Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD Nieuws 6 september 2019

Lees hier de nieuwste update over accreditatie en de diëtistenbeurs!

https://mailchi.mp/969152fef8d7/belangrijk-nieuws-van-de-vbvd-ditistenbeurs-accreditatie-573789

https://mailchi.mp/vbvd/belangrijk-nieuws-van-de-vbvd-ditistenbeurs-accreditatie

 

Aanvulling wat accreditatie betreft:

VBVD en UPDLF hebben een voorstel ingediend in 2014. Dit werd zeer positief ontvangen en er werd gesteld dat het als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere beroepsgroepen. Het voorstel werd omgezet in een ministerieel besluit en goedgekeurd door minister De Block. Minister De Block had helaas geen geld om het te omkaderen. De Koninklijke Academie van Geneeskundige Beroepen kreeg de opdracht onderzoek te doen naar de manier waarop accreditatie bij de reeds geaccrediteerde zorgbeoefenaars is geregeld. Dat bleek verschillend ingevuld. Ook ons voorstel werd in het rapport van de KAGB aangehaald. De KAGB heeft haar rapport en de aanbevelingen voor een accreditatietiesysteem met een cyclus van 5 jaar in februari 2019 gepresenteerd aan de 7 betrokken ministeries.  Dat advies is dus gebaseerd op een breed onderzoek en een voorstel tot accreditatie. Het voorstel lijkt sterk op dat van de ADAP in Nederland. Nu moeten we afwachten wat de toekomstige nieuwe regering met het rapport en de aanbevelingen van de KAGB zal doen.