Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Redactie Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek

Het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek" is een uitgave van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. Het verschijnt 6 keer per jaar.
Meer info of wens je zelf actief mee te werken aan het tijdschrift?

Neem contact op met eva.kennis@vbvd.be

Missie: 

"Voeding en Diëtetiek" verschijnt 6 keer per jaar en bevat artikels met actuele visie op voeding en gezondheid, de dieetpraktijk, initiatieven rond promotie van gezonde voeding, interviews, bespreking van nieuwe publicaties, verslagen van congressen en symposia, informatie over nieuwe voedingsproducten, lezersvragen en antwoorden, nieuws en reacties van leden, aankondiging van studiedagen en vormingsmogelijkheden in binnen- en buitenland... Kortom, een professioneel tijdschrift dat je niet kan missen!  Leden van VBVD zijn automatisch geabonneerd op het tijdschrift. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld €65 per jaar. Een abonnement kan je aanvragen via de knop "Lid worden" op de homepagina. 

Visie: 

Een onafhankelijke redactiecommissie (de redactieraad) bepaalt de inhoud van het tijdschrift, legt contacten met de auteurs, evalueert de ingezonden teksten en waakt er over dat ze overeenstemmen met de principes van evidence-based werken, hierin ondersteund door de Wetenschappelijke Adviesraad. De redactiecommissie vergadert 4 maal per jaar,  onderhoudt intensief onderling contact per mail of telefoon, leest drukproeven na en staat open voor suggesties en commentaar van lezers.  De redactie is niet verantwoordelijk voor publicitaire teksten en  publi-reportages. Teksten met als hoofding "Nieuws van VBVD" vallen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van het VBVD-bestuur.