Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013.

Folder "DIABETES MELLITUS: wat kan de diëtist - diabeteseducator voor jou betekenen" Verkoop aan VBVD leden: 5 euro voor 50 stuks.

Mail aan info@vbvd.be

Missie: 

Momenteel telt de commissie 7 actieve leden: An De Busser, Gitte Verhoeven, Elly Verhoeven, Inne Verbist,  Veerle Van Laerebeke, Anne Gijbels, Katia Van der Auwera.
De commissie diabeteseducatoren bereiken?  Dat kan via de voorzitters:

Gitte Verhoeven (info@dietistegitte.be – 0476/39 43 85)          An De Busser (an.debusser@telenet.be – 014/71 32 04).
 • Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.
 • Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.
 • De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator: jaarlijkse bijscholing, praktische educatiematerialen.

Nieuws

20-05-2020 Ledennieuws
De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator door jaarlijkse bijscholing en praktische educatiematerialen.
18-05-2020 Ledennieuws
Op 17 maart 2020 – Gezond en lekker eten. Meer dan ooit gaan deze twee termen hand in hand. Veel mensen met diabetes zien echter nog steeds het bos door de bomen niet.