Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Redactie

Het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek" is het tijdschrift voor de leden van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten. Dankzij “Academic Journals” ontvangen zij bovendien 2 keer per jaar gratis het Nederlandse Tijdschrift “Voeding en Visie”.

Meer info?
Of wens je zelf actief mee te werken aan de realisatie van het tijdschrift?
Neem dan contact op met deruyter.agnes@scarlet.be of evakennis@hotmail.com.

Missie: 

"Voeding en Diëtetiek" verschijnt 6 keer per jaar en bevat artikels met actuele visie op voeding en gezondheid, de dieetpraktijk, initiatieven rond promotie van gezonde voeding, interviews, bespreking van nieuwe publicaties, verslagen van congressen en symposia, informatie over nieuwe voedingsproducten, lezersvragen en antwoorden, nieuws en reacties van leden, aankondiging van studiedagen en vormingsmogelijkheden in binnen- en buitenland... Kortom, een professioneel tijdschrift dat je niet kan missen! Abonnementen Leden van VBVD zijn automatisch geabonneerd op het tijdschrift. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld 65 €/jaar. Je abonnement kan je aanvragen via de knop "Wordt Lid" op de homepagina. Digitale versie Een afbeelding en de korte inhoud van de teksten verschenen in het tijdschrift (vanaf 2015) zijn terug te vinden op de website van de VBVD: www.vbvd.be. Leden kunnen inloggen om de volledige teksten digitaal te raadplegen. Teksten uit vroegere nummers (van voor 2015) kunnen worden opgevraagd bij de redactie via deruyter.agnes@scarlet.be.

Visie: 

De onafhankelijke redactiecommissie of Redactieraad bepaalt de inhoud van het tijdschrift, legt contacten met de auteurs, evalueert de ingezonden teksten en waakt er over dat ze overeenstemmen met de principes van Evidence Based werken, hierin ondersteund door de Wetenschappelijke Adviesraad. De redactiecommissie vergadert 4 maal per jaar, onderhoudt intensief onderling contact per mail of telefoon, leest drukproeven na en staat open voor suggesties en commentaar van lezers.  De redactie is niet verantwoordelijk voor publicitaire teksten en  publi-reportages. Teksten met als hoofding "Nieuws van VBVD" vallen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van het VBVD-bestuur. 

Doelstellingen: 

Thema’s gepland voor 2018  Malnutritie en ondervoeding bij ouderen  Ecologie en voeding  Voeding bij kansarmoede  eHealth  Diabetes  Gastro- enterologie  Vrouw en voeding  Epilepsie en voeding  Allergieën en intoleranties  Nierinsufficiëntie  Vegetarisme-Veganisme.  Malnutritie en ondervoeding bij kinderen