Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Maart - April 2018

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Nieuws van de VBVD
Jaarverslag 2017 | Lidmaatschap VBVD van het samenwerkingsplatform voor eerstelijnsgezondheidszorg | Toetreding van de VBVD tot Evidence-basedpractice net
Interview Evidence-Based Practice Net
Dit interview met Mieke Vermandere, coördinator van Evidence-based practice net, maakt je wegwijs in de werking van Evidence-based practice net.
Nieuws van de VBVD + Verslag
Overleg met FOD Volksgezondheid | Kort verslag van “De Eetprikkel: fysiologie - psychologie – regulatie”, een congres georganiseerd door Voeding Nederland 2018. De Young Professional Award voor jong onderzoekstalentging naar onze landgenote Dr. Nathalie Michels van UGent met haar onderzoek in verband met “Stress-eten bij jongeren: psychologische en fysiologische verklaringen”.
Hoe positioneren afdelingen diëtetiek zich binnen de verschillende Vlaamse ziekenhuizen
Auteurs: namens de Commissie Beleid Klinische Voeding De Commissie Beleid Klinische Voeding (BKV) heeft een kwantitatieve en kwalitatieve vergelijkende studie uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de werkwijze en positie van elke afdeling diëtetiek binnen de Vlaamse ziekenhuizen en welke de aangeboden diensten zijn aan het ziekenhuismanagement, overheden, subsidiegevers en ander geïnteresseerd publiek. Deze vergelijking gebeurde anoniem bij de leidinggevenden diëtetiek. De deelnemende organisaties krijgen op deze manier meer inzicht in de kwaliteit die ze zelf aanbieden, maar kunnen ook leren van de sterke punten van andere organisaties. In dit artikel vind je de resultaten van de studie in verband met de 3 belangrijke pijlers “structuur”,“opleiding” en “accreditatie”.
De rol van voedselbanken in de strijd tegen honger en voedselverspilling
Auteurs: Dr. Ir. Jef Mottar Zich voeden is een basisvereiste en een recht voor elk individu. Voeding is een belangrijke factor voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Een slechte of ondermaatse voeding leidt tot een verlaagde levensverwachting. Het is voornamelijk de armere bevolking die over onvoldoende voedsel beschikt en/of een onevenwichtig voedingspatroon kent.Naarmate het inkomen lager is, neemt het aandeel bestemd voor voeding proportioneel toe en het resterende deel voor levensonderhoud neemt af. Voedselhulp is een verplichting wanneer er een risico bestaat voor de aantasting van de gezondheid en/of het welzijn van een individu of een groep van mensen. Het is voor deze armere bevolkingsgroep dat de Belgische Voedselbanken zich reeds meer dan 30 jaar via gratis voedselhulp inzetten met een 3-ledig doel, nl. strijd tegen (1) honger en (2) voedselverspilling, evenals voor (3) sociale (her)integratie.
Op consultatie bij de diëtist: werkwijze en gebruik tools
Auteurs: Dr. An-Sofie Pinket en Nina Van Den Broecke In september 2017 werd in Odisee Hogeschool gestart met een onderzoeksproject met de werknaam ‘MyFoodLog’. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een mobiele applicatie als ondersteunend hulpmiddel in de behandeling van cliënten met overgewicht en obesitas binnen de diëtistenpraktijk. Binnen dit onderzoeksproject werd in een eerste fase nagegaan hoe zelfstandige diëtisten hun consultaties opbouwen en welke hulpmiddelen zij hierbij gebruiken. Daarenboven werden cliënten bevraagd over hun ervaring bij een zelfstandige diëtist. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van deze online bevragingen. De resultaten zullen in een latere fase worden aangewend om de mobiele applicatie en het online dashboard af te stellen op de noden van zowel diëtisten als cliënten.
Nieuws vanuit het werkveld: ‘Een diëtist is veel meer dan iemand die je helpt om te vermageren’
Hier vind je het opiniestuk ‘Een diëtist is veel meer dan iemand die je helpt om te vermageren’, verschenen in Knack Vrije Tribune op 30/01/2018 van Veerle Huysmans, namens docenten en studenten Bachelor Voedings- en dieetkunde Thomas More Kempen en Erasmus Hogeschool Brussel.
Nieuws vanuit het werkveld: ‘Diëtistenkringwerking’
Lees meer over hoe diëtistenkringwerking een meerwaarde vormt binnen de eerstelijnszorgprojecten. Diëtisten Britt Van de Voorde en Sara Lauwers stellen hun kring “Diëtisten Regio Mortsel” voor.
Verslag: Eiwittransistie: de toekomst van ons voedsel
We staan in Europa, zelfs wereldwijd, voor een bijzonder grote uitdaging: hoe de bevolking blijven voeden en hoe eiwitten, in het bijzonder dierlijke eiwitten, in het voedsel blijven voorzien? Kunnen we uitsluitend plantaardige eiwitten consumeren? Vormen het gebruik van biomassa en circulaire landbouw een oplossing? Of wat met eiwitten uit insecten en algen? Lees hier het verslag van de lezing van Louise Fresco “Eiwittransitie: de toekomst van ons voedsel”.
Verslag: Voeding en burn out
Tijdens de studiedag ‘voeding en burn-out’ werd uitgelegd hoe men een burn-out in de praktijk kan herkennen, hoe voeding en stress op elkaar kunnen inwerken en welke rol een diëtist kan vervullen bij de preventie van een burn-out. Het verslag van deze studiedag vind je hier.
Evidence-based diëtetiek in de praktijk
Auteurs: Lien Joossens en de leden van de commissie Evidence-Based Diëtetiek Via sociale media werd gevraagd naar de mening van collegae over het zuur-base evenwicht van voedingsmiddelen en naar de beschikbaarheid van relevante wetenschappelijke informatie. De volgende 5 stappen worden doorlopen om te komen tot verantwoord en haalbaar voedingsadvies: (1) formuleren van de onderzoeksvraag, (2) opzoeken van informatie, (3) beoordelen, (4) implementeren en (5) evalueren in een dynamisch proces.