Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Januari - Februari 2019

Editoriaal: Food talk
Inleiding door Eva Kennis.
Actueel
Voeding en diëtetiek in de media.
Nieuws van de VBVD
Van 18 tot 24 maart 2019 vindt de Week van de Diëtist plaats, en dat mag geweten worden! Daarom werd dit persbericht opgesteld en verspreid door de Commissie Week van de Diëtist.
Cochrane Corner: Een introductie
Auteurs: Patrick Mullie, Trudy Bekkering en Patrik Vankrunkelsven | De eerste Cochrane Corner in het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek is een feit! Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, wil je in deze rubriek laten proeven van Evidence-Based Medicine. Hoe dat in zijn werk gaat en wat deze rubriek voor jou als diëtist kan betekenen, lees je in deze introductie.
Cochrane Corner: Een brede kijk op de effecten van lijfstijlinterventies bij jongeren met overgewicht en obesitas.
Auteur: Cebam | Jongeren met overgewicht en obesitas vertonen vaker tekorten op enerzijds cognitief vlak en anderzijds op schoolprestaties. Ze zijn vaker impulsiever, minder oplettend, vertonen minder zelfregulatie en zijn intellectueel minder flexibel dan leeftijdsgenoten zonder gewichtsproblemen. De waargenomen tekorten kunnen negatieve gevolgen hebben voor het latere beroepsleven. Het doel van deze Cochrane review was nagaan of leefstijlinterventies, naast gezondheidsparameters, eveneens de cognitieve vaardigheden en de schoolprestaties van jongeren met overgewicht en obesitas kunnen verbeteren.
Alzheimer en voeding
Samengevat door Eva Kennis | Dementie is een vaak voorkomend syndroom bij ouderen, het treft 10 % van de 65-plussers en één op de twee 85-plussers. Van de verschillende soorten dementie komt de ziekte van Alzheimer (ZvA) het vaakst voor. In deze nieuwe publicatie (HGR nr. 9279) werd onderzocht of er specifieke nutritionele behoeften zijn voor patiënten in een vroeg stadium van de ZvA.
Verslag: Preventie, fake news en de evolutie naar de diëtist als paramedicus
Verslag door Eva Kennis, Marleen Finoulst en Agnes Notte-De Ruyter | Op 4 december 2018 vierden we het pensioen van Agnes Notte-De Ruyter, die maar liefst 44 jaar lang als hoofdredactrice in stond voor het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek. Het Pand in Gent zorgde voor een authentieke locatie, inspirerende sprekers brachten een symposium op niveau en de avond werd in stijl afgesloten met een receptie. Heb je het gemist? Geen nood, hier vind je een samenvatting van het symposium en enkele sfeerbeelden.
De ster van de nieren
Auteur: Rani Vercammen | Patiënten met chronische nierinsufficiëntie (CNI) stadium 3 en stadium 4 hebben een verminderde nierfunctie en zijn hierom genoodzaakt hun huidige eetgewoonten aan te passen. In deze bachelorproef werd een praktische voedingseducatietool voor CNI stadium 3 en stadium 4 ontworpen en geëvalueerd. Deze tool geeft zowel zelfstandige diëtisten als diëtisten in een ziekenhuis de mogelijkheid om alle delen van het dieet bij CNI stadium 3 en 4 op een gestructureerde manier en op maat van de patiënt te kunnen uitleggen tijdens een dieetconsult.
Verslag symposium in AZ Sint-Lucas Brugge: Eosinofiele oesofagitis: diagnose en behandeling
Verslag door Griet Vanderspikken, Willeke Frank en prof. dr. Joris Arts | Op 25 oktober 2018 vond een primeur in België plaats. Gastro-enterologen, pediaters en diëtisten uit het AZ Sint-Lucas Brugge sloegen de handen in elkaar en organiseerden voor het eerst een symposium over eosinofiele oesofagitis. Interne en externe expertise werd gebundeld en gedeeld met andere zorgverleners. Het verslag van dit symposium lees je hier.
Behoefteonderzoek bij diëtisten in kader van nieuw voedingsvoorlichtingsmodel
Auteurs: Anne-Sophie Smet en Rosa Luyten | Op 19 september 2017 heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven de nieuwe voedingsdriehoek voorgesteld. Maar in hoeverre gebruiken diëtisten het nieuwe model reeds in de praktijk? En waar hebben diëtisten nood aan om het model meer te gaan gebruiken in de praktijk? Het antwoord vind je in deze bachelorproef.
Verslag herfststudiedag VBVD: Meer (w)eten bij kanker
Verslag door Liese Willockx | De afgelopen jaren wordt er, ook in de media, veel aandacht besteed aan de rol van voeding voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Zowel mythes als waarheden doen de ronde, wat maakt dat oncologische patiënten vaak met uitgebreide vragen bij de diëtist terecht komen. Na het lezen van dit verslag van onze herfststudiedag ben je weer helemaal up-to-date i.v.m. voedings- en bewegingsadviezen ter preventie en behandeling van kanker, gewichtsproblemen na kanker, het refeeding syndroom, assessment methoden en zelfzorg van de oncologische diëtist.
Verslag: Enkele topics van het 21ste Voedings- en gezondheidscongres
Verslag door Agnes Notte-De Ruyter | Op 16 en 17 november 2018 vond het 21ste Voedings- en gezondheidscongres plaats te Brussel. Een verslag van deze leerrijke tweedaagse lees je hier. Rechtzetting pagina 39: Tijdens de Nutrition Facts Award ging een eervolle vermelding naar Véronique Van Dijck, afgestudeerd aan Erasmushogeschool Brussel, voor haar eindwerk “Zora-robot, een methode om kinderen met eetproblemen te helpen.”
Voor u gelezen: Handboek Eetstoornissen
Recensie door Caroline Sweerts | Dit jaar verscheen er een vernieuwde derde editie van het Handboek Eetstoornissen. Het boek is met zijn 30 hoofdstukken een schat aan informatie voor een brede doelgroep: professionele behandelaars, begeleiders van zelfhulpgroepen en de nabije omgeving van personen met een eetstoornis. Hier vind je een recensie van het boek.