Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Samenvatting kennisagenda Diëtetiek (Nederlandse Diëtisten Vereniging)

Dit is de Kennisagenda Diëtetiek, een meerjaren onderzoeksagenda voor het domein diëtetiek. Deze kennisagenda biedt een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.