Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Reactie VBVD op Knack: extra COVID-risico bij overgewicht

De Vlaamse beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en de Franstalige Union Professionnelle des Diététiciens de Langue Française (UPDLF) hebben in het verleden al meermaals de pijnpunten van het stijgend gewicht van de Belg in kaart gebracht. De helft (!) van alle Vlamingen heeft overgewicht! Overgewicht is een enorm probleem en dreigende kost voor onze samenleving.

 

Reactie op uw artikel ‘De vergeten coronamaatregel_ val 5 procent van je gewicht af – d.d 4-11-2020

De Vlaamse beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) en de Franstalige Union Professionnelle des Diététiciens de Langue Française (UPDLF) hebben in het verleden al meermaals de pijnpunten van het stijgend gewicht van de Belg in kaart gebracht. De helft (!) van alle Vlamingen heeft overgewicht! Overgewicht is een enorm probleem en dreigende kost voor onze samenleving.

Overgewicht is niet enkel gerelateerd aan COVID-19, maar aan tal van chronische aandoeningen o.a. verhoogd risico op kanker, hart en vaatziekten, diabetes mellitus, rug- en gewrichtsproblemen, slaapapnoe en depressie … M.a.w. als gevolg van overgewicht: een verminderde kwaliteit van leven. Zoiets sluipt erin en als het jaren bestaat wordt het steeds moeilijker het tij te keren, moeten we het dan maar ‘normaal’ vinden?

Nu tijdens de Covid-19 pandemie wordt eens te meer duidelijk dat het roer om moet naar het recht op goed voedingsadvies en leefstijlondersteuning door de diëtist. Een gewichtsverlies van 5% (bij overgewicht) heeft al een positief effect op de immuunrespons! Is het dan niet onze taak mensen hierover te informeren? We dringen al jaren aan op terugbetaling van dieetconsultaties bij overgewicht. Dat is recent geregeld voor kinderen; maar waar blijft de vergoeding voor goed advies aan volwassenen? Er is zoveel te winnen!

Je eetgewoontes aanpassen is niet evident, obesitas is echt niet altijd ‘je eigen fout’ en je diëtist is je perfecte professionele partner en coach om je te begeleiden naar een gezondere leefstijl.

De diëtist gaat samen met jou (helemaal op jouw maat) aan de slag om haalbare stappen te zetten naar een gezond eetpatroon. Jij voelt zelf al snel de weldaden van je nieuw leefstijl : je energieniveau stijgt, je slaap verbetert, je kleding zit comfortabeler, kortom je voelt je beter in je vel.

Dus laten we niet langer wachten maar gaan voor ‘Eat healthy & feel good'. Ga langs bij de diëtist, je partner voor een gezonde leefstijl en verbetering van je immuniteit.

Kris Gillis en Rian van Schaik
Voorzitter en vice-voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van diëtisten (www.vbvd.be)