Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Thema's

Vele diëtisten specialiseren zich in een bepaald thema en richten werkgroepen op rond hun specialisaties. Op die manier willen de leden de kennis over hun thema delen met diëtisten in andere werkvelden.
Wij zijn heel blij om in 2022 onze 13e actieve commissie te verwelkomen.
Kringwerking maakt de diëtist zichtbaar in de Eerstelijnszones.
In het najaar van 2018 heeft de VBVD een commissie 'Duurzaamheid' opgericht.
De werkgroep Oost-Vlaanderen is inactief. Wel is er een actieve werking van de eerstelijnszones.
De commissie onderwijs telt momenteel 8 leden Katrien Van Beneden en Dorothee Laforge (Erasmushogeschool Brussel), Ilse Scroyen (UCLL Leuven), Nele Callewaert (HoGent), K
Week van de Diëtist 2023 | Weet jij hoe je lekker en gezond eet, binnen de grenzen van de planeet? #WeekvandeDiëtist
Voorzitter: Lien Joossens | Leden: Kristin De Buyser en Kaatje Loeys
Evidence-Based Diëtetiek (EBD) verwijst naar het handelen waarbij voedingszorg wordt verleend op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, de eigen profes
De commissie "Oncologie" bestaat uit 9 actieve leden, allen werkzaam in de klinische setting. Daarnaast overkoepelt de commissie verschillende werkgroepen.
De commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten werd in 2011 opgericht en bestaat uit verschillende diëtisten die hun werkve
“Vanuit een passie voor zorg voor ouderen willen wij inspireren, informeren en motiveren over voedingszorg in de ouderenzorg.
Het "Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek" is een uitgave van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten.
Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten – diabeteseducatoren.
De commissie "Beleid klinische voeding" wil elkaar ondersteuning bieden betreffende klinische diëtetiek.