Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie diabeteseducatoren in 2013.

Folder "DIABETES MELLITUS: wat kan de diëtist - diabeteseducator voor jou betekenen" Verkoop aan VBVD leden: 5 euro voor 50 stuks.

Mail aan info@vbvd.be

Missie: 

Momenteel telt de commissie 8 actieve leden: An De Busser, Gitte Verhoeven, Elly Verhoeven, Inne Verbist,  Veerle Van Laerebeke, Anne Gijbels, Katia Van der Auwera en Katrien Geuens.
De commissie diabeteseducatoren bereiken?  Dat kan via de voorzitters:

Gitte Verhoeven (info@dietistegitte.be – 0476/39 43 85)          An De Busser (an.debusser@telenet.be – 014/71 32 04).
 • Opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.
 • Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.
 • De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator: jaarlijkse bijscholing, praktische educatiematerialen.

Nieuws

05-01-2021 Ledennieuws
Elk jaar worden de RIZIV tarieven voor revalidatieverstrekkingen (met nomenclatuurnummers) geüpdatet.
30-09-2020
Naar aanleiding van een persbericht door NVKVV en Wit-Gele Kruis, besloten VBVD en Diabetesliga gezamenlijk een open brief op te stellen aan de minister van volksgezondhe