Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Verslag consensusvergadering RIZIV - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen