Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Eerstelijnszones in Vlaamse provincies

Via eerstelijnszone.be - van en voor alle eerstelijnszones in Vlaanderen - blijf je op de hoogte. Sluit je aan bij een diëtistennetwerk dat zich vormt in jouw regio. Via het netwerk kun je eerste contacten leggen of van gedachten wisselen met collega-diëtisten en andere zorgverleners in je werkveld.
Het zorglandschap is in volle verandering

Met de oprichting van de eerstelijnszones (download het overzicht hier) is het belangrijk om je te groeperen en samen ons beroep in de kijker te zetten.  

Missie: 

Mee-evolueren in het veranderende zorglandschap en je groeperen en samen ons beroep in de kijker zetten. 

 

Visie: 

Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel deel van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. In de manier waarop het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang. Veel zorgverstrekkers werken al op uiteenlopende wijze met elkaar samen, maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, moet dat ook gebeuren met gezamenlijke doelstellingen op basis van een gemeenschappelijke visie en missie.
Een samenwerkingsverband moet zijn waarden bepalen vooraleer het met een stappenplan ook praktisch aan de slag gaat, wil het niet nodeloos energie en momentum vergaren. 
Lees alvast de recente (2019) gids "Stappenplan voor samenwerken in de Zorg" die het FVB aan de VBVD leden ter beschikking stelt.

In Vlaanderen kennen we al voorbeelden waar opverbinding wordt ingezet om betere zorg en ondersteuning te bewerkstelligen. Die voorbeelden kunnen in andere regio’s de samenwerking en afstemming op verschillende niveaus stimuleren: op het niveau van de praktijkvoering, op het niveau van de bevolking per eerstelijnszone, op het niveau van het soort zorg en ondersteuning en op het niveau van de brede Vlaamse expertiseontwikkeling in het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL).

Het heeft allemaal tot doel de evolutie naar een integrale en geïntegreerde aanpak te bevorderen. 

De beweging daarnaartoe die nu is ingezet, is in de huidige tijd van noodzakelijke hervormingen de logica zelve en maakt al gauw haar (toekomstige)meerwaarde voor álle zorgaanbieders zichtbaar. 

 

Doelstellingen: 

Zoals het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang.

Veel zorgverstrekkers werken al onder uiteenlopende vormen met elkaar samen. Maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, dan moet dat  gebeuren met gezamenlijke doelstellingen en op basis van een gemeenschappelijke visie en missie” aldus minister Jo Vandeurzen. 

Op dinsdagavond 16 oktober 2018 vond het slotmoment ‘Samenwerken in de Zorg’ plaats in aanwezigheid van de Vlaamse Minister. Samenwerking, verbinding en kruisbestuiving waren de sterke kernbegrippen op deze avond.  
Het persbericht naar aanleiding van het slotmoment vind je op de publicatiepagina. 

Bekijk hier de update of luister naar deze tips en tricks om je als zelfstandige zorgverlener extra te motiveren om je te betrekken bij je eerstelijnszone.

 

Wil jij ook betrokken zijn in jouw eerstelijnszone?

Met de steun van het Agentschap Zorg en gezondheid, neemt VBVD deel aan een project om de betrokkenheid van de lokale zorgverstrekker in de eerstelijnszone te vergroten.

  • In 2020 werden er 3 webinars aangeboden om kringwerking te stimuleren. Kringwerking is een eerste stap om communicatie vanuit de eerstelijnszone en Zorgraad op een efficiënte manier tot bij de individuele zorgverstrekker te laten komen. De webinars kunnen volledig herbekeken worden via deze pagina.
  • NIEUW: in 2021 werd er een draaiboek gelanceerd om je op weg te helpen om zelf een kringwerking op te starten. Download hier het draaiboek

Nieuws

12-01-2021
Hallo! Ben jij net als Evi, Layla, Lize en Louise voorstander van een sterk netwerk van diëtisten in Gent? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in als lid van de D
12-11-2020
Ook tijdens deze tweede Coronapiek stellen de zorgverstrekkers op de eerste lijn alles in het werk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen, bijvoorbeeld via