Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Maart - April 2017

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
De toekomst van e-gezondheid en de diëtist
De toekomst van e-gezondheid en de diëtist
Nieuws van de VBVD: jaarverslag 2016
Door Rian van Schaik, voorzitter VBVD
Hoe zit het nu met kokosolie?
Vooral vanuit alternatieve hoek blijft men zweren bij het gebruik van kokosolie. Het zou het ideale vet zijn om te bakken en bovendien goed voor de gezondheid. Maar wat zegt de wetenschap? Recent zetten onderzoekers uit Nieuw-Zeeland 21 studies over het effect van kokosolie op onze cholesterol en bloedvetten op een rijtje.
Levensstijlmaatregelen voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes
Zwangerschapsdiabetes (ZWDM) is gerelateerd aan een verhoogde kans op verwikkelingen voor moeder en kind. Strikte glycemiecontrole tijdens de zwangerschap vermindert de kans op deze complicaties. De behandeling van ZWDM bestaat in eerste instantie uit levensstijlmaatregelen en de meeste patiënten bereiken hiermee een goede glycemiecontrole. Het beperken van koolhydraten met een hoge glycemische index is belangrijk gezien dit het risico verlaagt dat behandeling met insuline noodzakelijk wordt en ook gepaard gaat met een lager geboortegewicht. Het is wel belangrijk dat dit kan bereikt worden zonder een hogere inname van verzadigde vetten gezien dit ook het risico verhoogt op macrosomie (te hoog geboortegewicht). Verder is het ook belangrijk om overmatige gewichtstoename in de zwangerschap te voorkomen. Vrouwen met overgewicht of obesitas wordt best al bij het plannen van de zwangerschap begeleiding aangeboden om te vermageren. Vrouwen met ZWDM hebben ook een verhoogd risico om na de bevalling type 2 diabetes te ontwikkelen. Tijdige opsporing en behandeling van glucose- intolerantie na de bevalling is dan ook zeer belangrijk gezien hiermee het risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes sterk kan worden verminderd. Begeleiding door de diëtiste tijdens en na de zwangerschap is dan ook cruciaal.
Voeding en zwangerschap: welke informatie geeft kind & gezin?
Wij vroegen even na welke informatie over voeding Kind en Gezin beschikbaar heeft voor vrouwen met een kinderwens en zwangere vrouwen.
Zwangerschap en borstvoeding na bariatrische heelkunde: een uitdaging voor moeder en kind
Besluit en keynotes voor de diëtist • BHK verbetert de meeste reproductieve uitkomsten, maar aandacht is nodig voor de nutritionele status van vrouwen met een kinderwens, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven; • Nutritionele tekorten ontstaan vermoedelijk ten gevolge van een combinatie van fysiologische veranderingen na de operatie en fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap; • Consequent en levenslang de voorgeschreven supplementen van micronutriënten laten innemen; • Nutritionele screening dient zowel pre-, peri-, en postnataal plaats te vinden; • Counseling voor een gezonde en gevarieerde levensstijl blijft onmisbaar; • Multidisciplinair samenwerken is de boodschap!
HALT2diabetes onder de loep: resultaten van een lokaal pilootproject ter preventie van DM type 2 en cardiovasculaire aandoeningen
In het HALT2Diabetes diabetespreventieproject werd een 2-stapsscreeningsmethodiek gebruikt bij een afgebakende doelgroep, met de FINDRSIC als eerste stap. Personen met een duidelijk verhoogd risico kregen de nodige leefstijlbegeleiding via een multidisciplinair leefstijlprogramma in groep begeleid door een deskundig team van leefstijlcoaches (diëtisten, beweegdeskundigen, diabeteseducatoren, psychologen …). Uit het project blijkt dat dit de juiste en efficiënte methodiek is om hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes en/of cardiovasculaire aandoeningen op te sporen, te begeleiden en verder op te volgen. De Vlaamse huisarts bleek samen met diëtisten, beweegdeskundigen, tabakologen, diabeteseducatoren maar ook paramedici zoals apothekers hierin een essentiële rol te spelen in diabetespreventie. Enkele belangrijke randvoorwaarden in acht nemende is het hoog tijd om HALT2Diabetes te implementeren in volledig Vlaanderen. Tot op heden was er in Vlaanderen echter nog geen duidelijk kader voor systematische screening en opvolging van hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes en/of cardiovasculaire aandoeningen. Er bestaan wel diverse, reeds bestaande initiatieven, kaders en partners in Vlaanderen die samen met HALT2Diabetes type 2 diabetes een halt kunnen toeroepen. Denk hierbij aan het onlangs gelanceerde Beweging op Verwijzing, succesvolle projecten zoals 10.000 stappen of Gezonde Gemeente of de E-learning module voor eerstelijnsdiëtisten over de preventie van type 2 diabetes voor hoogrisicopersonen. De module werd begin 2016 gelanceerd door de Diabetes Liga in samenwerking met de VBVD en de Vlaamse overheid en heeft de bedoeling om zelfstandige eerstelijnsdiëtisten bij te scholen over dit onderwerp. Ondertussen hebben reeds meer dan 100 diëtisten deelgenomen en de reacties zijn heel positief. Meer info over inschrijven vind je op www.diabetes.be/ elearningpreventie.
Voor u gelezen
Online cursus "Nutrition & lifestyle in pregnancy"
De wetenschap van fermentatie, darmflora en yoghurt
Bericht van Danone
Productinformatie
Alpro plantaardig alternatief voor yoghurt Natuur met Haver