Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek I Januari - Februari2021

Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck
Kort nieuws: varia
Een actueel overzicht van interessant nieuws voor de diëtist
Nieuws van de VBVD: Samenwerking tussen kinesitherapeuten en diëtisten
Peter Bruynooghe, Rian van Schaik, Dirk Lemaître | In 2020 werd een samenwerking tussen de VBVD en de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (AXXON) opgestart. Het hoe en waarom van dit initiatief wordt uitgebreid toegelicht in dit artikel.
Cochrane Corner: Ondersteunende interventies voor het verbeteren van de voedingsinname bij volwassenen met (risico op) ondervoeding
Patrick Mullie, Trudy Bekkering, Patrik Vankrunkelsven, CEBAM | In deze 11de editie van de Cochrane Corner wordt ingegaan op volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van interventies voor het verbeteren van de voedselinname bij ondervoede volwassenen en/of volwassenen met een ondervoedingsrisico?’
Bachelorproef: Screening op ondervoeding bij hemodialysepatiënten met behulp van de Subjective Global Assessment
Sigrid Scheldeman | Hemodialyse heeft een katabool karakter, wat in combinatie met een (streng) dieet, weinig beweging en vaak ook een verminderde eetlust, een negatieve invloed kan uitoefenen op de voedingstoestand. Een slechte voedingstoestand gaat hand in hand met complicaties tijdens de behandeling of bij eventuele niertransplantatie en moet daarom tijdig opgespoord worden. Dit kan met behulp van screeningtools zoals de Subjective Global Assessment of SGA. Voor deze bachelorproef werd dieper ingegaan op het gebruik van de SGA bij deze doelgroep.
Hoofdartikel: Naar consistentie in de consistentie
Katie Verbeeck, Sophie Marchand, Katja Batens, Linde Van Himme, Céline Smets, Rob Van Rompuy, Kylie Haers | Consistentieaanpassingen worden als de hoeksteen van dysfagiebehandeling aanschouwd. Consistentieaanpassingen worden steeds individueel bepaald, waarbij het belangrijk is dat deze ten allen tijde correct worden toegepast, los van tijd of persoon. Een gestandaardiseerde terminologie en definitie van consistentieaanpassingen voor zowel eten als drinken is hierbij onontbeerlijk. Een drietal jaar geleden werd in het UZ Gent een ‘consistentieproject’ opgestart, met als voornaamste doel, het brengen van ‘consistentie in de consistenties’. Een uitgebreide kijk achter de schermen…
Uitgeklaard: Ondervoeding
Sven Van Caneghem | Ondervoeding, malnutritie, sarcopenie, cachexie, … Het zijn verschillende termen die snel en frequent door elkaar gebruikt worden. Maar dekken ze ook dezelfde lading en welke criteria worden gebruikt om de termen te definiëren? Hoe wordt de diagnose gesteld? En hoe ziet de behandeling van elk ziektebeeld eruit? Op deze vragen wordt in dit artikel een antwoord geformuleerd.
Overzichtsartikel: Ondervoeding en ouderen
Sarah Dries | Ouderen hebben een verhoogd risico op ondervoeding. De aanwezigheid van bepaalde factoren kan leiden tot een tekort aan voedingsstoffen en gewichtsverlies (spier- en/of vetmassa): minder goed kunnen eten door bv. tandpijn, minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle voeding en een verminderde mobiliteit. Zo kan ook een persoon met overgewicht toch een risico op ondervoeding hebben. Begeleid jij ouderen? Dan is het interessant om deze doelgroep regelmatig te screenen op ondervoeding en gepast advies te geven, rekening houdend met typische ouderdomskenmerken. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden.
Diëtist aan het werk: De strijd tegen ondervoeding
Ilse Verstraeten, Mireille Boone, Evi Van Mol, Lydia Cheung, Martine Oushoorn | De week van de diëtist 2021 staat in het teken van ondervoeding. Ook in het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen voeren de diëtisten een dagelijkse strijd tegen ondervoeding. Een kijkje achter de schermen.
Onderzoek: MyFoodLog – De app voor patiëntopvolging en motivatie in een diëtistenpraktijk
Nina Van Den Broecke, An-Sofie Pinket | Met het onderzoeksproject MyFoodlog werd nagegaan of een mobiele app de communicatie tussen patiënt en diëtist kan verbeteren en een meerwaarde vormt voor de behandeling. De opzet en resultaten van het project worden in dit artikel beschreven.
Uit de praktijk: Het begeleiden van “moeilijke etertjes”
Vicky De Beule | Bouwen aan een gezond eetklimaat gaat verder dan wat er op het bord komt. Het gaat ook over het wanneer en waar er gegeten wordt en het ontwikkelen van eetvaardigheden, over gedeelde verantwoordelijkheden en het respect, vertrouwen en enthousiasme dat hierbij getoond wordt. In dit artikel, deelt de auteur 10 aanbevelingen uit de praktijk omtrent de aanpak bij moeilijk eetgedrag.
Voor u gelezen: Kankervrij: feit of fabel?
Charlotte Verhoye, Amalia Deman, Anouk Windey | Recensie van het nieuwste boek van Dr. William Cortvriendt ‘Kankervrij’.
Voor u gelezen: 101 vragen over voeding
Agnes De Ruyter | Na jarenlang voordrachten en lessen te hebben gegeven, bundelden Prof. André Huyghebaert en Prof. Bruno De Meulenaer, uit honderden reacties, de 101 vragen die ze het meest te horen kregen over de kwaliteit van onze voeding. Een recensie van dit boeiende werk.