Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Wetgeving

"In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met ethyleenoxide."
"Op dinsdagavond 16 oktober vond het slotmoment ‘Samenwerken in de Zorg’ plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dhr. Jo Vandeurzen. Het persbericht naar aanleiding van het slotmoment vind je hier."
"Op 15 juli 2018 werd een KB goedgekeurd waarbij enterale voeding via sonde in de thuissituatie voor een groter aantal ziekten en aandoeningen door het RIZIV kan worden terugbetaald."
"De federale overheid werkt momenteel aan een wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België formuleert aanbevelingen om dit wetsontwerp verder inhoudelijk vorm te geven. "
"Op 1 mei 2018 verandert de regelgeving voor de behandeling van diabetes type 2. Onze collega's van de Commissie Diabeteseducatoren vatten de nieuwe regels voor je samen. De VBVD voorziet regelmatig updates. Aansluitend: de nieuwe RIZIV revalidatietarieven."
"Op 29 juni 2018 kende de Vlaamse Regering subsidies toe aan de initiatiefnemers van de voorlopige zorgraden binnen de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Je kan het besluit hier terugvinden samen met de de richtlijnen van de Vlaamse Regering voor de voorlopige samenstelling van de zorgraden. "
"Op 25 januari 2018 keurde de Vlaamse Regering het beroepskwalificatiedossier diëtist (0315) goed. Dit dossier werd samen met de UPDLF voorgesteld (Qualification Professionelle des Diététiciens). Op 1 juni 20 18 werd het goedgekeurde dossier in het Nederlands en Frans gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad."
"De Vlaamse regering reorganiseert de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als van inhoud. Na een uitgebreid bottom-upproces zijn 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke 60 zones reeds werden afgebakend, hoe zorgraden zullen worden samengesteld en welke rol je als diëtist kan opnemen, lees je verder. "
"Vind in bijlage de GDPR gids voor de diëtist. Contacteer bij vragen de coördinatoren op het secretariaat via 02 380 80 98 of per mail via annsofie.pusceddu@vbvd.be"
"De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bijzondere voedingsproducten terug die in geval van coeliakie of dermatitis herpetiformis thuis worden gebruikt. "