Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Thema's

Vele diëtisten specialiseren zich in een bepaald thema en richten werkgroepen op rond hun specialisaties. Op die manier willen de leden de kennis over hun thema delen met diëtisten in andere werkvelden.
Via eerstelijnszone.be - van en voor alle eerstelijnszones in Vlaanderen - blijf je op de hoogte. Sluit je aan bij een diëtistennetwerk dat zich vormt in jouw regio.
In het najaar van 2018 heeft de VBVD een commissie 'Duurzaamheid' opgericht.
Op 3 juli kwam de provinciale werkgroep Oost-Vlaanderen voor het eerst terug samen.
Overige leden: Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Mia Verschraegen (HoGent), Kristin De Buyser (Vives Brugge), Kathleen Temmerman (
Week van de Diëtist 2020 | De eerste 1000 dagen
Voorzitter: Sarah Noelmans. Leden: Nathalie Antonis, Wendy De Munter, Wencke Stoute, Marliese Wouters
Voorzitter: Lien Joossens | Leden: Kristin De Buyser en Kaatje Loeys
Voor meer info, contacteer de Voorzitter Dimitri Declercq op dimitri.declercq@uzgent.be en 0478 61 38 34.
Evidence-Based Diëtetiek (EBD) verwijst naar het handelen waarbij voedingszorg wordt verleend op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, de eigen profes
De commissie "Oncologie" bestaat uit 9 actieve leden, allen werkzaam in de klinische setting. Daarnaast overkoepelt de commissie verschillende werkgroepen.
De commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten werd in 2011 opgericht en bestaat uit verschillende diëtisten die hun werkve
In de commissie Ouderenzorg van de VBVD zijn momenteel een tiental diëtisten actief.
In 2017 ging de commissie "Sportvoeding" van de VBVD van start! Per 2019 zoekt de commissie een nieuwe voorzitter. De vacature volgt binnenkort.
Het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek" is een uitgave van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten.
Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren.
De commissie "Beleid klinische voeding" wil elkaar ondersteuning bieden betreffende klinische diëtetiek.