Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Publicaties: Wetgeving

"Op 29 juni 2018 kende de Vlaamse Regering subsidies toe aan de initiatiefnemers van de voorlopige zorgraden binnen de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Je kan het besluit hier terugvinden samen met de de richtlijnen van de Vlaamse Regering voor de voorlopige samenstelling van de zorgraden. "
"Op 25 januari 2018 keurde de Vlaamse Regering het beroepskwalificatiedossier diëtist (0315) goed. Dit dossier werd samen met de UPDLF voorgesteld (Qualification Professionelle des Diététiciens). Op 1 juni 20 18 werd het goedgekeurde dossier in het Nederlands en Frans gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad."
"De Vlaamse regering reorganiseert de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als van inhoud. Na een uitgebreid bottom-upproces zijn 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke 60 zones reeds werden afgebakend, hoe zorgraden zullen worden samengesteld en welke rol je als diëtist kan opnemen, lees je verder. "
"De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bijzondere voedingsproducten terug die in geval van coeliakie of dermatitis herpetiformis thuis worden gebruikt. "
"Koninklijk besluit van 10 januari 1991 mbt de verstrekkingen door diabeteseducatoren."
"Vanaf pag. 3. vind je hier het KB van 19 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist"
"Geïnteresseerd in de rechten van je patiënt? Lees er meer over in de huidige "Wet op de Patiëntenrechten" die op 25 mei 2018 vervangen wordt door een nieuwe Europese Verordening, de GDPR."
"In bijlage kan je het besluit van 30 november 2017 vinden met de benoeming van de leden van de erkenningscommissie van diëtist door de Administrateur-Generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid."
"In het kader van de herziening van KB78  betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen heeft onze beroepsvereniging haar feedback bezorgd aan het kabinet van Minister De Block."
"Persmededeling van Kris Peeters en Maggie Deblock, 25/10/2017"