Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013.

Folder "DIABETES MELLITUS: wat kan de diëtist - diabeteseducator voor jou betekenen" Verkoop aan VBVD leden: 5 euro voor 50 stuks. Binnenkort vind je hier het bestelformulier.

Missie: 

Momenteel telt de commissie 8 actieve leden: An De Busser, Gitte Verhoeven, Elly Verhoeven, Inne Verbist,  Veerle Van Laerebeke, Anne Gijbels, Katia Van der Auwera, Annick Laurijssen.
De commissie diabeteseducatoren bereiken?  Dat kan via de voorzitters:

  1. Gitte Verhoeven (info@dietistegitte.be – 0476/39 43 85)
  2. An De Busser (an.debusser@telenet.be – 014/71 32 04).

Missie

  1. Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.
  2. Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.
  3. De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator: jaarlijkse bijscholing, praktische educatiematerialen.
Doelstellingen: 

Project 2018

  1. Ontwikkeling van een educatietool voor de diabeteseducator in de vorm van powerpoints die aan alle diëtisten ter beschikking zullen gesteld worden.

Nieuws

17-09-2018 Ledennieuws
Lees onderstaand persbericht van Maggie De Block.
16-04-2018 Ledennieuws
Op 1 mei 2018 verandert de regelgeving voor de behandeling van diabetes type 2.