Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Januari - Februari 2016

Editoriaal
Introductie door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Transvetzuren in onze voeding: huidige stand van zaken
Auteurs: Prof. em. dr. ir. André Huyghebaert en prof. dr. ir. John Van Camp. Vetten vormen een belangrijk aandachtspunt voor de voeding van de mens. De inzichten, die de afgelopen vijftig jaar zijn gegroeid, worden vertaald in voedingsadviezen over het type vetzuren en afgelopen vetten, die in een optimale voeding dienen aanwezig te zijn. Zo is er veel onderzoek uitgevoerd in verband met de invloed van transvetzuren op de gezondheid en is er wetenschappelijke consensus over de schadelijkheid van industriële transvetzuren. Maar hoe staat het met het gehalte aan deze vetzuren in onze voeding? Wat zijn de aanbevelingen van adviesorganen hieromtrent en leiden deze tot aangepaste productieprocessen vanuit de voedingsindustrie? Dit artikel wil de huidige kennis over transvetzuren in voeding samenvatten en de vraag beantwoorden welke rol deze ongewenste vetzuren in onze huidige voeding spelen.
Entomofagie: insecten als voedingsbron voor de mens
Auteurs: Joren Maes en Flore Teerlinck. Insecten als voedingsbron zijn tegenwoordig een frequent besproken topic. Insecten en insect-gebaseerde producten worden steeds vaker aangeboden in winkels, restaurants, degustatieavonden en workshops. Er wordt immers gezegd dat insecten een betere nutritionele waarde zouden hebben dan vlees. Verder zou de teelt van insecten voor een minder grote uitstoot van broeikasgassen zorgen, waardoor de impact op de opwarming van de aarde geringer zou zijn dan die van de huidige veeteelt. In deze bachelorproef worden bovenstaande beweringen onderzocht en wordt een antwoord gegeven op de vraag: ‘Kunnen insecten een milieuvriendelijker, nutritioneel volwaardig en veilig alternatief zijn voor vlees?’. Daarnaast wordt ook gepeild naar de marktrijpheid van de Vlaamse consument tussen 18 en 25 jaar en naar de kennis bij de Vlaamse diëtisten.
Praktische tool voor het laag FODMAP-dieet
Auteur: Ann Parmentier. Het laag FODMAP dieet werd in 1999 ‘ontwikkeld’ door een onderzoeksgroep van de Monash University in Australië en wordt toegepast bij de behandeling van prikkelbare darm syndroom. Gezien de complexiteit van het laag FODMAP dieet is professionele begeleiding door een gespecialiseerde diëtist noodzakelijk. Daarnaast kunnen een aantal praktische hulpmiddelen ingeschakeld worden ter ondersteuning van de patiënt. Helaas levert het internet weinig up-to-date en betrouwbare informatie en is het educatiemateriaal van de Monash University (Australië) en het Kings College (Londen) vooral toegespitst op de Australische, respectievelijk Britse, eet- en leefgewoonten. Met de ontwikkeling van de FODMAPP, dewelke gebaseerd is op de tools van de Monash University maar gericht op de Belgische markt, kunnen vanaf nu ook Belgische patiënten beter ondersteund worden. In dit artikel wordt de FODMAPP verder toegelicht.
Prijs prof. Verdonk toegekend aan Willem De Keyzer
Prijs prof. Verdonk toegekend aan Willem De Keyzer
Verslag
Verslag Voeding & Gezondheidscongres Brussel 20 november 2015
Voor u gelezen
Lekker zonder allergenen / Stevia desserten- en bakboek / 77 fabels & feiten over afvallen
Productinformatie
Productinformatie