Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Zelfevaluatie-instrument voor de diëtist

Sta jij soms stil bij je werking als diëtist?

Hogeschool UC Leuven-Limburg ontwikkeld in samenwerking met VBVD en het werkveld een online zelfevaluatie-instrument om als diëtist even stil te staan bij de eigen werking. Zeg maar om even voor je eigen spiegel te gaan staan en na te gaan wat loopt er goed, wat kan ik in mijn werking als diëtist verbeteren. Aan de hand van 56 vragen opgedeeld in 7 clusters krijg je vragen voorgeschoteld die je helpen even na te denken en actiepunten te formuleren.

 

De 7 clusters zijn:

  1. Kennis verwerven
  2. Kennis delen
  3. Consultaties
  4. Praktijkinrichting
  5. Gezondheidsbevordering
  6. Zelfreflectie
  7. Management

 

De vragenlijst is opgesteld na een grondige literatuurstudie en het nagaan we kwaliteitsindicatoren voor de werking van de diëtist vanuit het binnen- en buitenland. Gevolgd door een evaluatie in het werkveld.

 

De vragenlijst kan je hier (https://udas.ucll.be/limesurvey/index.php/698148) invullen. Op het einde van de vragenlijst krijg je schriftelijke feedback die je kan downloaden in een pdf. Bijkomende tips kan je raadplegen op https://voeding.ucll.be waarin je per cluster extra adviezen kan raadplegen.

 

Veel succes!