Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Juli - augustus 2016

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Internationale classificatie dietetiek in opmars
Auteurs: Ann Meulemans en Rian Van Schaik. Binnen de zorg, en dus ook binnen de diëtetiek, wordt er steeds meer nadruk gelegd op het gestructureerd werken. Het is belangrijk dat verschillende zorgverleners binnen een instelling, maar ook in de communicatie met andere zorginstellingen, dezelfde taal spreken. In 2001 heeft de WHO het ICF ontwikkeld. ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem dat net rekening houdt met de mens als geheel in zijn of haar context. Hierdoor biedt het ICF een breed denkkader dat gebruikt kan worden over de verschillende disciplines heen. In dit artikel lees je meer over het luik diëtetiek binnen de ICF. Wat houdt dit precies in en hoe begin je hieraan?
Proficiat aan onze olympische kampioenen én hun sportdiëtisten!
Proficiat aan onze olympische kampioenen én hun sportdiëtisten!
Rechtzetting
Rechtzetting
Bevestiging van BTW-vrijstelling voor dieetconsultaties
Bevestiging van BTW-vrijstelling voor dieetconsultaties
Acrylamide in levensmiddelen: toch nog een weg af te leggen
Auteurs: Bruno De Meulenaer. In 2012 werd toevallig aangetoond dat acrylamide gevormd werd bij het verhitten van bepaalde levensmiddelen. Deze ontdekking haalde snel het nieuws omdat acrylamide bekend staat als een vermoedelijk humaan carcinogeen. Meer specifiek wordt de molecule als een genotoxisch carcinogeen beschouwd omdat het schade veroorzaakt aan het erfelijk materiaal, waardoor in een latere fase kankers kunnen ontwikkelen. Hoewel er het laatste decennium grote inspanningen geleverd zijn vanuit de overheid en de voedingsindustrie inzake de verlaging van het acrylamidegehalte in levensmiddelen, blijft de vooruitgang toch beperkt. Zo is de vorming van acrylamide vaak verbonden aan andere gewenste chemische reacties in levensmiddelen. En wat met levensmiddelen die noodzakelijk zijn binnen een gezonde voeding, maar tegelijk ook gevoeliger zijn voor acrylamidevorming? Dit artikel geeft je meer inzicht in de complexiteit van de acrylamideproblematiek.
Convenant evenwichtige voeding: België loopt voorop in strijd tegen obesitas - Ook belangrijke taak voor diëtisten
Auteurs: FEVIA, federatie van de Belgische voedingsindustrie. Op 13 juni 2016 lanceerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, samen met FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie en met COMEOS, de Belgische federatie voor handel en diensten, het Convenant Evenwichtige Voeding. Hiermee slaan de Belgische voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens, cateringbedrijven en de overheid de handen in elkaar om consumenten op weg te helpen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. Zo neemt België meteen een Europese voortrekkersrol in de strijd tegen obesitas, overgewicht en een onevenwichtig leef- en voedingspatroon. Ook voor diëtisten is dit convenant van belang. In dit artikel lees je wat het convenant nu juist inhoudt en wat de rol van de diëtisten hierbij is.
Zout toch niet zo slecht als gedacht?
Zout toch niet zo slecht als gedacht?
Innovatieve online cursus met virtuele patiënten voor diëtisten en studenten in Europa: het IMPECD project.
Innovatieve online cursus met virtuele patiënten voor diëtisten en studenten in Europa: het IMPECD project.
E-learningmodule diabetespreventie voor diëtisten
Auteurs: S. Verstraete en F. Muylle. Er is overduidelijke evidentie dat het ontstaan van type 2 diabetes bij hoog risicopersonen met meer dan de helft kan verminderd worden door een gezonde leefstijl na te streven. De diëtist(e) kan een belangrijke rol spelen in de begeleiding van deze risicopersonen. De voorwaarde is echter dat diëtisten op het terrein hier verder in opgeleid en ondersteund worden. Deze nood kwam duidelijk naar voor door de bevraging die in 2013 omtrent dit thema werd opgezet bij de Vlaamse diëtisten. Daarom ontwikkelde de Diabetes Liga een e-learningmodule ”preventie van type 2 diabetes”, specifiek gericht naar diëtisten werkzaam in de eerste lijn. Deze module wordt verder toegelicht in dit artikel.
Voeding in de toekomst
Voeding in de toekomst
Voor u gelezen:
Voor u gelezen: Overwin je Eetbuien / Artsenwijzer Diëtetiek/ Diëtetisch consult/ website Alpro
Productinformatie
Productinformatie