Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Juli- Augustus 2019

Editoriaal
Inleiding door Eva Kennis.
Actueel
Voeding en diëtetiek in de media.
Cochrane Corner: Helpen probiotica om darmkolieken bij zuigelingen te voorkomen?
Cebam | Darmkolieken bij zuigelingen worden meestal gedefinieerd als met geweld huilen gedurende ten minste 3 uur per dag, ten minste 3 dagen per week en gedurende ten minste 3 weken. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat de darmflora bij zuigelingen met kolieken afwijkend is van de darmflora bij zuigelingen zonder kolieken. Gezien probiotica de darmflora van de gastheer gunstig kunnen veranderen, wordt in deze Cochrane Corner onderzocht of ze ingezet kunnen worden in de preventie van darmkolieken bij zuigelingen.
Wat staat er op het menu?
Fien Jansens, Jessica Deprez en Nina Geuens | “Op welke leeftijd en via welke methode start je best met vaste voeding bij kinderen?”: een vraag die veel ouders bezig houdt. Sterker nog, ouders dienen vaak zelf op zoek te gaan naar deze informatie omtrent de introductie van vaste voeding, gezien de informatie die ze krijgen van hulpverleners zoals de vroedvrouw, kinderarts, Kind en Gezin, … in veel gevallen niet lijkt te volstaan of niet duidelijk is. Zo blijkt althans uit dit onderzoek vanuit de opleidingen Verpleeg- en Vroedkunde aan het Expertisecentrum De Zorgstroom te Antwerpen. Er is dus behoefte aan de ontwikkeling van een tool waar alle informatie over starten met vaste voeding te vinden is. Misschien schuilt hier een opportuniteit voor een samenwerking met pediatrisch diëtisten?
Voor u gelezen: Evidence-based diëtetiek – Principes en werkwijze
Recensie door Axel Stas en Sofie Joossens, Commissie Evidence-Based Diëtetiek | Het boek “Evidence-based diëtetiek: Principes en werkwijze” is aan de derde herziene druk toe. De opbouw en samenstelling van het boek maken dat het een praktisch naslagwerk is voor wie evidence-based te werk wil gaan. Deze herziene druk blijft dan ook een aanrader voor elke diëtist in opleiding en in de praktijk.
Foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap: advies van de Hoge Gezondheidsraad
Samenvatting door Eva Kennis | Vrouwen met een actieve zwangerschapswens en/of vrouwen die pas zwanger zijn, worden aangeraden om vitamine B9 of foliumzuur in te nemen ter preventie van neuraalbuisdefecten van de foetus. Verschillende (inter)nationale richtlijnen adviseren een veilige suppletiedosis van 400 µg foliumzuur/dag tot 12 weken na de conceptie. Eén recente publicatie van Obeid et al. (2018) stelt deze “veiligheidsdosis” echter in vraag. Een inname van 400 µg foliumzuur/dag zou niet voldoende zijn om het folaatgehalte in de rode bloedcellen te normaliseren. Een supplement van 800 µg/dag zou daarvoor effectiever zijn. De Hoge Gezondheidsraad onderzocht daarom of de aanbevolen suppletiedosis van 400 µg foliumzuur/dag nog altijd geschikt is voor vrouwen die pas zwanger willen worden en die pas zwanger zijn. Hun advies lees je hier.
Emotioneel eten
Nathalie Michels | Emotionele eters verkiezen voeding rijk aan vet en/of suiker, hetgeen in onze obesogene omgeving alomtegenwoordig is. In dit artikel worden de voornaamste verklaringen op vlak van fysiologie, psychologie en omgeving besproken om zo tot enkele praktische tips te komen. Omtrent fysiologie speelt voornamelijk het stresshormoon cortisol een rol door beloningscentra en eetlustcentra in het brein te stimuleren. Daarnaast blijken onze darmbacteriën mee deze centra te coördineren via de darm-hersen-as. Op psychologisch vlak beïnvloedt stress de zelfcontrole waardoor psychologische interventies rond bijvoorbeeld emotie-regulatie nuttig kunnen zijn. Uiteraard kunnen we ook onze obesogene omgeving aanpakken: wellicht kan een natuurlijke groene omgeving bijdragen tot een betere veerkracht. Tips zijn gebaseerd op bewustwording, emotie-regulatie, de reductie van kansen op emotioneel eten en afleiding van stress.
Huilende baby’s en voeding
Eddy Robberecht en Dimitri Declercq | Overmatig huilende baby’s, i.e. baby’s met kolieken, zijn voor ouders vaak een nachtmerrie. Hoe kolieken ontstaan, is niet gekend, maar vermoedelijk spelen meerdere factoren een rol. Vaak wordt voeding aangeduid als “de schuldige” en wordt geopperd dat de soort melk gewijzigd moet worden. Echter, veel frequenter dan een voedselallergie of -intolerantie zijn het ontstaan van problemen door verkeerde voedingstechnieken: een foute bereiding van flesvoeding, het te zelden of te weinig aanbieden van voeding, … . De auteurs pleiten er dan ook voor om voldoende aandacht te besteden aan de observatie van en de opleiding in voedingstechnieken, in plaats van te snel en misschien onnodig wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de voeding van het kind.
Diëtist aan het werk: Als diëtist van meerdere markten en culturen thuis
Suveyda Servet Atay | Diëtist Suveyda geeft ons een blik op haar jobs en cliënteel. Als vertaler/tolk werkt ze vaak met Turkssprekende cliënten. In dit interview deelt ze enkele cultuurgebonden gerechten en voedingsgewoonten.
Voor u gelezen: Vernieuwd voedingsprotocol bij diabetes
Recensie door Commissie Voeding Diabetes Liga | Het “Voedingsprotocol bij diabetes” is reeds decennia het naslagwerk en praktijkinstrument over voeding en diabetes voor Vlaamse (para)medici. Een herziening van het protocol uit 2011 drong zich op gezien de evoluties in de diabeteszorg van de afgelopen jaren. Hiervoor werden (inter)nationaal ontwikkelde richtlijnen en literatuur over voeding bij diabetes vertaald naar een protocol voor Vlaanderen. De principes van evidence-based diëtetiek (EBD) werden toegepast. Een korte bespreking van de inhoud lees je hier.
Lentestudiedag van de VBVD: Kinderen en jongeren met overgewicht
Verslag door Christel Vanden Poel | De lentestudiedag van de VBVD vond plaats op 27 april 2019 en stond in het teken van kinderen en jongeren met overgewicht. In dit verslag lees je onder andere meer over de totstandkoming van de vergoeding van diëtistensessies bij kinderen met overgewicht, over de maternale gewichtsevolutie en over gedragsverandering en de multidisciplinaire behandeling bij kinderen en jongeren met overgewicht.