Maas en Jan-Willem van Dijk | Het grootste deel van de bevolking beweegt te weinig. Dit terwijl fysieke activiteit een prominente rol kan spelen in de preventie van chronische ziekten. Een klein beetje fysieke activiteit is al gunstig, maar het risico op chronische ziekten wordt doorgaans verder verlaagd naarmate er meer wordt bewogen. Echter, zelfs mensen die dagelijks sporten en bewegen volgens de beweegrichtlijnen, kunnen nog steeds een groot deel van de dag sedentair zijn. Dit sedentaire gedrag is een onafhankelijk risicofactor voor het ontstaan van chronische ziekten. Aan welk volume fysieke activiteit gezondheidsvoordelen oplevert en hoe je langdurig zitten best onderbreekt, lees je in dit artikel.
Mythen over beweging om vetmassa te verliezen
Prof. dr. Dominique Hansen | Er doen nog vele mythen de ronde over hoe te bewegen om vetmassa te verliezen. Helaas leiden deze mythen, die vooral via sociale media en internet verspreid worden, tot oefenprogramma’s die net minder effectief blijken te zijn en hierdoor teleurstellingen opleveren. Het doel van dit artikel is hiervan een overzicht te geven zodat gezondheidsmedewerkers correcte bewegingsadviezen kunnen meegeven aan personen met zwaarlijvigheid.
Hoe kan de volgorde van macronutriënten tijdens een maaltijd de glycemieregeling beïnvloeden?
Morgan Lanssens en Lotte Bakker, verschenen in het Vlaams tijdschrift voor Diabetologie | De invloed van koolhydraten op de postprandiale glycemie kan groot zijn. Momenteel baseren we ons voornamelijk op de hoeveelheid en het soort koolhydraten dat een persoon met diabetes inneemt en welke invloed dit heeft op de postprandiale glycemie. Maar onderzoek toont ook aan dat de postprandiale glycemie wordt beïnvloed door de hoeveelheid vet, eiwitten en vezels die aanwezig zijn in de maaltijd. In dit artikel worden 2 studies hieromtrent besproken.
Diëtist aan het werk: Sport en diabetes – een blik op de praktijk
Nele Compernol | In de rubriek “Diëtist aan het werk” laten we je kennismaken met het werk van de diëtist in diverse settings. In deze editie vertelt diëtist Nele Compernol hoe ze haar passie vond in het motiveren en inspireren van mensen en hoe ze zich vanuit haar interesses heeft bijgeschoold tot de diëtist die ze nu is. Haar tip voor ieder van ons is dan ook “Blijf vooral jezelf als deskundige”.
Diabetespreventie project HALT2Diabetes gaat Vlaams
Aurélie Lampaert | In HALT2Diabetes, een initiatief van de Diabetes Liga, worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken. Dit project zal de komende jaren over heel Vlaanderen worden uitgerold, waarbij we starten in de regio’s Mechelen – HeistOp-Den-Berg en Menen-Wervik-Wevelgem. Doe jij als diëtist ook mee?
Syndroom RED-S: Relatief energietekort in de sport
Samengevat door Eva Kennis, verschenen in Nutrinews | Het syndroom RED-S, Relative Energy Deficiency in Sport, verwijst naar een verminderd fysiologisch functioneren ten gevolge van een relatief energietekort bij sporters. Het syndroom RED-S is een relatief nieuwe term en vervangt de term ‘Female Athlete Triad’. Door recente wetenschappelijke inzichten bleek de term ‘Female Athlete Triad’ niet meer geschikt: het syndroom komt namelijk ook voor bij mannelijke atleten en omvat veel meer dan een onregelmatige menstruatie en een lagere botdichtheid. Topsportdiëtiste en voedingscoach Inge De Ridder legt het voor je uit.
Verslag: International Sport + Exercise Nutrition Conference 2018
Verslag door Bente Le Bruyn | Het International Sport + Exercise Nutrition Conference 2018 (ISENC18) vond plaats van 18 tot 20 december 2018 te Newcastle. Gelukkige deelneemster Bente Le Bruyn brengt je via dit verslag op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent sportvoeding en geeft je bovendien enkele tips wanneer je graag zou deelnemen aan ISENC19.
Voor u gelezen: Gezondheidseconomie voor niet-economen
Recensie door Agnes Notte-De Ruyter | Lieven Annemans is hoogleraar in Gezondheidseconomie aan de faculteit Geneeskunde UGent, met 20 jaar ervaring in het domein. Hij schreef dit boek om de lezers vertrouwd te maken met de principes, methodes en valkuilen van gezondheidskundige evaluaties. Deze evaluaties helpen bepalen of interventies binnen de gezondheidssector “waar bieden voor hun geld”. Agnes Notte-De Ruyter las het boek en geeft je een blik op de inhoud.