Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Persberichten

"Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Dankzij de digitalisering krijgen burgers een actieve rol in de zorg en in hun behandeling. We houden jullie via deze persberichten op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden die de personal health viewer biedt. "
"Vorige week heeft - in de commissie Volksgezondheid - Maggie De Block geantwoord op vragen over de terugbetaling van de diëtist in de behandeling van obesitas bij kinderen."
"Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die nu wordt gelanceerd, wil hierin verandering brengen."
"Gezondheidskompas wijst de weg naar gezonde levensstijl"
"In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer."
"Eerder dit najaar publiceerden we op deze pagina 2 artikels uit Huisarts Nu over de samenwerking tussen huisarts en diëtist. Dit aanvullende artikel uit Nutrinews 2018, nr.3 – willen we je niet onthouden. "