Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties

Als je ingelogd bent, heb je toegang tot al onze publicaties. Ben je (student) diëtist en wil je alles weten over de wetgeving voor zorgberoepen, de evoluties in de gezondheidszorg en het beroep van diëtist? Op de homepagina an de website lees je alles over de voordelen van het VBVD lidmaatschap voor je beroep.
Wil je toegang tot al onze publicaties?

Lees alles over de voordelen van het VBVD lidmaatschap en wordt  nu lid!

08-02-2018 Ledenpublicatie
Koninklijk besluit van 10 januari 1991 mbt de verstrekkingen door diabeteseducatoren.
08-02-2018 Ledenpublicatie
Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr 9371 betreffende de verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik
08-02-2018 Ledenpublicatie
Vanaf pag. 3. vind je hier het KB van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist
08-02-2018 Ledenpublicatie
Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist.
08-02-2018 Ledenpublicatie
Hier vind je de recente statuten van de VBVD. Het is niet toegelaten de statuten te verspreiden zonder voorafgaandelijk akkoord van de Raad van Bestuur.
08-02-2018 Ledenpublicatie
Geïnteresseerd in de rechten van je patiënt? Lees er meer over in de huidige "Wet op de Patiëntenrechten" die op 25 mei 2018 vervangen wordt door een nieuwe Europese Verordening, de GDPR.
08-02-2018 Ledenpublicatie
De VBVD ontvangt nu en dan vragen van haar leden hoe te reageren op klachten over niet-diëtisten die het beroep van diëtist onwettig uitoefenen. Om tegemoet te komen aan deze vraag, geven we je hier graag meer info èn een voorbeeld van een email voor het neerleggen van een klacht bij de PGC van je regio.
08-02-2018 Ledenpublicatie
Raadpleeg hier het door de Vlaamse Regering in 2018 goedgekeurde "Beroepskwalificatiedossier (3015) van de diëtist". Een gelijkaardig document zal door de Franse Gemeenschap worden opgemaakt.
07-02-2018 Ledenpublicatie
In bijlage kan je het besluit van 30 november 2017 vinden met de benoeming van de leden van de erkenningscommissie van diëtist door de Administrateur-Generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid.
30-01-2018 Ledenpublicatie
Beste leden, hierbij vind je 3 documenten die EFAD ons bezorgde om aan onze leden hun opdracht en rol te verduidelijken.