Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD publicaties

"Dit is de Kennisagenda Diëtetiek, een meerjaren onderzoeksagenda voor het domein diëtetiek. Deze kennisagenda biedt een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. "
"Protectas biedt leden van de VBVD een aanzienlijke korting op een aantal verzekeringspolissen. "
"De kleurplaat van de Week van de Diëtist 2018 kan je nog steeds gebruiken in je praktijk! Download hem gratis!"
"Wij diëtisten werden gehoord in de Kamer Van Volksvertegenwoordiging over de aanpak van obesitas in België"
"Binnenkort worden hier heel wat dieetlijsten en brochures ter beschikking gesteld voor onze leden. De brochures zijn verwezenlijkingen van zowel VBVD, haar commissies en externe partners. "
"Op 08/03 werd in Leuven de eerste informatiebijeenkomst gehouden omtrent malnutritie in de eerste lijn, eHealth en GDPR voor de diëtist. Ook in Hasselt, Antwerpen en Brugge volgden nog succesvolle bijeenkomsten (in Brugge komt malnutritie dit najaar aan bod). Bekijk hier de hand-outs. "