Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013.

Folder "DIABETES MELLITUS: wat kan de diëtist - diabeteseducator voor jou betekenen" Verkoop aan VBVD leden: 5 euro voor 50 stuks.

Mail aan info@vbvd.be

Missie: 

Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.

Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.

De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator: jaarlijkse bijscholing, praktische educatiematerialen.

 

Realisaties:

Verschillende bijscholingen, educatiemateriaal voor de diëtiste (diabeteseducator) in de vorm van een powerpointpresentatie, verdediging van de belangen van de diëtist diabeteseducator bij de overheid

 

Toekomst:

Het huidige werk blijven verder zetten, momenteel lopen er geen geplande activiteiten

 

Commissieleden:

Momenteel telt de commissie 7 actieve leden: An De Busser, Gitte Verhoeven, Inne Verbist, Veerle Van Laerebeke, Marianne Staquet, Anne Gijbels en Katrien Geuens.

 

Contact:

De commissie diabeteseducatoren bereiken? Dat kan via de voorzitters:
Gitte Verhoeven (info@dietistegitte.be) & An De Busser (an.debusser@telenet.be)

Nieuws

30-09-2020
Naar aanleiding van een persbericht door NVKVV en Wit-Gele Kruis, besloten VBVD en Diabetesliga gezamenlijk een open brief op te stellen aan de minister van volksgezondhe
20-05-2020 Ledennieuws
De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator door jaarlijkse bijscholing en praktische educatiematerialen.