Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD Beleidsplan 2018

Voor je ligt het "VBVD beleidsplan 2018" maar een aantal projecten loopt over meer jaren. We gaan uit van 4 hoofdthema's nl. kwaliteitsverbetering, profilering, positionering en financiering van het beroep van diëtist.