Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Maart - April 2016

Editoraal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Verslag VBVD-lenstesymposium 2016
“Nonsens, laat je niets wijsmaken!”
Nieuws van de VBVD
Een nieuw bestuur voor VBVD – Visie en beleidsplan
Reacties van diëtisten
Brood “Broodnodig”?
Nieuwe accenten in de multidisciplinaire aanpak van obesitas, ook voor diëtisten
Auteurs: Rozemarijn Jeannin, Ilse Ulens, Bieke Lowette en An Vandeputte namens Eetexpert Eetexpert is sinds 2000 actief als onafhankelijk kenniscentrum en werkt aan de professionalisering van preventie en hulpverlening bij eet- en gewichtsproblemen in Vlaanderen. Zo ontwikkelt Eetexpert draaiboeken specifiek voor de betrokken hulpverleners (artsen, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, …) en organisaties (CLB’s, Logo’s, …). Ook biedt Eetexpert hulp voor het vinden van elkaar bij het multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn. Recent lanceerde Eetexpert een draaiboek rond de behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas in de diëtistenpraktijk. Dit is een praktijkgericht stappenplan, gebaseerd op gevalideerde richtlijnen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. In dit artikel lees je meer over de belangrijkste aandachtspunten bij zowel de conventionele voedingsbegeleiding als de begeleiding bij een bariatrisch traject, wat te doen bij eetstoornissen en hoe te motiveren. Bovendien worden enkele specifieke casussen behandeld.
Voor u gelezen
Ik wil, moet, kan afvallen
“Back to the basics” van het eetgedrag
“Back to the basics” van het eetgedrag
Verslag
EFAD-congres Amsterdam 2015
Is de leefstijl van hogeschoolstudenten voor verbetering vatbaar? Het ‘AP goeshealthy’-project
Auteurs: Sandra Dom, Koen Vanherle, Hanna Aerts en Veerle Van Vlaslaer. Verder studeren na het middelbaar onderwijs gaat gepaard met aanzienlijke veranderingen in omgeving en leefstijl. In deze periode wordt men meer onafhankelijk, gaat men zelf beslissingen nemen in verband met gezondheidsgedragingen en worden levenslange gewoonten ontwikkeld. De overgangsperiode van middelbaar naar hoger onderwijs zou dus een kritische periode kunnen zijn voor de ontwikkeling van overgewicht en obesitas. Maar hoe zit het nu echt met de voedings- en beweeggewoonten van onze Vlaamse hogeschoolstudenten en wat zijn de determinanten van hun gezondheidsgedrag? In 2014 werden de studenten van de Artesis Plantijn (AP) Hogeschool Antwerpen bevraagd in het kader van het ‘AP goeshealthy’-project. De resultaten vind je in dit artikel.
Productinformatie
Productinformatie