Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Covid-19 extra editie Juli- Augustus 2020

Editoriaal
Inleiding door Nena Van Hemelryck
Nieuws van de VBVD: VBVD vs COVID-19
Jolien Kennis | In dit artikel krijgt u een chronologisch overzicht van wat de beroepsvereniging voor haar leden deed gedurende de coronacrisis.
COVID-19 en voeding: Nutritie op intensieve zorgen tijdens de COVID-19 pandemie
Joy Demol | In UZ Brussel is het voedingsprotocol gebaseerd op de ESPEN-richtlijnen rond klinische voeding op de afdeling intensieve zorgen. Ook voor COVID-19-patiënten vormde deze richtlijn de basis van het voedingsprotocol. Joy Demol, ICU- en studiediëtist, geeft meer uitleg bij deze richtlijnen en haar ervaringen met de COVID-19-crisis.
COVID-19 en voeding: Herstel na intensieve zorgen – een langdurig proces met nood aan een individuele aanpak
Axel Stas, Christel Wellens | Het ‘Post intensive care syndroom (PICS)’ is een geheel van problemen die zich kunnen voordoen op fysiek, cognitief en psychologisch vlak, tot lang na opname op intensieve zorgen. Een syndroom dat ook bij COVID-19 patiënten frequent bleek voor te komen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de multidisciplinaire behandeling van PICS en de daarmee gepaard gaande voedingsgerelateerde problemen zoals dysfagie, spierzwakte en anorexie.
COVID-19 en voeding: Behandelplan van de diëtist bij COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis
Sven Van Caneghem, Margot Camps, Nena Van Hemelryck | De COVID-19 werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten ontwikkelde een behandelplan na ziekenhuisopname voor COVID-19-patiënten. In het artikel wordt het voorgestelde behandelplan geadapteerd aan de Vlaamse context.
Onderzoek: Vaststellingen in veranderde voedingskeuzes en fysieke activiteit van Vlaamse volwassenen tijdens de semi-lockdown periode
Dr. Evelien Mertens, Dr. Peter Deriemaeker, Dr. Katrien Van Beneden | Het uitbreken van een pandemie kan mentale gezondheidsproblemen zoals angst, stress en depressie teweegbrengen. Voedingskeuzes kunnen sterk worden beïnvloed door situaties zoals deze, alsook door emoties en sociale aspecten. In deze studie werden aanpassingen in voedingskeuzes en fysieke activiteit bij Vlaamse volwassenen aan de hand van een online vragenlijst in kaart gebracht. Verder werd ook het verband onderzocht tussen deze aanpassingen en variabelen zoals geslacht, leeftijd, ...
Overzichtsartikel: Voeding tegen corona – feiten en fabels
Dr. Marleen Finoulst | In volle coronacrisis deden heel wat verhalen over het vermaledijde virus de ronde. Daaronder diverse remedies om zich te wapenen tegen Covid-19. De website Gezondheid-en-Wetenschap nam er ruim 80 onder de loep. Een kleine bloemlezing.
Diëtist aan het werk: De Instagramdiëtiste
Celien Rombouts | Maak kennis met Celien Rombouts, een ambitieuze diëtiste, die reeds lange tijd inzet op het gebruik van sociale media. Bij het ter perse gaan van dit artikel heeft ze meer dan 50.000 volgers voor haar Instagram-account ‘healthyhabits.celien’. Een interview met deze ondernemende diëtiste met een duidelijke visie.
Uitgeklaard: COVID-19 en zwaarlijvigheid
Dr. Eveline Dirinck | Waarom zouden mensen met overgewicht en obesitas kwetsbaarder zijn voor het SARS-CoV-2 virus (COVID-19)? Welke gegevens kunnen we hieromtrent bekomen uit de huidige pandemie? Een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de laatste inzichten rond dit thema.
Opiniestuk: Covid-19 vormt een risico voor mensen met obesitas, maar onrespectvolle communicatie over gewicht nog veel meer
An Vandeputte, Prof.Dr. Bart Van der Schueren, Els Verheyen, Dr. Annik Simons, Loes Neven | Expertenorganisaties i.v.m. eet-en gewichtsproblemen zijn erg bezorgd over de relatie tussen overgewicht en COVID-19 die wereldwijd geobserveerd wordt. Ze merken echter dat er soms onhandig over deze link gecommuniceerd wordt en maken van de gelegenheid graag gebruik om een aantal onjuistheden en mythes te ontkrachten. Dit in de hoop dat het in de hele maatschappij leidt tot een correctere en ethischere communicatie over overgewicht en obesitas.
Voor u gelezen: Verken wat Covid doet met je patiënt
An Vandeputte | Covid hakt bij sommigen diep in, bij anderen niet. Mensen die bij je consulteren kunnen psychologisch erg verschillend reageren op deze crisis en dat kan sterke impact hebben op je behandeling in de diëtistenpraktijk. Twee artikel bieden hierbij interessante handvaten.