Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Evidence-based diëtiek

Evidence-Based Diëtetiek (EBD) verwijst naar het handelen waarbij voedingszorg wordt verleend op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, de eigen professionele expertise en de behoeften en kenmerken van de patiënt. Dit zorgt voor een verantwoord en haalbaar voedingsadvies.
Voorzitter en contactpersoon

Nena Van Hemelryck is te bereiken via nena.vanhemelryck@gmail.com

Missie: 

De commissie Evidence-Based Diëtetiek die is samengesteld uit geïnteresseerde leden uit het onderwijs, ziekenhuizen en zelfstandige diëtisten, … heeft als doelstellingen:

 de toegang tot evidence-based literatuur te verhogen bij diëtisten,

 ondersteuning te geven bij het evidence-based handelen in de dieetpraktijk (via opleiding, aanreiken van tools, …),

 uitwerking van concrete voorbeelden onder de vorm van korte artikels, position papers, enz.

 afstemmen met partners en andere beroepsgroepen op vlak van evidence-based handelen in de praktijk.

Doelstellingen: 

De commissie EBD engageert zich om concrete voorbeelden uit te werken onder de vorm van korte artikels in het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek".
Indien je een onderwerp of concrete suggestie hebt voor een volgende publicatie, kan je deze bezorgen aan Erika Vanhauwaert, erika.vanhauwaert@ucll.be.  

Ben je lid van de VBVD en wil je méér weten over evidence-based literatuur, de Belgische initiatieven en betrouwbare databanken?  Bezoek de publicatiepagina van deze website.