Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voor u gelezen:doorbraak in behandeling pinda-allergie bij kinderen (Knack)

Orale immunotherapie (OIT) is reeds succesvol gebleken bij ei, pinda-, en melkallergie, in elk geval op de korte termijn. Voor ei- en melkallergie is aangetoond dat het ook op de lange termijn na het stoppen met OIT kan helpen en tot nu toe was dat nooit bekeken bij de veel ernstiger pinda-allergie.

Aanleiding: Orale immunotherapie (OIT) is reeds succesvol gebleken bij ei, pinda-, en melkallergie, in elk geval op de korte termijn. Voor ei- en melkallergie is aangetoond dat het ook op de lange termijn na het stoppen met OIT kan helpen, en tot nu toe was dat nooit bekeken bij de veel ernstiger pinda-allergie. In het aangehaalde artikel hebben onderzoekers van de Murdoch Childrens Research Institute in Melbourne gekeken naar de lange termijn (4 jaar) effecten van desensitisatie met behulp van OIT voor pinda’s. Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een groep van patiënten die ze in een eerdere studie wel of niet gedesensiteerd hadden. In die studie hadden ze 48 kinderen met een pinda-allergie De helft daarvan werd behandeld met pinda-eiwit en een probioticum, Lactobacillus rhamnosus, de andere helft kreeg als placebo maltodextrines. De behandelingsgroep kreeg in de loop van de studie een steeds grotere dosis van pinda-eiwit toegediend, tot een equivalent van 2g pinda-eiwit (6-7 pinda’s).Een maand na behandeling kon 80% van de pinda-eiwit plus probioticatestgroep pinda’s verdragen zonder allergische symptomen, na 4 jaar was dit nog steeds het geval bij 70% van de kinderen. In de groep die het placebo kreeg toegediend was er slechts 4% (1 kind) in staat om pinda’s te eten.

Hoewel de resultaten zeker veelbelovend klinken en suggereren dat OIT ook bij pinda-allergie op lange termijn verbetering kan geven, is verder en beter onderzoek noodzakelijk om conclusies te trekken naar behandeling.

Belangrijke bemerking:
Zoals de auteurs zelf al opmerken, het gaat om een zeer kleine studie met beperkt aantal deelnemers zonder ernstige allergie, en bovendien mag in geen geval geconcludeerd worden dat het probioticum iets bijdraagt, daar is geen enkele aanwijzing voor. Verder onderzoek, met controlegroepen is nodig.

Wat kunnen we hiermee:
De huidige behandeling van pinda-allergie bestaat uit het (strikt) vermijden van pinda-allergenen, met daarnaast directe toegang tot hulpmedicatie. Dit betekent een belastende en permanente aanpassing van de voedingsgewoonten en, bij kans op anafylaxie, het altijd bij de hand moeten hebben van een epi-pen.

Dit onderzoek opent perspectieven op lange termijn, maar is voorlopig nog niet de sleutel tot succesvolle behandeling/genezing van (ernstige) pinda-allergie, dus nog geduld. Overigens moet worden opgemerkt dat OIT voor ernstige allergie zoals tegen pinda’s alleen mag worden uitgevoerd onder klinische begeleiding wegens de zeer ernstige risico’s waaronder overlijden. 

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/doorbraak-in-behandeling-pinda-allergie-bij-kinderen/article-normal-889881.html

http://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(17)30041-X/fulltext