Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diëtisten Gehandicaptenzorg (DGZ)

De commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten werd in 2011 opgericht en bestaat uit verschillende diëtisten die hun werkveld hebben in een organisatie die zorgt voor de opvang van volwassenen en kinderen met een mentale en meervoudige beperking.

Voorzitter: Diane Buekers +32 (0)496/879543

Mail: info@myway2food.be
Website: www.myway2food.be
Interessante links

DVG Nederland

Groeicurves voor kinderen met CP

Missie: 

De commissieleden komen op regelmatige basis bij elkaar en bespreken hun ervaringen binnen deze sector. Zij kunnen een bijdrage leveren indien er weinig kennis is over deze problematiek en indien er specifieke problemen rond voeding bestaan. Tevens is er overleg over de praktische uitwerking van de aangepaste voeding binnen de organisaties. Eten en drinken doen we elke dag; voor mensen met een ernstige mentale en meervoudige beperking is dit echter niet vanzelfsprekend. Verschillende specifieke problemen die met een meervoudige beperking gepaard gaan, zowel medische als gedragstherapeutische, kunnen aanleiding geven tot een slechte voedingstoestand. Daarom is het belangrijk om voedingsproblemen tijdig op te sporen via observatie en/of screening. Dit om een aangepast en individueel voedingsschema op te stellen. Bij de beoordeling van het gewicht, de lichaamssamenstelling en de voedingstoestand moet men over de juiste referenties beschikken en rekening houden met andere relevante persoonsgebonden factoren. Voor kinderen en volwassenen met een ernstige mentale en meervoudige beperking is een eetmoment ook een belangrijk contactmoment,  een herkenningspunt van de dag wanneer tijdsbesef ontbreekt. Het is een hele uitdaging om voor personen met een ernstige mentale en meervoudige beperking een goede voedingszorg uit te bouwen. Een individuele en professionele benadering vereist daarom de nodige kennis en materialen. Een multidisciplinaire voedingszorg, met een centrale rol voor de diëtist(e), is aangewezen.

200929_artikel_VBVD-commissies.pdf

Doelstellingen: 

Onze toekomstperspectieven:

1. Promotie van het beroep diëtist in de Gehandicaptenzorg

2. Werken rond ‘Evidence based diëtetiek’

3. Verdere ontwikkeling van specifieke competenties

4. Organiseren en/of presenteren van bijscholingen betreffende de doelgroep

Over wat de diëtist in de gehandicaptenzorg doet en welke meerwaarde zij/hij heeft, lees je alles in deze folder.

 

 

10 jaar commissie DGZ

Nieuws

12-04-2022
Zin in een avontuur met Special Olympics? De Nationale Spelen Special Olympics 2022 zullen doorgaan in Ottignie (Wallonië) van 26 mei 2022 tot en met 28 mei 2022!
21-02-2019 Ledennieuws
Als bijlagen vind je hierna een digitale versie van een recepten- en beweegboekje voor personen met een meervoudige beperking.