Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Onderwijs

De commissie onderwijs telt momenteel 7 leden Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Mia Verschraegen (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Kathleen Temmerman (Odissee Gent) en Marleen Adam (Artesis Plantijn Antwerpen). Voorzitter is Karin Van Ael (Thomas More Kempen, Campus Geel)

Meer info: contacteer voorzitter Karin Van Ael 

karin.vanael@thomasmore.be
Missie: 

De commissie "Onderwijs" wil de kwaliteit van het beroep waarborgen door het afleveren van diëtisten die een kwaliteitsvolle opleiding hebben genoten, afgestemd op de noden van het werkveld.

De leden doen dit aan de hand van :

 • Netwerking waarbij we ‘good practices’ uitwisselen met elkaar.
 • Standaardisatie waar mogelijk over de hogescholen heen (bv. standaardisatie stage-evaluatieformulieren).
 • Een gemeenschappelijk standpunt formuleren omtrent bepaalde thema’s, bv. gebruik nutritionele software pakketten.
 • Adviseren van de VBVD en deelname aan werkgroepen, bv. omtrent opleidingsprofiel, accreditatie, herwerking KB, …
 • Samenwerking met andere commissies, bv. Commissie Klinische voeding ivm ontwikkeling stage-evaluatie tool.

De voltallige commissie vergadert 2x per jaar. Per hogeschool is er een afvaardiging van minimum 1 docent.

Naargelang de problematiek worden extra ad hoc werkgroepen opgericht met de voltallige of een gedeeltelijke commissie die frequenter vergaderen.

Onze recente realisaties:

 • Nieuw stage-evaluatieformulier: afwerken van de vernieuwde tool na simulatie op een aantal stageplaatsen.
 • Website ‘Onderwijskiezer’: herwerken inhoud opleiding Voedings- en dieetkunde
 • Deelname werkgroep feedback Voedingsvoorlichtingsmodel VIGL (via Erika Vanhauwaert) 
 • Herziening KB 97: deelname afgevaardigde opleiding VD  
 • Erkenningscommissie Paramedische beroepen: deelname 3 de docent opleiding VD
 • Najaar studiedag VBVD: primeur: stand met posters bachelorproef laatstejaarsstudenten 
 • Healthy Athletes Programme Special Olympics mei 2017, Lommel: deelname studenten en docenten