Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Verkoop van Voedingsmiddelen voor medisch gebruik

Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr 9371 betreffende de verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik