Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Eerstelijnszones in Vlaamse provincies

Via eerstelijnszone.be - van en voor alle eerstelijnszones in Vlaanderen - blijf je op de hoogte. Sluit je aan bij een diëtistennetwerk dat zich vormt in jouw regio. Via het netwerk kun je eerste contacten leggen of van gedachten wisselen met collega-diëtisten en andere zorgverleners in je werkveld.
Het zorglandschap is in volle verandering

Met de oprichting van de eerstelijnszones (download het overzicht hier) is het belangrijk om je te groeperen en samen ons beroep in de kijker te zetten.  

Missie: 

 

 

Visie: 

Zelfstandige zorgverstrekkers zijn een essentieel deel van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. In de manier waarop het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang. Veel zorgverstrekkers werken al op uiteenlopende wijze met elkaar samen, maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, moet dat ook gebeuren met gezamenlijke doelstellingen op basis van een gemeenschappelijke visie en missie.
Een samenwerkingsverband moet zijn waarden bepalen vooraleer het met een stappenplan ook praktisch aan de slag gaat, wil het niet nodeloos energie en momentum vergaren. 
Lees alvast de recente (2019) gids "Stappenplan voor samenwerken in de Zorg" die het FVB aan de VBVD leden ter beschikking stelt.

In Vlaanderen kennen we al voorbeelden waar opverbinding wordt ingezet om betere zorg en ondersteuning te bewerkstelligen. Die voorbeelden kunnen in andere regio’s de samenwerking en afstemming op verschillende niveaus stimuleren: op het niveau van de praktijkvoering, op het niveau van de bevolking per eerstelijnszone, op het niveau van het soort zorg en ondersteuning en op het niveau van de brede Vlaamse expertiseontwikkeling in het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL).

Het heeft allemaal tot doel de evolutie naar een integrale en geïntegreerde aanpak te bevorderen. 

De beweging daarnaartoe die nu is ingezet, is in de huidige tijd van noodzakelijke hervormingen de logica zelve en maakt al gauw haar (toekomstige)meerwaarde voor álle zorgaanbieders zichtbaar. 

 

Doelstellingen: 

Zoals het zorglandschap vandaag vorm krijgt, in functie van de zorgvragen, wordt de samenwerking tussen hen van primordiaal belang.

Veel zorgverstrekkers werken al onder uiteenlopende vormen met elkaar samen. Maar willen we de uitdagingen in de sector effectief aanpakken, dan moet dat  gebeuren met gezamenlijke doelstellingen en op basis van een gemeenschappelijke visie en missie” aldus minister Jo Vandeurzen. 

Op dinsdagavond 16 oktober 2018 vond het slotmoment ‘Samenwerken in de Zorg’ plaats in aanwezigheid van de Vlaamse Minister. Samenwerking, verbinding en kruisbestuiving waren de sterke kernbegrippen op deze avond.  
Het persbericht naar aanleiding van het slotmoment vind je op de publicatiepagina. 

Bekijk hier de update of luister naar deze tips en tricks om je als zelfstandige zorgverlener extra te motiveren om je te betrekken bij je eerstelijnszone.

De verschillende beroepsverenigingen bundelen de krachten en organiseren webinars over kringwerking. De eerste webinar (Webinar_1_Kringwerking_uitnodiging.pdf) ging door op 25 juli en kan je herbekijken via deze link.

Met steun van de Vlaamse overheid