Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Wetgeving

"Zorg op afstand in de COVID-19-context: totaalaanpak voor verschillende zorgberoepen "
"De KAGB formuleerde op 23 februari 2018 volgend advies (of stand van zaken) m.b.t. de permanente vorming en individuele kwaliteitscontrole voor gezondheidszorgberoepen, zoals vermeld in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015. "
"De kamer zet op 14 februari 2019 het licht defnitief op groen voor de vorming van 25 ziekenhuisnetwerpen per 1 januari 2020."
"VIVEL en academie voor de eerstelijn opgericht. Lees er alles over in onderstaande nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid"
"In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide."
"Op dinsdagavond 16 oktober vond het slotmoment ‘Samenwerken in de Zorg’ plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dhr. Jo Vandeurzen. Het persbericht naar aanleiding van het slotmoment vind je hier."
"Op 15 juli 2018 werd een KB goedgekeurd waarbij enterale voeding via sonde in de thuissituatie voor een groter aantal ziekten en aandoeningen door het RIZIV kan worden terugbetaald."
"De federale overheid werkt momenteel aan een wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België formuleert aanbevelingen om dit wetsontwerp verder inhoudelijk vorm te geven. "