Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Onderwijs

Overige leden: Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Mia Verschraegen (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Kathleen Temmerman (Odissee Gent) en Marleen Adam (Artesis Plantijn Antwerpen).

Voorzitter: Karin Van Ael, Thomas More Kempen, Campus Geel

Missie: 

De commissie "Onderwijs" wil de kwaliteit van het beroep waarborgen door het afleveren van diëtisten die een kwaliteitsvolle opleiding hebben genoten, afgestemd op de noden van het werkveld.

De leden doen dit aan de hand van :

 • Netwerking waarbij we ‘good practices’ uitwisselen met elkaar.
 • Standaardisatie waar mogelijk over de hogescholen heen (bv. standaardisatie stage-evaluatieformulieren).
 • Een gemeenschappelijk standpunt formuleren omtrent bepaalde thema’s, bv. gebruik nutritionele software pakketten.
 • Adviseren van de VBVD en deelname aan werkgroepen, bv. omtrent opleidingsprofiel, accreditatie, herwerking KB, …
 • Samenwerking met andere commissies, bv. Commissie Klinische voeding ivm ontwikkeling stage-evaluatie tool.

De voltallige commissie vergadert 2x per jaar. Per hogeschool is er een afvaardiging van minimum 1 docent.

Naargelang de problematiek worden extra ad hoc werkgroepen opgericht met de voltallige of een gedeeltelijke commissie die frequenter vergaderen.

Onze recente realisaties:

 • Nieuw stage-evaluatieformulier: afwerken van de vernieuwde tool na simulatie op een aantal stageplaatsen.
 • Website ‘Onderwijskiezer’: herwerken inhoud opleiding Voedings- en dieetkunde
 • Deelname werkgroep feedback Voedingsvoorlichtingsmodel VIGL (via Erika Vanhauwaert) 
 • Herziening KB 97: deelname afgevaardigde opleiding VD  
 • Erkenningscommissie Paramedische beroepen: deelname 3 de docent opleiding VD
 • Najaar studiedag VBVD: primeur: stand met posters bachelorproef laatstejaarsstudenten 
 • Healthy Athletes Programme Special Olympics mei 2017, Lommel: deelname studenten en docenten

 

Doelstellingen: 

Onze doelstellingen voor 2018:

 • Ingebruikname nieuw evaluatietool sinds jan 2018
 • Evaluatie nieuwe evaluatietool (opvragen bevindingen stageplaatsen en optimaliseren op basis van bevindingen)
 • Tijdschrift: doorsturen abstracts beste Bachelor proeven voor publicatie.
 • Deelname Healthy Athletes Programme Special Olympics mei 2018, Doornik & Moeskroen
 • Najaarsstudiedag 2018: uitbreiden stand posters bachelorproef laatstejaarsstudenten